EU projekti edukacija: Postanite Asistent za upravljanje projektima. Od sada i online!

Naučite pisati projektni prijedlog koji prolazi kroz simuliranu evaluaciju koju vode stručnjaci s iskustvom u evaluaciji stvarnih projekata. Upisi u 24. generaciju polaznika su u tijeku!

Početak nastave i zadnji dan za prijavu: 15. svibnja 2024.

Želite naučiti kako pisati i provoditi EU projekte?

Želite aplicirati za sredstva Europske unije za vlastite projekte ili raditi kao konzultanti?

Apliciranje za EU fondove složen je proces koji zahtijeva puno znanja i vještina. Kako biste mogli uspješno aplicirati i upravljati projektima koje financira EU, potrebno je imati dubinsko znanje o tome kako sustav funkcionira i što je potrebno napraviti - od izrade projektnog prijedloga pa sve do provedbe. Ključno je razumjeti najnovije smjernice EU i biti upoznati s pisanjem projektnih prijedloga koji ispunjavaju uvjete za financiranje.

Apliciranje za EU fondove složen je proces koji zahtijeva puno znanja i vještina. Ako nemate odgovarajuće znanje i iskustvo, vjerojatno nećete uspjeti dobiti sredstva koja su vam potrebna za vaš projektni prijedlog.

Trenutni obrazovni sustav ne pruža ovu razinu specijalizacije, zbog čega je sve veća potražnja za specijaliziranim programima koji će polaznike pripremiti za rad na projektima financiranim iz EU fondova.

S obzirom da smo ušli u novu financijsku perspektivu Europske unije za razdoblje od 2021. do 2027. godine, u kojem Republika Hrvatska imati na raspolaganju preko 22 milijarde eura,
potražnja za stručnjacima koji su sposobni pripremiti i voditi EU projekte će samo nastaviti rasti.

EU fondovi edukacija - Program usavršavanja

Dostupno online u stvarnom vremenu bilo gdje u Hrvatskoj!

Prilagođeno novom programskom razdoblju 2021. - 2027.

Online predavanja

Predavanja u učionici

Uz pomoć 7 eksperata sa bogatim iskustvom u prijavljivanju, vođenju, evaluaciji i provedbi projekata financiranih iz EU fondova nudimo verificirani program odobren od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja sa upisom u radnu knjižicu. Polaznici će steći praktično iskustvo u pripremi potrebne dokumentacije za projekt, od faze prijedloga do realizacije.

Satnica : 350 sati

Nastava : Online

Upis u radnu knjižicu

Ne trebate imati iskustvo ili predznanje.

Cilj edukacije je pomoći polaznicima da izbjegnu uobičajene pogreške u procesu prijave projekta, a pritom što više povećati šanse da projekt bude odabran za financiranje.

Nadalje, u edukaciji se stavlja fokus na fazu provedbe projekta u kojoj je bitno kvalitetno voditi izvještavanje prema Ugovornom tijelu kako bi projekt bio uspješno proveden do kraja.


Edukacija je osmišljena za početnike i provodi se pod stručnim vodstvom tijekom predavanja koja su posebno prilagođena projektima financiranim iz EU u skladu s aktualnim smjernicama (21-27).

Dati ćemo vam detaljne upute o tome kako se prijaviti za bespovratna sredstva EU-a, uključujući koji su obrasci potrebni za svaki korak procesa, koje informacije bi trebale ili ne bi trebale biti u njima, tko je odgovoran za svaki korak i kada svaki korak treba biti dovršen. Program pokriva svu potrebnu EU dokumentaciju i faze projekta.

Polaznici mogu izraditi prijedlog projekta u skladu s vlastitim interesima (ruralni razvoj, ESF+ projekti, projekti za mala i srednja poduzeća, projekti za udruge...) koji na kraju ocijenjuje stručni tim POU PZ. Tokom edukacije polaznici simuliraju izvještavanje ugovornom tijelu na trenutno važećim obrascima i dobivaju detaljne povratne informacije o projektnom prijedlogu od strane stručnog tima.

Nakon što uspješno završite program usavršavanja, moći ćete raditi na vlastitim projektima financiranim od strane EU kao voditelji projekata ili biti konzultanti.

Program obrazovanja za stjecanje djelomične kvalifikacije asistent za upravljanje projektima
 provodi se u trajanju od 350 sati (od čega su predavanja i vježbe 220 sati, a samoslatni rad polaznika 130 sati). 

Završetkom programa Asistent za upravljanje projektima polaznici će biti osposobljeni:

 • Identificirati mogućnosti financiranja EU fondovima
 • Procijeniti opće ciljeve, svrhu i očekivane rezultate projekta
 • Koristiti programske i strateške dokumente te raspoložive informacije u pripremi projektne prijave
 • Izraditi projektni prijedlog primjenom metodologije upravljanja projektnim ciklusom
 • Izraditi prijedlog projektnog proračuna u skladu s kriterijima ugovora
 • Ispuniti natječajnu dokumentaciju i pripremiti prijavu za dodjelu bespovratnih sredstava iz programa EU
 • Provesti projekt u skladu s pravilima ugovora te evaluirati i izraditi izvješća o provedbi projekta
 • Primijeniti pravila zaštite na radu zaštite od požara i pružanja prve pomoći

Program obrazovanja za stjecanje djelomične kvalifikacije asistent za upravljanje projektima / asistentica za upravljanje projektima
 provodi se prema nastavnom programu Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (ASOO) i odobren je od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske koje je našem učilištu izdalo dopusnicu za izvođenje programa.

Tko su predavači?

Naš tim se sastoji od iskusnih stručnjaka sa velikim iskustvom u prijavljivanju, upravljanju i provedbi projekata financiranih iz Europske unije.

Radili su i rade u javnom i privatnom sektoru te su uspješno implementirali brojne projekte financirane od strane EU. Njihovo praktično iskustvo u kombinaciji sa poznavanjem svih aktualnih smjernica čini ih idealnim za podučavanje polaznika koji žele naučiti kako razvijati i provoditi uspješne projekte u skladu s najnovijim smjernicama EU.

Nikola Đurek
NIKOLA ĐUREK

Diplomirao je 2012. godine na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer Financije. Ovlašteni je interni revizor koji radi kao viši revizor u Agenciji za reviziju sustava provedbe programa Europske unije. Radi u reviziji projekata financiranih iz EU fondova od 2014. godine gdje je proveo reviziju više desetaka projekata financiranih iz EU fondova iz raznih izvora (od infrastrukturnih do SME projekata), kao i revizije financijskih instrumenata. Radio je na gotovo svim područjima, tj. ključnim zahtjevima, na najznačajnijim područjima Selekcija i odabir projektnih prijedloga te Upravljačke provjere.

DANIJELA OSREDEČKI

Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, smjer Financijski management. S prvim zaposlenjem počinje raditi na poslovima vezanima uz EU fondove i projekte, tada još u razdoblju pretpristupnih fondova, čime se kontinuirano bavi više od 10 godina. Obavljala je više poslova na pripremi i provedbi projekata financiranih iz EU fondova za korisnike iz sustava znanosti i obrazovanja, poduzetnike, jedinice lokalne samouprave te udruge. Trenutno je zaposlena na mjestu Rukovoditeljice Odjela za projektne aktivnosti i financije na Institutu za fiziku u Zagrebu.

Adi Kolašević
ADI KOLASEVIĆ

Ima veliko iskustvo u upravljanju projektima i programima financiranih od strane različitih međunarodnih donatora čiji su fokus bili mladi, zdravstvo, izgradnja kapaciteta organizacija civilnog društva i obrazovanje. Posjeduje veoma korisno i praktično iskustvo vezano za projekte financirane iz EU fondova s posebnim fokusom na Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. s obzirom da je prošao sve razine posredničkih tijela u sustavu upravljanja EU fondovima. Trenutno u ulozi Upravljačkog tijela priprema i prati provedbu projekata u području obrazovne infrastrukture. Uživa prenositi znanje kroz obuke i rad s grupama.

Damir Hadžiomerović
DAMIR HADŽIOMEROVIĆ

Završio je poslijediplomski studij Organizacija i menadžment na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 2009. godine. Od 2009. do 2013. radi u neprofitnim organizacijama na pripremi, prijavi i provedbi projekata sufinanciranih iz pretpristupnih EU fondova (IPA). Od 2013. godine radi na praćenju provedbe projekata sufinanciranih Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj. Tijekom svog rada, stekao je iskustvo u planiranju, organiziranju i koordiniranju rada djelatnika na poslovima provedbe mjera IPARD, EFRD, izradi propisa i procedura vezanih za provedbu Programa EAFRD i praćenju i proučavanje EU legislative.

Lana Zlojutro

Lana Zlojutro stručnjakinja je za pripremu i provedbu EU projekata i javnu nabavu. Magistra je ekonomije sa višegodišnjim iskustvom u pripremi i provedbi EU projekata iz raznih fondova za javni i privatni sektor. Trenutno je zaposlena kao viša savjetnica za EU projekte i javnu nabavu u konzultantskom poduzeću gdje je zadužena za pripremu i provedbu projekata financiranih iz EU fondova te savjetuje klijente u pripremi i provedbi njihovih projekata, brine o praćenju ugovornih obveza, pravovremenoj pripremi izvještaja te izvršenju svih projektnih aktivnosti.

ROMANA DOLOVIĆ

Za vrijeme studija stekla je iskustvo volontirajući u organizacijama civilnog društva na pisanju projekata i prijavama na razne natječaje. Neposredno nakon završetka studija zaposlila se unutar obrazovne institucije gdje je radila na provedbi projekta sufinanciranog od strane ESF-a. Od tada je započela s intenzivnim pohađanjem raznih edukacija i radionica vezanih za Europske fondove te se zatim zaposlila u tvrtci za savjetodavne usluge u području Europskih fondova gdje je stekla iskustvo u pisanju projekata u području malog i srednjeg poduzetništva.

Mirela Stanić
MIRELA STANIĆ popović

Magistrirala je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Splitu, trenutno strudira Executive MBA na Swiss School of Business and Management. EU fondovi su joj u fokusu interesa već od predpristupnog razdoblja. Pohađala je brojne domaće i međunarodne programe usavršavanja u područjima pripreme i upravljanja projektima te coaching-a. Posjeduje međunarodni certifikat za upravljanje projektima Project Management Professional (PMP)® izdan od Project Management Institute-a te međunarodni certifikat za Solution Focused Coach-a izdan od strane Erickson Coaching International-a. Završila je EMBA program/specijalizaciju Global and International menagement.


DUBRAVKO ĆUK

Završio je Ekonomski fakultet u Osijeku, a trenutno pohađa poslijediplomski studij Računovodstvo i porezi na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Pohađao je mnogobrojne programe edukacije iz područja upravljanja, izrade i provedbe EU projekata te program pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičke izobrazbe. Posjeduje certifikat u području javne nabave. Trenutno radi kao viši stručni savjetnik u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU u Upravi za strateško planiranje i koordinaciju fondova EU.

Albina Zanze

Diplomirala je 2005. godine na Pravnom fakultetu u Zagrebu te je iskustvo stekla radeći u odvjetničkim uredima, javnoj upravi i savjetovanju. Tečno govori engleski i njemački jezik te posjeduje vještine pregovaranja, vođenja, organizacije i komunikacije. Važan dio njezine karijere obuhvaća značajno organizacijsko i upravljačko iskustvo u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU. Trenutno radi kao pravni konzultant za EU financiranje u tvrtki PJR Consulting te je certificirani trener s iskustvom u planiranju nabava, evaluaciji ponuda, izradi ugovora te provedbi EU projekata.

ANTE BANDIĆ

Završio je Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji te stekao diplomu magistra ekonomije. Trenutno pohađa poslijediplomski studij Računovodstvo i porezi na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Pohađao je mnogobrojne edukacije iz područja računovodstva, poreza, poduzetništva, upravljanja projektima (financiranim iz EU fondova). Posjeduje certifikat iz javne nabave, ima položen državni stručni ispit te ECDL certifikat. Trenutno radi kao viši stručni savjetnik u Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU) i to u Uredu za provedbu infrastrukturnih projekata u ulozi voditelja projekata.


maja kušćer

Stekla je zvanje Magistre prava, ekonomije i upravljanja, smjer Europski poslovi na Sveučilištu u LIllu 1 u Francuskoj te magistre ekonomije, smjer Menadžerska informatika na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Više od 5 godina radi na poslovima vezanima uz pripremu i provedbu projekata sufinanciranih iz EU fondova te na identifikaciji mogućnosti EU sufinanciranja kao i na izradi akata strateškog planiranja. Trenutno je zaposlena u jednoj konzultantskoj kući u kojoj primarno radi na pripremi projektnih prijava za prijavu na pozive objavljene u okviru programa Unije te na provedbi projekata sufinanciranih iz tih programa.

10 dobrih razloga zašto upisati ovaj program

Program je prilagođen novoj financijskoj perspektivi 21-27

Naučiti ćete najuspješniji način pisanja i provedbe EU projekata u skladu s aktualnim smjernicama (21-27). Imat ćete detaljan uvid u to kako se prijaviti za bespovratna sredstva EU-a, uključujući koji su obrasci potrebni za svaki korak procesa, koje informacije bi trebale ili ne bi trebale biti u njima, tko je odgovoran za svaki korak i kada svaki korak treba biti dovršen. Tečaj pokriva svu potrebnu EU dokumentaciju i faze projekta.

Učite od istinskih profesionalaca sa stvarnim iskustvom

Podučavati će vas istaknuti profesionalci s bogatim iskustvom iz stvarnog života, koji rade kao javni službenici i konzultanti na EU projektima. Oni su u toku sa svim smjernicama i znaju što se od vas očekuje. Naši stručnjaci shvaćaju da ovaj obrazovni program nije samo učenje, već i priprema, tako da se možete uspješno prijaviti na projekt financiran iz EU fondova.

Radite na projektu koji odgovara vašim interesima

Polaznici kroz edukaciju razvijaju projektni prijedlog u skladu s vlastitim interesima (ruralni razvoj, ESF projekti, projekti za mala i srednja poduzeća, projekti za udruge...) koji na kraju ocjenjuje stručni tim POU PZ. Izradit ćete projektni prijedlog u skladu s vlastitim interesima i dobiti povratnu informaciju od stručnog tima stručnjaka što će osigurati uspjeh vašeg projekta.

Prođite kroz simulaciju realnog procesa prijavljivanja projekta

Tokom edukacije polaznici simuliraju izvještavanje ugovornom tijelu na trenutno važećim obrascima koje zatim stručni tim Petra Zrinskog ocjenjuje kao što bi to bilo u stvarnom životu.

Naglasak na razumijevanju programskih i strateških dokumenata

Veliki je naglasak na razumijevanju programskih i strateških dokumenata, što je usko povezano s uspješnošću projektnih prijava.

Radite u manjoj grupi i povećajte šanse za uspjeh

Kvaliteta grupa nam je jako bitna, a na program se može upisati osoba koja ima završen najmanje preddiplomski sveučilišni ili stručni studij (bacc. ili vss.). To osigurava da naše grupe ostanu male i ekskluzivne te jamči da ćete dobiti svu pažnju koju zaslužujete. Također osigurava da će svi sudionici moći pratiti nastavu i ne usporavati tempo.

Pratite nastavu online

Online nastava daje vam veliku fleksibilnost u planiranju. Ako živite izvan Zagreba sada imate pristup istim predavačima kao i netko tko živi blizu škole. Ako ste u Zagrebu možete uštedjeti puno vremena i novca tako što ćete eliminirati fizičke dolaske na predavanja. Online predavanja se izvode u realnom vremenu tako da možete postavljati pitanja i sudjelovati u nastavi kao da ste u učionici.

Snimke predavanja dostupne tokom cijelog trajanja programa

Svaki polaznik koji kod nas upiše program dobit će besplatan pristup svim predavanjima tokom cijelog vremena trajanja programa, a snimke su dostupne deset mjeseci od početka edukacije, što vam daje mogućnost da učite bez žurbe i nadoknadite gradivo koje ste propustili bez stresa.

Pristupačna lokacija učilišta

Pučko otvoreno učilište Petar Zrinski je locirano u Zagrebu na adresi Selska 119 i odlično je povezano javnim prijevozom, a parkinga ima dovoljno u blizini tako da možete opušteno dolaziti ako nas trebate, iako sve možete riješiti online bez dolaska u referadu.

Ne kompliciramo i ne naplaćujemo vam kada se život zakomplicira

Ako ste odabrali izvođenje nastave online nećete morati putovati u naše sjedište da biste polagali završni ispit tako da ćete uštedjeti vrijeme i nećete imati dodatne troškove. Ne naplaćujemo eventualni pad na ispitu tako da na ispit možete ići bez treme, straha od pada i dodatnih troškova. Rok za završavanje programa je godina dana od dana upisa što vam daje više nego dovoljno vremena za uspješno izvršavanje svih obaveza.

Predavanja su odlična, saznam sve potrebne informacije

"Predavanja su odlična, saznam sve potrebne informacije, sve počinje na vrijeme i daju nam svi predavači mogućnost postavljanja pitanja oko nejasnoća. Iznimno se trudi polaznicima približiti nastavno gradivo konkretnim primjerima. Stvara vrlo ugodnu atmosferu za rad."

Vrlo sam zadovoljna

"Ono što mi se posebno sviđa je to što svaki od predavača daje sve od sebe da nas ohrabre da se odvažimo i radimo na projektima, potiču nas da postavljamo pitanja te da nastava bez obzira što je on line bude interakivna. Veselim se praktičnom dijelu nastave i mogu samo reći da se veselim svakom satu. Vrlo sam zadovoljna. Predavači su jasni,otvoreni za pitanja."

Velike pohvale za organizaciju nastave

"Sviđa mi se praktični dio nastave i polako sve sjeda na svoje mjesto. Velike pohvale za organizaciju nastave on line putem da sve štima i da se nastava odvija kako treba."

Što ćete učiti kada upišete naš program obrazovanja?

modul 1

EU fondovi i programi

 • Europski fond za regionalni razvoj (EFRR); Kohezijski fond (KF); Europski socijalni fond plus (ESF+); Fond za pravednu tranziciju (FPT); Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR); Europski fond za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu (EFPRA)
 • Kohezijska politika i EU fondovi
 • Specifičnosti pojedinih strukturnih i investicijskih fondova
 • Programi Europske Unije
 • Višegodišnji financijskim okvir
 • EU sljedeće generacije (Next Generation EU; NGEU)
 • Područja financiranja iz EU fondova
 • Načini upravljanja financijskim sredstvima: centralizirani i decentralizirani sustav korištenja EU fondova
 • Ugovorna tijela nadležna za ugovaranje projekata u RH
 • Nadležna tijela za izvedbu centraliziranih programa EU
 • Izvori informacija o aktualnim otvorenim pozivima za dostavu projektnih prijedloga iz dostupnih EU fondova, natječajima i uvjetima prijave
 • Smjernice i upute za prijavitelje
modul 2

Projektno planiranje

 • Ciljevi i svrha projekta
 • Metodologija upravljanja projektnim ciklusom
 • Priprema logičkog okvira - pristup logičke matrice
 • Elementi obrasca projektnog proračuna (vrste troškova po proračunskim stavkama)
 • Identifikacija troškova projekta
 • Ograničenja u prihvatljivosti troškova
 • Metodologija izračuna troškova
 • Obrazac projektnog proračuna
modul 3

Izrada projektne prijave

 • Natječajna dokumentacija
 • Elementi i sadržaj Uputa za prijavu za natječaj
 • Obrasci za prijavu i obvezna dokumentacija
 • Metodologija popunjavanja obrazaca za prijavu
 • Kriteriji relevantnosti i načela povezivanja s EU, nacionalnim i lokalnim strategijama
 • Održivost projekta – pojam i važnost
 • Izrada projektne prijave, proračuna i gantograma
 • Postupak ocjenjivanja i odabir projektnih prijedloga-kriteriji ocjenjivanja
 • Elementi ocjene – važnost i utjecaj na konačnu ocjenu
modul 4

Upravljanje provedbom EU projekata

 • Uloge pojedinih članova projektnog tima
 • Uloga i odgovornost voditelja projekta-upravljanje timom
 • Metode komunikacije unutar projektnog tima
 • Ugovorne obveze korisnika
 • Sadržaj ugovora – opći i posebni dio
 • Načela javne nabave - pravila provođenja javne nabave
 • Vrste nabave i podugovaranja
 • Aktivnosti informiranja i vidljivosti
modul 5

Evaluacija i izvještavanje na projektu

 • Važnost evaluacije projekta
 • Vrste evaluacije i razlike
 • Revizija projekata
 • Dokazi o provedbi aktivnosti i potrebna dokumentacija
 • Izvješća o provedbi projekta – vrste i rokovi
 • Arhiviranje dokumentacije i priprema za kontrolu nadzornog tijela
modul 6

Javna nabava

 • Javna nabava u EU projektim
 • Ponuditelj u javnoj nabavi
 • Naručitelj u javnoj nabavi
 • Elektronički oglasnik javne nabave (EOJN)
 • Elektronička ponuda
 • Postupci javne nabave
modul 7

Zaštita na radu

 • Osnove zaštite na radu
 • Izvori opasnosti na radnom mjestu
 • Ergonomija i prevencija pri radu s računalom

Primjeri EU projekata koje su izradili polaznici tokom edukacije

Polaznici u okviru edukacije razvijaju projektni prijedlog kojeg raspisuju u odnosu na stvarno objavljen natječaj. Polaznici samostalno odabiru natječaj na temelju kojeg raspisuju projektni prijedlog, u skladu s vlastitim interesima (natječaji za mala i srednja poduzeća, udruge, obrazovne ustanove, OPG...). Projektni prijedlog raspisan u okviru edukacije predstavlja podlogu za završni rad na programu kojeg ocijenjuju stručni predavači s iskustvom u evaluaciji stvarnih projektnih prijedloga.

U nastavku donosimo kratak popis projektnih ideja razvijenih od strane naših polaznika.

Naziv projekta: Slavonska kuća za odmor "Reset"

Vrijednost projekta: 326.544,84 eura / 2.460.352,08 kuna
Natječaj na temelju kojeg je raspisana projektna ideja: 6.2.1. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima iz programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020.

Naziv projekta: Animiraj se! – interaktivne online radionice animacije za djecu

Vrijednost projekta: 65.439,94 eura / 493.057,26 kuna
Natječaj na temelju kojeg je raspisana projektna ideja: Umjetnost i kultura online

Naziv projekta: Robotika i programiranje - učenjem do suvremenog društva

Vrijednost projekta: 70.972,69 eura / 534.743,73 kuna
Natječaj na temelju kojeg je raspisana projektna ideja: Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za popularizaciju STEM-a

Naziv projekta: Znanje za sve!

Vrijednost projekta: 229.26 eura / 1.727.402,00 kuna
Natječaj na temelju kojeg je raspisana projektna ideja: Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva

Naziv projekta: Unaprjeđenje poslovnih procesa odabranog poduzeća uvođenjem ERP i CRM softverskih rješenja

Vrijednost projekta: 43.692,35 eura / 329.200,00 kuna
Natječaj na temelju kojeg je raspisana projektna ideja: Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) – 2

Naziv projekta: Postavljanje reflektora i uređenje nogometnog igrališta u odabranom gradu

Vrijednost projekta: 128.867,00 eura / 970.948,40 kuna
Natječaj na temelju kojeg je raspisana projektna ideja: Natječaj za provedbu tipa operacije 7.4.1 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“

Naziv projekta: Jačanje proizvodnih kapaciteta i zelena transformacija odabranog poduzeća

Vrijednost projekta: 814.479,88 eura / 6.136.698,62 kuna
Natječaj na temelju kojeg je raspisana projektna ideja: Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju

Za sve naše polaznike osigurali smo i dodatne pogodnosti

Bonus 1
Snimljene video lekcije

Svaki polaznik koji kod nas upiše program dobit će besplatan pristup svim predavanjima tokom cijelog vremena trajanja programa, a snimke su dostupne deset mjeseci od početka edukacije.

Bonus 2
Upisnina uključena u školarinu

Nema skrivenih troškova. Upisnina je već uključena u cijenu školarine tako da je je cijena koju platite finalna.

Bonus 3
Besplatno ponavljanje završnog ispita

Ne naplaćujemo eventualni pad na ispitu tako da na ispit možete ići bez treme, straha od pada i dodatnih troškova.

Bonus 4
Nema penala za produljenje godine

Ukoliko iz bilo kojeg razloga ne završite program u roku nećemo vam naplatiti penale, jer znamo da se život može neočekivano zakomplicirati i ne biste trebali snositi dodatne troškove zbog toga.

Po završetku programa stječete uvjerenje o osposobljavanju koje se upisuje u e-radnu knjižicu i koje je ovjerilo Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Uspjeh naših polaznika je i naš uspjeh

Redovito provjeravamo zadovoljstvo naših polaznika i trudimo se da što veći broj završi program u roku

90% polaznika završi u roku

Devet od deset polaznika uspješno završi naš program u zadanom roku zahvaljujući našem individualnom pristupu svakom polazniku tako da možete biti sigurni da ćete i vi biti među njima.

Visoka razina zadovoljstva polaznika (NPS)

U posljednjoj grupi NPS rezultat (mjera koja označava zadovoljstvo kupaca) na našem programu osposobljavanja za internet marketing bio je 9.7 od mogućih 10 što je garancija da činimo sve kako biste uspjeli.

Odlučite koji projekt želite prijaviti, prođite proces prijave i zatim ga provedite. Jasno ćete razumijeti svaki dio procesa i kako se oni međusobno uklapaju.

Pokazat ćemo vam način pisanja i provedbe EU projekata koji će biti ažuran, tako da se vaše šanse za uspjeh u procesu prijave značajno povećavaju. Tečaj pokriva svu potrebnu dokumentaciju i faze projekta od prijave do izvještavanja.

Naši stručnjaci shvaćaju da ovaj tečaj nije samo učenje, već i priprema, tako da se možete uspješno prijaviti na projekt financiran od EU. Dobit ćete detaljne povratne informacije o vašem prijedlogu projekta, a naš stručni tim će surađivati s vama kako bi osigurao uspjeh.

Prijavite se danas


Što je sve uključeno u program:
 • 350 sati što uključuje: 102 sata predavanja, 118 sati vježbi te 130 sati samostalnih aktivnosti polaznika u skladu s odobrenim programom obrazovanja.  
 • Bonus 1: Snimljene video lekcije 
 • Bonus 2: Upisnina uključena u školarinu 
 • Bonus 3: Besplatno ponavljanje završnog ispita 
 • Bonus 4: Nema penala za produženje godine

Upišite se do 15.05.2024. po cijeni od:

751,61 eura

Ponuda vrijedi do početka nastave ili do popunjenja svih grupa. Do isteka ponude još:

34
dana
:
 
10
sati
:
 
49
minuta
:
 
04
Seconds

You missed out!

Želimo održati visoku kvalitetu nastave i zadovoljstvo naših polaznika. Zato su naše grupe manje, a broj mjesta ograničen. Ne čekajte zadnji čas za prijavu, jer se može dogoditi da sva mjesta budu popunjena.

Često postavljana pitanja

Koji su uvjeti za upis?

Na program obrazovanja za stjecanje djelomične kvalifikacije asistent za upravljanje projektima / asistentica za upravljanje projektima može se upisati osoba koja ima završenu četverogodišnju srednju školu.

Koje su isprave potrebne za upis?

 • osobna iskaznica (obje strane)
 • rodni list
 • domovnica
 • završna svjedodžba četverogodišnje srednje škole

Kolika je cijena i koji su načini plaćanja?

 MODELI PLAĆANJA
U nastavku su različiti modeli plaćanja školarine. Cijena je uvijek ista (751,61 eura) bez obzira na koji model odabrali.

A – Uplata punog iznosa cijene programa na dan upisa (internet bankarstvom ili općom uplatnicom).
B – Uplata kreditnom karticom (do 12 rata) putem linka za samostalno plaćanje (WS Pay) ili preko POS uređaja u Učilištu (PBZ banka).

Koliko traje program?

Satnica: program ukupno traje 350 sati, od čega se 220 sati odnosi na teorijsku nastavu i vježbe podijeljene u 55 termina po 4 školska sata, ostatak je samostalni rad polaznika (izvršavanje zadataka, domaćih uradaka, čitanje i proučavanje potrebno za praćenje sadržaja i izvršavanje zadataka).

Da li mogu nastavu pratiti online?

Nastava se može pratiti online.


Kako izgleda online nastava?

Pogledajte kako izgleda online nastava OVDJE!

Kojim danom i u koje vrijeme je nastava?

Utorkom, srijedom i četvrtkom od 17:00 do 20:45 sati

Kada je prvi dan nastave?

Prvi dan nastave je 15. svibnja 2024.

Da li se pri završetku dobije upis u radnu knjižicu?

Da. Program obrazovanja za stjecanje djelomične kvalifikacije asistent za upravljanje projektima odobrilo je Ministarstvo znanosti i obrazovanja te se upisuje u e-radnu knjižicu.

Što znači pojam djelomična kvalifikacija Asistent/Asistentica za upravljanje projektima?

Djelomična kvalifikacija relativno je nov pojam u hrvatskom obrazovanju koji u uporabu ulazi uvođenjem Zakona o HKO-u, dok je u praksi i ranije postojala. Ona najčešće služi kao dopuna cjelovitoj kvalifikaciji te omogućuje obavljanje određenog zanimanja. U podsektoru Ekonomija, djelomična kvalifikacija Asistent/Asistentica za upravljanje projektima dio je cjelovite kvalifikacije: Referent za poslovnu ekonomiju.

Ne čekajte predugo...

Ovo je jedinstvena prilika za učenje od najtraženijih stručnjaka za EU fondove u državi.


Naše grupe su male i ekskluzivne i brzo se popunjavaju. Visoka razina individualne pažnje posvećuje se svima koji se prijave.

Ako ne započnete naš program sada, netko drugi će zauzeti vaše mjesto. Rezultat toga će biti stagnacija vaše karijere i smanjena šansa za uspjeh vašeg EU projekta.

Jamčimo da ćete nakon što završite ovaj tečaj moći napisati visokokvalitetan i uspješan prijedlog EU projekta.

NE odlažite više ovu odluku - prijavite se sada na naš program i počnite doživljavati promjenu već danas!

Upišite se danas kako biste:

 • Stekli znanja o najuspješnijim metodama pisanja i provedbe EU projekata u skladu s važećim smjernicama (21-27).
 • Dobili stručnu edukaciju od iskusnih stručnjaka.
 • Radili na prijedlogu projekta iz stvarnog života, koji ćete zatim provesti do realizacije uz stručno vodstvo.
 • Dobili detaljne povratne informacije o svom prijedlogu projekta od stručnog tima Petra Zrinskog.

Mogućnost korištenja vaučera

Iskoristite vaučer financiran od strane HZZ-a kako biste umanjili cijenu svoje edukacije.