Kontakt

Pučko otvoreno učilište Petar Zrinski

Selska cesta 119, 10 110 Zagreb

E-mail: info@petarzrinski.hr

Telefon: ++385 1 3695 587 ili ++385 1 4002 300

Fax: ++385 1 3014 793

Besplatni info telefon: 0800 442 442

Radno vrijeme:

Ponedjeljak – četvrtak: od 09:00 do 17:00 sati
Petak: od 08:00 do 14:00 sati

IBAN : HR1323600001102404845

Matični broj: 1855794
OIB: 72126416187

 

 

Dimitrije Milojević, mag. pol.
v.d. ravnatelja

E: dimitrije@petarzrinski.hr

Josipa Tafra, struč. spec. oec.
Voditeljica referade

T: 01 3695 587
E: josipa.tafra@petarzrinski.hr

Lana Horvat, mag. nov.
Voditeljica marketinga i prodaje

T: 01 3695 587
E:lana.horvat@petarzrinski.hr