Odluka o privremenoj migraciji nastavnog procesa u online okruženje

Sukladno Uputi Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih:

„U skladu s novonastalom situacijom vezanom uz epidemiju koronavirusa (Covid-19), preporučuje se ustanovama za obrazovanje odraslih da slijede upute nadležnih lokalnih i državnih tijela te upute koje vrijede za ostale dijelove sustava obrazovanja. Organizacija nastave na daljinu moguća je u skladu s raspoloživom infrastrukturom koju posjeduje svaka od ustanova pojedinačno(https://www.asoo.hr/default.aspx?id=4423)

Uprava Pučkog otvorenog učilišta Petar Zrinski donosi Odluku o organizaciji nastave na daljinu, prouzročenu epidemijom koronavirusa, u trajanju od dva tjedna (16.3.2020.-29.3.2020.), s mogućnošću produženja na dodatna dva tjedna, ovisno o uputama nadležnih tijela.

Glavna svrha i konačni cilj ove odluke je umanjiti brigu naših polaznika, nastavnika i svih dionika, te kako bi omogućili što lakše, jednostavnije i vremenski učinkovitije sudjelovanje u nastavnom procesu za vrijeme trajanja epidemije koronavirusa. Također, ovom odlukom želimo dati svoj doprinos zaštiti društva u cjelini za vrijeme trajanja epidemije.

Za vrijeme trajanja ove odluke, sva nastava na programima srednje stručne spreme, osposobljavanja i usavršavanja provodit će se putem sljedećih sustava:

  1. ZPolaznik – LMS sustav za komunikaciju i distribuciju nastavnih materijala;
  2. Office365 – sustav s alatima koji omogućuju suradnju i komunikaciju između svih sudionika u obrazovnom sustavu.

Nastava koja će se izvoditi online odnosi se samo na teorijske dijelove nastave, dok će se vježbe i praktična nastava održati nakon što se stvore uvjeti za izvođenje nastave u učionici.

Pučko otvoreno učilište Petar Zrinski pružit će svu logističku i tehničku podršku svim polaznicima i nastavnicima za privremenu migraciju nastavnog procesa u online okruženje, a što uključuje:

  1. Upis svih polaznika u LMS sustav ZPolaznik, u posebne grupe, ovisno o programu koji pohađaju;
  2. Otvaranje posebne telefonske linije i e-mail adrese za tehničku podršku polaznicima i nastavnicima;
  3. Svakodnevnu raspoloživost tehničkog osoblja Učilišta nastavnicima, vezano za izvođenje online nastave (snimanje video lekcija, provedba sinkrone nastave putem video linka).

Odluka stupa na snagu danom donošenja i traje dva tjedna (16.3.2020.-29.3.2020.), s mogućnošću produženja na dodatna dva tjedna, ovisno o uputama nadležnih tijela, o čemu će svi dionici biti pravovremeno obaviješteni.

 

Odluka o privremenoj migraciji nastavnog procesa u online okruženje