Programi osposobljavanja

Srednje obrazovanje odraslih obuhvaća programe za stjecanje školske ili stručne spreme, programe prekvalifikacije te programe osposobljavanja i usavršavanja. Provedba ovih programa podvrgnuta je nadzoru Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa. Završetkom ovih oblika obrazovanja, polaznici stječu javni certifikat.

Programi osposobljavanja