Barmen i priprematelj koktela

Vrsta programa: program osposobljavanja

Trajanje: 150 nastavnih sati

Oblik nastave: konzultativno-instruktivna nastava

Cijena: Na upit

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa:

 • Provesti potrebne pripremne radove za uredno poslovanje bara prema osnovnim pravilima struke
 • Razlikovati i odabrati namirnice u baru za pripremu barskih mješavina
 • Razlikovati i primijeniti osnovne tehnike pripremanja barskih mješavina
 • Pripremiti, dekorirati i poslužiti barske mješavine
 • Rukovati barskom opremom na stručan i siguran način te pravilno koristiti barski inventar prilikom pripreme barskih mješavina
 • Održavati osobnu higijenu, higijenu prostorija, uređaja, posuđa i pribora u baru
 • Komunicirati s gostom u skladu s pravilima poslovnog bontona
 • Izračunati troškove konzumacije i primijeniti različite načine naplaćivanja
 • Primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara i pravila pružanja prve pomoći

Uvjeti za upis:

U program osposobljavanja za poslove barmena/ice i priprematelja/ice koktela mogu se upisati polaznici koji imaju:

 • završenu srednju školu,
 • sanitarnu iskaznicu i
 • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za poslove barmena/ice i priprematelja/ice koktela.

Uvjerenje: uvjerenje o osposobljavanju

Isprave potrebne za upis:

 • završna svjedodžba srednje škole
 • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti
 • domovnica
 • rodni list.

Dopusnica za izvođenje programa nalazi se na linku: Dopusnica.