Instruktor/ica grupnog fitnesa uz glazbu

Vrsta programa: program osposobljavanja

Trajanje: 300 nastavnih sati

Oblik nastave: konzultativno – instruktivni

Cijena: Na upit

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa:

1. Opisati uloge i funkcije organskih sustava

2. Demonstrirati podučavanje elemenata grupnog fitnesa uz glazbu

3. Demonstrirati podučavanje pravilnog izvođenja osnovnih kretnji

4. Prepoznati i odrediti intenzitet vježbe, ritam i brzinu glazbe kod podučavanja

5. Demonstrirati pravilan položaj tijela i disanje tijekom podučavanja

6. Koristiti rekvizite i rukovati tehničkom opremom prilikom podučavanja na ispravan način

10. Primijeniti zakonsku regulativu iz zaštite na radu

Uvjeti za upis:

  • završena trogodišnja srednja škola
  • napunjenih 18 godina starosti
  • lječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje ovih poslova
  • specifične motoričke sposobnosti koje će se provjeravati u ustanovi prije početka programa

Uvjerenje: uvjerenje o osposobljavanju

Isprave potrebne za upis:

  • završna svjedodžba srednje škole
  • liječničko uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje ovih poslova
  • osobna iskaznica
  • domovnica
  • rodni list

Dopusnica za izvođenje programa nalazi se na linku: Dopusnica.