Njegovateljica starijih i nemoćnih osoba

Program osposobljavanja za njegovatelj /njegovateljica starijih i nemoćnih osoba odobrilo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta te se upisuje u e-radnu knjižicu.

Vrsta programa: program osposobljavanja

Trajanje: 170 sati teorijske nastave, 50 sati vježbi i 280 sati praktične nastave

Oblik nastave: konzultativno-instruktivni

Cijena: Na upit

Opis programa

Pučko otvoreno učilište Petar Zrinski, vodeći se interesima polaznika i potrebama tržišta rada, nudi Program osposobljavanja za njegovatelja/icu starijih i nemoćnih osoba. Prema preuzetim podacima s portala MojPosao.hr, na listi najbolje plaćenih poslova u budućnosti nalazi se njegovatelj starijih osoba u njihovim domovima.

Program polaznicima pruža konkretna znanja i vještine koje će omogućiti lakše zapošljavanje u vrijeme kada je ponuda poslova ograničena. Polaznik će po završetku programa moći razlikovati, odabrati i koristiti odgovarajuće postupke u njezi starijih, nemoćnih i bolesnih osoba, prepoznati promjene u procesu starenja zdravih i bolesnih osoba, komunicirati na primjeren način s korisnicima i primijeniti pravila poslovnog bontona, primijeniti pravila i postupke higijene prostora i pribora i primijeniti pravila zaštite na radu te pružiti prvu pomoć.

Završetkom programa osposobljavanja polaznice će biti osposobljene:

 • Razlikovati, odabrati i koristiti odgovarajuće postupke u njezi starijih, nemoćnih i bolesnih osoba
 • Prepoznati promjene u procesu starenja zdravih i bolesnih osoba
 • Komunicirati na primjeren način s korisnicima i primijeniti pravila poslovnog bontona
 • Primijeniti pravila i postupke higijene prostora i pribora
 • Primijeniti pravila zaštite na radu i pružiti prvu pomoć

Uvjeti za upis:

 • završena osnovna škola
 • navršenih 18 godina
 • liječničko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti obavljanja poslova njegovatelja/ice.
Uvjerenje: završetkom programa polaznici dobivaju uvjerenje o osposobljenosti koje se upisuje u e-radnu knjižicu i koje je ovjerilo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta.

Svakom našem polazniku osigurani su:

 •     svi potrebni materijali za polaganje ispita
 •     stručna praksa

Isprave potrebne za upis:

 • završna svjedodžba osnovne škole
 • osobna iskaznica
 • domovnica
 • rodni list

Dopusnica za izvođenje programa nalazi se na linku: Dopusnica.