Pomoćni pekar

Vrsta programa: program osposobljavanja

Trajanje: 140 nastavnih sati

Oblik nastave: konzultativno-instruktivna nastava

Cijena: Na upit

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa:

1. Razlikovati, odabrati i pripremiti potrebne sirovine za pripremu pekarskih proizvoda

2. Koristiti i skladištiti pekarske sirovine.

3. Rukovati sitnim i krupnim inventarom i uređajima pri pripremi pekarskih proizvoda

1. Izraditi, oblikovati i speći jednostavna krušna tijesta i tijesta za peciva.

2. Primijeniti pravila održavanja osobne higijene i higijene uređaja i radnog prostora;

3. Primijeniti pravila zaštite na radu

Uvjeti za upis

U program osposobljavanja za obavljanje jednostavnih poslova u zanimanju pekara/ica mogu se upisati osobe s najmanje:

  • Završenom osnovnom školom
  • Navršenih 15 godina
  • Liječničkim uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova pekara/ice

Uvjerenje: uvjerenje o osposobljenosti

Isprave potrebne za upis:

  • završna svjedodžba osnovne škole
  • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti
  • domovnica
  • rodni list

Dopusnica za izvođenje programa nalazi se na linku: Dopusnica.