Dadilje (početak: 9. studeni 2020.)

Program osposobljavanja za dadilje odobrilo je Ministarstvo znanosti i obrazovanja te se upisuje u e-radnu knjižicu.

Vrsta programa: program osposobljavanja

Trajanje: do 3 mjeseca, praksa uključena

Satnica : 400 školskih sati

Oblik nastave: konzultativno-instruktivni

Opis programa

U skladu sa Zakonom o dadiljama nudimo program stručnog osposobljavanja za dadilje koji sadrži sve zakonom propisane cjeline.

Stručna voditeljica programa je gospođa Vesnica Rašić, predsjednica Hrvatske udruge dadilja te dadilja s dugogodišnjim iskustvom.

Zakonom o dadiljama propisana je obveza stručnog osposobljavanja za dadilju kao i mogućnost stručnog usavršavanja dadilje. Stvaranjem zakonodavnog okvira za obavljanje djelatnosti dadilje u Republici Hrvatskoj roditelji su dobili mogućnost da o njihovoj djeci skrbe profesionalno osposobljene osobe koje, u primjerenim uvjetima i na primjeren način brinu i skrbe o djeci, a njihov rad se nadzire, što će pridonijeti aktivnijoj potpori djeci i njihovim obiteljima.

Završetkom programa osposobljavanja polaznice će biti osposobljene:

 • skrbiti samostalno o zdravlju i sigurnosti djeteta do 14. godine života
 • obavljati djelatnost dadilje prema zakonskim propisima i pravilima struke
 • komunicirati s djecom, roditeljima i suradnicima na primjeren način
 • skrbiti o emocionalnom, tjelesnom, intelektualnom i socijalnom razvoju djeteta
 • provoditi uravnoteženu, raznovrsnu i zdravu prehranu djeteta
 • provoditi higijenu i odijevanje djeteta rane, predškolske i školske dobi
 • organizirati igru, rekreaciju i zabavu za dijete
 • nadzirati školske obveze i ostale aktivnosti djeteta prema uputi roditelja
 • primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći.

Uvjeti upisa:

 • najmanje trogodišnje srednjoškolsko obrazovanje
 • uvjerenje obiteljskoga liječnika o psihofizičkoj sposobnosti za obavljanje poslova dadilje.

O programu:

Uvjerenje: završetkom programa polaznici dobivaju uvjerenje o osposobljenosti koje se upisuje u e-radnu knjižicu i koje je ovjerilo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta.

Svakom našem polazniku osigurani su:

 •     svi potrebni materijali za polaganje ispita
 •     stručna praksa

Cijena: 4.200,00 kn

Upisnina je uključena u cijenu.

Početak: 9.11.2020. (raspored za program radi se na tjednoj bazi te se objavljuje svaki četvrtak za naredni tjedan).

Isprave potrebne za upis:

 • završna svjedodžba srednje škole
 • osobna iskaznica
 • domovnica
 • rodni list.

Dopusnica za izvođenje programa nalazi se na linku: Dopusnica.

Pročitajte intervju s gospođom Tajanom Miščević: Iz ljubavi prema djeci, uz program za dadilje do otvaranja vlastitog obrta!

Predavačice:


VESNICA RAŠIĆ

Vesnica (Vesna) Rašić, rođena je 1961. godine u Zagrebu gdje je završila Pedagošku akademiju. Gotovo osam godina radila je kao odgojiteljica u vrtićima Grada Zagreba. U Australiji je s obitelji provela deset godina gdje je završila studij učiteljstva koji je između ostalog bio namijenjen vođenju i upravljanju dječjim centrima i izradi propisa u odgoju i obrazovanju. Vrativši se u Hrvatsku, 2003. godine, napisala Program i Pravilnik za izvan-institucijsku skrb o djeci mlađe predškolske dobi. Osnovala je 2010. godine Hrvatsku udrugu dadilja koja okuplja dadilje s područja cijele Hrvatske.


IVANA BULJAN BABIĆ

Završila je studij psihologije na Hrvatskim studijima 2012. godine. Nakon završetka fakulteta upisala edukaciju iz bihevioralno-kognitivne terapije. Radi u organizaciji civilnog društva kao voditeljica savjetovališta te voditeljica i provoditeljica projektnih aktivnosti. Ima dugogodišnje iskustvo u individualnom i grupnom psihosocijalnom radu s djecom, mladima, roditeljima i obiteljima. Kreira i provodi različite preventivne i tretmanske psihosocijalne programe s navedenim populacijama. Redovito izlaže na znanstvenim i stručnim konferencijama.


LJILJANA SKENDROVIĆ

Diplomirala na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Titulu Magistra znanosti u znanstvenom polju ekonomije stekla 2006. godine. Stekla je licencu ovlaštenog revizora i poreznog savjetnika na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Ima položen državni ispit i završenu pedagošku izobrazbu, te licencu za EBCL – ispitivača te andragoškog voditelja. Sudjelovala je na više domaćih i međunarodnih konferencija i skupova, a autor je više objavljenih radova u zbornicima te stručnim i znanstvenim publikacijama. Objavila je 2016. godine knjigu Osnove računovodstva.


ŠTEFANIJA KOLAČKO

Školu za medicinske sestre završila je u Varaždinu, a dodiplomski studij sestrinstva pri Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu. Od 2009. godine radi u Kliničkoj bolnici “Sveti Duh“ u Zagrebu te je uz rad završila diplomski studij sestrinstva pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Osijeku i stekla diplomu magistre sestrinstva. Asistentica je u znanstvenom području Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju kliničke medicinske znanosti, znanstvenoj grani sestrinstvo Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek. Završava doktorski studij Biomedicina i zdravstvo pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Osijeku.


MARINA TAFRA

Preddiplomski studij završila na Učiteljskom fakultetu – predškolski odgoj, a specijalistički stručni studij na Visokoj školi Nikola Šubić Zrinski. Dugi niz godina radi kao odgojiteljica u vrtiću te na POU Petar Zrinski predaje predmete predškolske i školske pedagogije te aktivnost djeteta. Predsjednica je udruge „Poduzetni“ čiji je dugoročni cilj podizanje i povećanje poduzetničkih kompetencija djece i mladih.


Ako ste zainteresirani za program molimo ispunite sva obvezna polja (*) u potpunosti, kako bi omogućili pouzdani kontakt s vama. Podaci se koriste isključivo za uspostavljanje kontakta s vama kako bi vam dali daljnje upute vezane uz upis programa. Podaci se ne prosljeđuju trećim osobama.