Dadilja

Program osposobljavanja za dadilje odobrilo je Ministarstvo znanosti i obrazovanja te se upisuje u e-radnu knjižicu.

Vrsta programa: program osposobljavanja

Trajanje: do 3 mjeseca, praksa uključena

Satnica : 400 školskih sati

Oblik nastave: konzultativno-instruktivni

Cijena: Na upit

Opis programa

U skladu sa Zakonom o dadiljama nudimo program stručnog osposobljavanja za dadilje koji sadrži sve zakonom propisane cjeline.

Stručna voditeljica programa je gospođa Vesnica Rašić, predsjednica Hrvatske udruge dadilja te dadilja s dugogodišnjim iskustvom.

Zakonom o dadiljama propisana je obveza stručnog osposobljavanja za dadilju kao i mogućnost stručnog usavršavanja dadilje. Stvaranjem zakonodavnog okvira za obavljanje djelatnosti dadilje u Republici Hrvatskoj roditelji su dobili mogućnost da o njihovoj djeci skrbe profesionalno osposobljene osobe koje, u primjerenim uvjetima i na primjeren način brinu i skrbe o djeci, a njihov rad se nadzire, što će pridonijeti aktivnijoj potpori djeci i njihovim obiteljima.

Završetkom programa osposobljavanja polaznice će biti osposobljene:

 • skrbiti samostalno o zdravlju i sigurnosti djeteta do 14. godine života
 • obavljati djelatnost dadilje prema zakonskim propisima i pravilima struke
 • komunicirati s djecom, roditeljima i suradnicima na primjeren način
 • skrbiti o emocionalnom, tjelesnom, intelektualnom i socijalnom razvoju djeteta
 • provoditi uravnoteženu, raznovrsnu i zdravu prehranu djeteta
 • provoditi higijenu i odijevanje djeteta rane, predškolske i školske dobi
 • organizirati igru, rekreaciju i zabavu za dijete
 • nadzirati školske obveze i ostale aktivnosti djeteta prema uputi roditelja
 • primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći.

Uvjeti upisa:

 • najmanje trogodišnje srednjoškolsko obrazovanje
 • uvjerenje obiteljskoga liječnika o psihofizičkoj sposobnosti za obavljanje poslova dadilje.

O programu:

Uvjerenje: završetkom programa polaznici dobivaju uvjerenje o osposobljenosti koje se upisuje u e-radnu knjižicu i koje je ovjerilo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta.

Svakom našem polazniku osigurani su:

 •     svi potrebni materijali za polaganje ispita
 •     stručna praksa

Isprave potrebne za upis:

 • završna svjedodžba srednje škole
 • osobna iskaznica
 • domovnica
 • rodni list.

Dopusnica za izvođenje programa nalazi se na linku: Dopusnica.