Programi usavršavanja

Srednje obrazovanje odraslih obuhvaća programe za stjecanje školske ili stručne spreme, programe prekvalifikacije te programe osposobljavanja i usavršavanja. Provedba ovih programa podvrgnuta je nadzoru Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa. Završetkom ovih oblika obrazovanja, polaznici stječu uvjerenje o usavršavanju koje se upisuje u radnu knjižicu.

Programi usavršavanja