Voditelj pripreme i provedbe EU projekata | Program usavršavanja | 16. ožujak 2022. | Dostupno i ONLINE

Voditelj pripreme i provedbe EU projekata
ZIMSKI POPUST DO 15.2.2022.

Upišite program Voditelj pripreme i provedbe EU projekata po povoljnijoj cijeni!

Cijena s popustom iznosi 7.500,00 kn i vrijedi za sve oblike plaćanja.

OPIS PROGRAMA – VODITELJ PRIPREME I PROVEDBE EU PROJEKATA

Polaznici će na programu Voditelj pripreme i provedbe EU projekata upoznati strukturu dostupnih EU fondova, usvojiti pravila i procedure za prijavljivanje projekata.  Naučiti će kako uspješno napisati projekt, razraditi ideju i aktivnosti, analizirati ciljeve i dionike u projektu, izraditi logičku matricu i kvalitetno pripremiti budžet, provesti projekt, provesti javnu nabavu, upravljati proračunom, ljudskim resursima, vremenom i promjenama u projektu te pratiti napredak projekta s naglaskom na praćenje potrošnje budžeta i financijske aspekte kako bi sebi osigurali maksimalni iznos ugovorenog financiranja. Posebna će pažnja biti posvećena najčešćim greškama u procesu prijavljivanja projekta kako bi se one izbjegle u budućnosti, a osigurao uspjeh u prihvaćanju projekta. Program je prilagođen i početnicima, a edukacija se provodi pod mentorstvom stručnjaka u provođenju EU projekata.

Na program usavršavanja Voditelj pripreme i provedbe EU projekata može se upisati osoba koja ima završen najmanje preddiplomski sveučilišni ili stručni studij (bacc. ili vss.). Po završetku usavršavanja Voditelj pripreme i provedbe EU projekata, program se upisuje u e-Radnu knjižicu.

Program Voditelj pripreme i provedbe EU projekata provodi se u trajanju od 160 školskih sati, a polaznici prilikom upisa imaju mogućnost odabira žele li pohađati online nastavu ili učioničku nastavu. 

Nastavne cjeline:

 • EU fondovi i programi
 • Projektno planiranje
 • Izrada projektne prijave
 • Upravljanje provedbom EU projekata
 • Evaluacija i izvještavanje na projektu
 • Zaštita na radu

Završetkom programa usavršavanja Voditelj pripreme i provedbe EU projekata polaznici će biti osposobljeni:

 • Identificirati mogućnosti financiranja EU fondovima
 • Procijeniti opće ciljeve, svrhu i očekivane rezultate projekta
 • Koristiti programske i strateške dokumente te raspoložive informacije u pripremi projektne prijave
 • Izraditi projektni prijedlog primjenom metodologije upravljanja projektnim ciklusom
 • Izraditi prijedlog projektnog proračuna u skladu s kriterijima ugovora
 • Ispuniti natječajnu dokumentaciju i pripremiti prijavu za dodjelu bespovratnih sredstava iz programa EU
 • Provesti projekt u skladu s pravilima ugovora te evaluirati i izraditi izvješća o provedbi projekta
 • Primijeniti pravila zaštite na radu zaštite od požara i pružanja prve pomoći

Trajanje: do 3 mjeseca

Satnica : 160 školskih sati

Oblik nastave: Nastava u učionici ili online nastava putem prijenosa uživo iz učionice.

Termin nastave: utorkom, srijedom i četvrtkom od 17:00 do 20:00 sati

Početak nastave: 16. ožujak 2022.

Program usavršavanja Voditelj pripreme i provedbe EU projekata odobrilo je Ministarstvo znanosti i obrazovanja te se upisuje u e-radnu knjižicu. 

Više detalja o nastavnom programu po kojem se provodi program možete pronaći i na stranicama Agencije za strukovno obrazovanje odraslih (ASOO).


Cijena usavršavanja: 9.900,00 kn (cijena s popustom iznosi 7.500,00 kn i vrijedi za sve oblike plaćanja).

MODELI PLAĆANJA

 • A – Uplata punog iznosa programa (školarina i upisnina) na dan upisa. Odabirom ovog modela ostvaruje se dodatnih 5% popusta na program, a popust vrijedi i na akcijske cijene.
 • B – Uplata upisnine od 500,00 kn, a preostalog iznosa (umanjenog za upisninu) na 4 rate s datumima dospijeća – 15.3.2022., 15.4.2022., 15.5.2022., 15.6.2022.
 • C – Uplata kreditnom karticom na 12 rata putem linka za samostalno plaćanje (WS Pay). Prihvaćamo kartice Zabe, PBZ-a i Erste-a

Dodatne pogodnosti i načine plaćanja možete pronaći ovdje.


Uvjeti za upis:

 • završen najmanje preddiplomski sveučilišni ili stručni studij (bacc. ili vss.)
 • poznavanje osnova rada na računalu

Isprave potrebne za upis :

 • osobna iskaznica s obje strane
 • rodni list
 • domovnica
 • završna svjedodžba ili diploma*

*Polaznici sa završenim preddiplomskim ili diplomskim studijem dostavljaju diplomu ili ovjerenu potvrdu o završenom studiju.

Uvjerenje: završetkom programa Voditelj pripreme i provedbe EU projekata polaznici dobivaju uvjerenje o usavršavanju koje se upisuje u e-radnu knjižicu i koje je ovjerilo Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Dopusnica za izvođenje programa nalazi se na linku: Dopusnica.


Pogledajte kako izgleda online nastava :


Predavači:

LANA ZLOJUTRO

Lana Zlojutro stručnjakinja je za pripremu i provedbu EU projekata i javnu nabavu. Magistra je ekonomije sa višegodišnjim iskustvom u pripremi i provedbi EU projekata iz raznih fondova za javni i privatni sektor. Trenutno je zaposlena kao viša savjetnica za EU projekte i javnu nabavu u konzultantskom poduzeću gdje je zadužena za pripremu i provedbu projekata financiranih iz EU fondova te savjetuje klijente u pripremi i provedbi njihovih projekata, brine o praćenju ugovornih obveza, pravovremenoj pripremi izvještaja te izvršenju svih projektnih aktivnosti.


ROMANA DOLOVIĆ

Za vrijeme studija stekla je iskustvo volontirajući u organizacijama civilnog društva na pisanju projekata i prijavama na razne natječaje. Neposredno nakon završetka studija zaposlila se unutar obrazovne institucije gdje je radila na provedbi projekta sufinanciranog od strane ESF-a. Od tada je započela s intenzivnim pohađanjem raznih edukacija i radionica vezanih za Europske fondove te se zatim zaposlila u tvrtci za savjetodavne usluge u području Europskih fondova gdje je stekla iskustvo u pisanju projekata u području malog i srednjeg poduzetništva.


Nikola ĐurekNIKOLA ĐUREK

Diplomirao je 2012. godine na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer Financije. Ovlašteni je interni revizor koji radi kao viši revizor u Agenciji za reviziju sustava provedbe programa Europske unije.  Radi u reviziji projekata financiranih iz EU fondova od 2014. godine gdje je proveo reviziju više desetaka projekata financiranih iz EU fondova iz raznih izvora (od infrastrukturnih do SME projekata), kao i revizije financijskih instrumenata. Radio je na gotovo svim područjima, tj. ključnim zahtjevima, na najznačajnijim područjima Selekcija i odabir projektnih prijedloga (KZ 2) te Upravljačke provjere (KZ 4). Također, angažiran je u provođenju revizije iz projekata financiranih unutar Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020.


DAMIR HADŽIOMEROVIĆDamir Hadžiomerović

Završio je poslijediplomski studij Organizacija i menadžment na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 2009. godine. Od 2009. do 2013. radi u neprofitnim organizacijama na pripremi, prijavi i provedbi projekata sufinanciranih iz pretpristupnih EU fondova (IPA). Od 2013. godine radi na praćenju provedbe projekata sufinanciranih Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj. Tijekom svog rada, stekao je iskustvo u planiranju, organiziranju i koordiniranju rada djelatnika na poslovima provedbe mjera IPARD, EFRD, izradi propisa i procedura vezanih za provedbu Programa EAFRD i praćenju i proučavanje EU legislative. 


ANA HUNČEKAna Hunček

Diplomirala je na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu na smjeru sociologije i edukacije sociologije. Osim završenog fakulteta, bivša je polaznica programa osposobljavanja za Voditelja pripreme i provedbe EU projekata na POU Petar Zrinski. Od 2019. do početka 2021. godine bila je zaposlena kao stručni suradnik u odjelu Obzor za 2020. u Agenciji za mobilnost i programe Europske Unije gdje je radila na poslovnima vezanim za provedbu programskih EU projekata, mobilnost hrvatskih i stranih istraživača i vodila je portal EURAXESS Croatia. Trenutno radi kao Suradnik u Uredu za znanosti i međunarodnu suradnju na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu na poslovnima administracije europskih i nacionalnih projekata i vodi komunikaciju s nadležnim tijelima zaduženima za nadzor provedbe projekata.


ADI KOLASEVIĆ Adi Kolašević

Ima veliko iskustvo u upravljanju projektima i programima financiranih od strane različitih međunarodnih donatora čiji su fokus bili mladi, zdravstvo, izgradnja kapaciteta organizacija civilnog društva i obrazovanje. Posjeduje veoma korisno i praktično iskustvo vezano za projekte financirane iz EU fondova s posebnim fokusom na Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. s obzirom da je prošao sve razine posredničkih tijela u sustavu upravljanja EU fondovima. Trenutno u ulozi Upravljačkog tijela priprema i prati provedbu projekata u području obrazovne infrastrukture. Uživa prenositi znanje kroz obuke i rad s grupama.


MIRELA STANIĆMirela Stanić

Magistrirala je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Splitu, trenutno strudira Executive MBA na Swiss School of Business and Management.  EU fondovi su joj u fokusu interesa već od predpristupnog razdoblja. Na Ekonomskom fakultetu u Splitu pod mentorstvom prof. dr.sc. Branka Grčića obranila je rad na temu “Institucionalna infrastruktura i administrativni kapaciteti za apsorpciju i upravljanje EU fondovima”. Pohađala je brojne domaće i međunarodne programe usavršavanja u područjima pripreme i upravljanja projektima te coaching-a. Posjeduje međunarodni certifikat za upravljanje projektima Project Management Professional (PMP)® izdan od Project Management Institute-a te međunarodni certifikat za Solution Focused Coach-a izdan od strane Erickson Coaching International-a.


Ako ste zainteresirani za program molimo ispunite sva obvezna polja (*) u potpunosti, kako bi omogućili pouzdani kontakt s vama. Podaci se koriste isključivo za uspostavljanje kontakta s vama kako bi vam dali daljnje upute vezane uz upis programa. Podaci se ne prosljeđuju trećim osobama.