Voditelj pripreme i provedbe EU projekata | Program usavršavanja | 13. listopad 2021. | Dostupno i ONLINE

Voditelj pripreme i provedbe EU projekata

Trajanje: do 3 mjeseca

Satnica : 150 školskih sati

Oblik nastave: Nastava u učionici ili online nastava putem prijenosa uživo iz učionice.

Cijena usavršavanja: 9.900,00 kn (cijena usavršavanja s popustom iznosi 7.900,00 kn)

Termin nastave: utorkom, srijedom i četvrtkom od 17:00 do 20:00 sati

Program usavršavanja Voditelj pripreme i provedbe EU projekata odobrilo je Ministarstvo znanosti i obrazovanja te se upisuje u e-radnu knjižicu.

Opis programa :

Polaznici će na programu Voditelj pripreme i provedbe EU projekata upoznati strukturu dostupnih EU fondova, usvojiti pravila i procedure za prijavljivanje projekata.  Naučiti će kako uspješno napisati projekt, razraditi ideju i aktivnosti, analizirati ciljeve i dionike u projektu, izraditi logičku matricu i kvalitetno pripremiti budžet, provesti projekt, provesti javnu nabavu, upravljati proračunom, ljudskim resursima, vremenom i promjenama u projektu te pratiti napredak projekta s naglaskom na praćenje potrošnje budžeta i financijske aspekte kako bi sebi osigurali maksimalni iznos ugovorenog financiranja. Posebna će pažnja biti posvećena najčešćim greškama u procesu prijavljivanja projekta kako bi se one izbjegle u budućnosti, a osigurao uspjeh u prihvaćanju projekta.

Završetkom programa usavršavanja polaznici će biti osposobljeni:

 • Identificirati mogućnosti financiranja EU fondovima
 • Procijeniti opće ciljeve, svrhu i očekivane rezultate projekta
 • Koristiti programske i strateške dokumente te raspoložive informacije u pripremi projektne prijave
 • Izraditi projektni prijedlog primjenom metodologije upravljanja projektnim ciklusom
 • Izraditi prijedlog projektnog proračuna u skladu s kriterijima ugovora
 • Ispuniti natječajnu dokumentaciju i pripremiti prijavu za dodjelu bespovratnih sredstava iz programa EU
 • Provesti projekt u skladu s pravilima ugovora te evaluirati i izraditi izvješća o provedbi projekta
 • Primijeniti pravila zaštite na radu zaštite od požara i pružanja prve pomoći.

Uvjeti za upis:

 • završen najmanje preddiplomski sveučilišni ili stručni studij (bacc. ili vss.)
 • poznavanje osnova rada na računalu.

Početak: 13. listopad 2021.

Vrsta

Isprave potrebne za upis :

 • osobna iskaznica s obje strane
 • rodni list
 • domovnica
 • završna svjedodžba ili diploma*

*Polaznici sa završenim preddiplomskim ili diplomskim studijem dostavljaju diplomu ili ovjerenu potvrdu o završenom studiju.

Uvjerenje: završetkom programa Voditelj pripreme i provedbe EU projekata polaznici dobivaju uvjerenje o usavršavanju koje se upisuje u e-radnu knjižicu i koje je ovjerilo Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Dopusnica za izvođenje programa nalazi se na linku: Dopusnica.


Pogledajte kako izgleda online nastava :


Predavači:

DIMITRIJE MILOJEVIĆ

Diplomirao je 2011. godine na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Trenutno studira na MBA programu E-Leadership na Visokom učilištu Algebra. Imatelj je IPMA certifikata sa preko 6 godina iskustva u pisanju i provedbi međunarodnih EU projekata. Radi kao predavač na Visokoj školi za ekonomiju, poduzetništvo i upravljanje Nikola Šubić Zrinski gdje predaje kolegije iz domene poduzetništva i projektnog menadžmenta. Autor je više radova iz područja obrazovanja za poduzetništvo te projektnog menadžmenta.


MARIO ŠIMUNKOVIĆ

Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Predavač je na Europskoj poslovnoj školi u Zagrebu na predmetima u području računovodstva, financija i projekatnog menadžmenta. Uključen je u upravljanju i provođenju nekoliko nacionalnih i EU projekata. Certificirani je projektni menadžer C razine (IPMA Level C). Na Pučkom otvorenom učilištu Petar Zrinski izvoditelj je nastave za program usavršavanja Voditelj/ica projekata financiranih iz EU fondova. Autor je više radova iz područja poduzetništva, obrazovanja za poduzetništvo te projektnog menadžmenta.


LANA ZLOJUTRO

Lana Zlojutro stručnjakinja je za pripremu i provedbu EU projekata i javnu nabavu. Magistra je ekonomije sa višegodišnjim iskustvom u pripremi i provedbi EU projekata iz raznih fondova za javni i privatni sektor. Trenutno je zaposlena kao viša savjetnica za EU projekte i javnu nabavu u konzultantskom poduzeću gdje je zadužena za pripremu i provedbu projekata financiranih iz EU fondova te savjetuje klijente u pripremi i provedbi njihovih projekata, brine o praćenju ugovornih obveza, pravovremenoj pripremi izvještaja te izvršenju svih projektnih aktivnosti.


ROMANA DOLOVIĆ

Za vrijeme studija stekla je iskustvo volontirajući u organizacijama civilnog društva na pisanju projekata i prijavama na razne natječaje. Neposredno nakon završetka studija zaposlila se unutar obrazovne institucije gdje je radila na provedbi projekta sufinanciranog od strane ESF-a. Od tada je započela s intenzivnim pohađanjem raznih edukacija i radionica vezanih za Europske fondove te se zatim zaposlila u tvrtci za savjetodavne usluge u području Europskih fondova gdje je stekla iskustvo u pisanju projekata u području malog i srednjeg poduzetništva.


Nikola ĐurekNIKOLA ĐUREK

Diplomirao je 2012. godine na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer Financije. Ovlašteni je interni revizor koji radi kao viši revizor u Agenciji za reviziju sustava provedbe programa Europske unije.  Radi u reviziji projekata financiranih iz EU fondova od 2014. godine gdje je proveo reviziju više desetaka projekata financiranih iz EU fondova iz raznih izvora (od infrastrukturnih do SME projekata), kao i revizije financijskih instrumenata. Radio je na gotovo svim područjima, tj. ključnim zahtjevima, na najznačajnijim područjima Selekcija i odabir projektnih prijedloga (KZ 2) te Upravljačke provjere (KZ 4). Također, angažiran je u provođenju revizije iz projekata financiranih unutar Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020.


Ako ste zainteresirani za program molimo ispunite sva obvezna polja (*) u potpunosti, kako bi omogućili pouzdani kontakt s vama. Podaci se koriste isključivo za uspostavljanje kontakta s vama kako bi vam dali daljnje upute vezane uz upis programa. Podaci se ne prosljeđuju trećim osobama.