SREDNJA STRUČNA SPREMA

Programi za stjecanje srednje stručne spreme i prekvalifikacije

Ukoliko niste završili srednju školu ili se želite prekvalificirati, dođite u Pučko otvoreno učilište Petar Zrinski i odaberite novo zanimanje.

Nastava počinje prvi tjedan listopada, a zadnji rok za prijavu je: 29. rujna 2023.

Promjena karijere je bliže nego što mislite.

Pučko otvoreno učilište Petar Zrinski provodi osam različitih programa srednje stručne spreme i imamo dugogodišnje iskustvo u obrazovanju odraslih osoba. Svake godine obrazujemo brojne polaznike programa srednje stručne spreme.

Srednje obrazovanje odraslih obuhvaća programe za stjecanje školske ili stručne spreme, programe prekvalifikacije te programe doškolovanja. Provedba ovih programa podvrgnuta je nadzoru Ministarstva znanosti i obrazovanja. Završetkom ovih oblika obrazovanja, polaznici stječu javni certifikat – svjedodžbe.

Programom prekvalifikacije utvrđuju se razlike strukovnih predmeta između programa već stečenog zanimanja i strukovnog programa za novo zanimanje koji se onda polažu.


Program prekvalifikacije provodi se, na temelju programa propisanih za redovito obrazovanje, za polaznike sa stečenom stručnom spremom za jedno zanimanje, radi stjecanja stručne spreme iste obrazovne razine za novo zanimanje, te za polaznike sa stečenom srednjom školskom spremom radi stjecanja srednje stručne spreme.

Broj razlikovnih predmeta ovisi o tome da li polaznik upisuje razred s razlikom predmeta ili prekvalifikaciju, o školi koju je ranije pohađao te o godini završetka prethotne škole. Odluku o razlikovnim ispitima polaznik dobiva nakon upisa u program.

Nastava je prilagođena zaposlenim osobama.

Predavanja se održavaju u popodnevnim satima i prilagođena su zaposlenim osobama. Predavanja počinju najranije od 16.30 sati i završavaju do 20.30 sati. Učestalost predavanja ovisi o tome da li polaznik upisuje razred ili prekvalifikaciju, te o broju razlikovnih ispita. Nastava za programe srednje stručne spreme održava se isključivo u učionici.


Predavanja na programu održavaju se u našem učilištu, na adresi Selska cesta 119, Zagreb. Učilište se nalazi na frekventnoj lokaciji i lako je dostupno polaznicima iz svih dijelova grada, bez obzira da li dolaze automobilom ili javnim prijevozom. Nedaleko od učilišta prolaze tri tramvajske linije i jedna autobusna.


Predavači na programima srednje stručne spreme

LJUBICA RADIĆ

Diplomirala je ekonomiju na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer Međunarodna trgovina i razmjena (vanjska trgovina) i završila postdiplomski studij na istom smjeru. Ima 10 godina radnog iskustva u građevinskom sektoru, na višim oblicima poslova u međunarodnoj razmjeni i izvođenju investicijskih radova u inozemstvu. U obrazovnom sustavu ima 30 godina iskustva (profesor mentor) te 25 godina u sustavu obrazovanja odraslih. Recenzenzirala je brojne udžbenike, bila je članica stručnog povjerenstva za odobravanje udžbenika i mentorirala je učenike na državnim i međudržavnim natjecanjima. U POU Petar Zrinski od osnutka predaje ekonomsku grupu predmeta.

mladen marušić

Mladen Marušić završio je Ugostiteljsko-turističko učilište i stekao zvanje samostalnog kuhara 1989. godine, a 2006. godine na istom je učilištu stekao zvanje majstor kuhar specijalist. 2008. godine položio je stručni ispit Agencije za strukovno obrazovanje odraslih za zvanje stručnog učitelja, a 2014. godine je napredovao u zvanje stručni učitelj mentor. Od 2004. godine predaje u Ugostiteljsko-turističkom učilištu kao profesor kuharstva, a u POU Petar Zrinski predaje ugostiteljsku grupu predmeta na smjerovima kuhar i slastičar.

DRAGAN STANKOVIĆ

Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Od 2006. predaje ekonomsku grupu predmeta u Privatnoj gimnaziji i ekonomskoj školi Katarina Zrinski. Koordinator je i vježbovnih tvrtki u PŠEG Katarina Zrinski, a radio je i kao direktor privatne kompanije za izradu Internet projekata, kao komercijalni predstavnik te kao asistent na Visokoj školi za ekonomiju, poduzetništvo i upravljanje “Nikola Šubić Zrinski”. U Pučkom otvorenom učilištu Petar Zrinski predaje ekonomsku i turističku grupu predmeta.

ANTONIJA SENIĆ

Antonija Senić diplomirala je matematiku i fiziku, nastavnički smjer na Prirodoslovno—matematičkom fakultetu u Zagrebu 2020. godine. Radno iskustvo stekla je u nekoliko osnovnih i srednjih škola, a također je i radila kao demonstrator na fakultetu na vježbama iz eksperimentalne fizike. Od jeseni 2020. na POU Petar Zrinski predaje matematiku i statistiku na svim smjerovima srednje stručne spreme.

Vugrinović
IVAN VUGRINOVIĆ

Ivan Vugrinović diplomirao je latinski jezik na Fakultetu hrvatskih studija u Zagrebu 2020. godine na temu Usporedba predmetnih kurikuluma latinskog jezika u različitim državama i mjesto hrvatskog latiniteta u predmetnom kurikulumu u Republici Hrvatskoj. Tijekom svog rada stekao je nastavničko iskustvo u nekoliko srednjih škola, a POU Petar Zrinski pridružio se od jeseni 2021. godine kao nastavnik latinskog jezika za polaznike programa Upravni referent.

JASNA JUG

Diplomirala je informatiku i filozofiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, Odsjek informacijskih znanosti i filozofije. Tijekom karijere stekla je iskustvo u području EU integracija, međunarodne suradnje, kulture i turizma. 2019. godine položila je pedagoške kompetencije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu te od tada predaje informatiku i strukovne predmete iz područja računalstva u Srednjoj školi Ban Josip Jelačić u Zaprešiću. Od jeseni 2020. godine na POU Petar Zrinski predaje informatiku za sve smjerove srednje stručne spreme.

Kalember Silvija
SILVIJA KALEMBER

Diplomirala je na Filozofskom fakultetu 2004. godine i stekla zvanje profesorice engleskog i španjolskog jezika i književnosti. 2005. godine imenovana je sudskim tumačem za engleski i španjolski jezik. Radno iskustvo stekla je u nekoliko osnovnih i srednjih škola kao i u školama stranih jezika u kojima ima preko 15 godina iskustva. Uz podučavanje, bavi se i lektoriranjem i prevođenjem stručnih i znanstvenih radova te medicinske dokumentacije na engleskom jeziku. Završila je nekoliko usavršavanja i radionica na temu podučavanja različitih dobnih skupina i o podučavanju engleskog poslovnog jezika. Na Pučkom otvorenom učilištu Petar Zrinski predaje engleski jezik za sve smjerove od 2018. godine.

Leš
ĐURĐA LEŠ

Diplomirala je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i stekla titulu profesora talijanskog i španjolskog jezika te je magistrirala na fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Dugi niz godina radi kao nastavnik talijanskog i španjolskog jezika. Tijekom karijere osmislila je više programa učenja talijanskog i španjolskog jezika. Kontinuirano se usavršava sudjelujući na brojnim predavanjima, radionicama, stručnim skupovima te domaćim i međunarodnim konferencijama.

MATIJA HLEBAR

Matija Hlebar diplomirao je filozofiju i germanistiku, a trenutno je zaposlen u dvije škole u redovnoj nastavi. Iskustvo je stjecao i u školi stranih jezika te dajući individualnu poduku iz njemačkog jezika za osnovne i srednje škole. Također je sudjelovao u pisanju i lektoriranju rječnika u izdanju Školske knjige. Od jeseni 2021. zaposlen je u POU Petar Zrinski kao predavač njemačkog jezika za sve smjerove.

Šmit
ALEKSANDRA ŠMIT

Profesorica je geografije i povijesti. Diplomirala je na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Sveučilišta u Zagrebu. Od tada je stekla dugogodišnje iskustvo u obrazovnom radu - u osnovnim i srednjim školama (strukovnim i gimnazijama), ali i u obrazovanju odraslih. Već dulji niz godina radi kao predavač u POU Petar Zrinski gdje predaje povijest, geografiju, povijest hrvatske kulturne baštine, povijest umjetnosti i kulturno-povijesnu baštinu.
Silvija Lukšić
SILVIJA LUKŠIĆ

Diplomirala je kemiju i biologiju na Sveučilištu u Zagrebu. Trenutno je zaposlena u Osnovnoj školi Bukovac, a u Pučkom otvorenom učilištu Petar Zrinski predaje biologiju, biologiju s higijenom i ekologijom, kemiju i predmet čovjek, zdravlje i okoliš.

IVANA ŠIMIĆ

Ivana Šimić, dipl. ing prehrambene tehnologije, nutricionistica. Diplomirala na Prehrambeno- biotehnološkom fakultetu u Zagrebu. Na Filozofskom fakultetu u Osijeku polazila je pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičku izobrazbu. Surađuje s raznim udrugama te radi na projektima kao stručni suradnik za prehranu. Od 2017. predaje prehrambenu grupu predmeta za sve smjerove.

sonja milić

Sonja Milić diplomirala je 2021. godine na Filozofskom fakultetu u Osijeku i stekla titulu magistre edukacije hrvatskog jezika i književnosti i magistre pedagogije. Trenutno radi u Osnovnoj školi Grigora Viteza u Zagrebu. Slobodno vrijeme voli provoditi u društvu dobre knjige, a posebno ju raduju putovanja.Dokumentacija potrebna za upis:

  • Osobna iskaznica
  • Rodni list
  • Domovnica
  • Svjedodžba osmog razreda (samo za polaznike koji prvi put upisuju srednju školu)
  • Svjedodžbe svih ranije završenih razreda srednje škole (za polaznike koji nastavljaju srednjoškolsko obrazovanje ili upisuju prekvalifikaciju)
  • Svjedodžba o završenom radu ili potvrda o položenim ispitima državne mature (za polaznike koji upisuju prekvalifikaciju)
  • Potvrda liječnika o sposobnosti za obavljanje poslova (za smjerove ekonomist, upravni referent, hotelijersko-turistički tehničar, prodavač, kuhar, slastičar)

POSEBNI UVJETI

Polaznici upisani u program prekvalifikacije prije polaganja završnog ispita moraju položiti razlikovne i dopunske ispite koje određuje Povjerenstvo Pučkog otvorenog učilišta Petar Zrinski, na osnovi priloženih dokumenata. Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobit će Odluku o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz koje je vidljivo koji predmeti se priznaju i koje obveze ima u svezi sa svladavanjem programa prekvalifikacije.

Program obrazovanja za zanimanje Ekonomist provodi se prema nastavnom programu Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (ASOO) i odobren je od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske koje je našem učilištu izdalo dopusnicu za izvođenje programa.

6 dobrih razloga zašto upisati ovaj program

Program možete upisati bez obzira na dob

Naše programe srednje stručne pohađaju različitih dobnih skupina i stupnjeva obrazovanja. Bez obzira jeste li tek završili srednju školu, pohađali ju prije dvadesetak godina ili prvi put krećete, možete postati naš polaznik. Bitno je samo da imate minimalno 15 godina za upis u razred ili 17 godina za prekvalifikaciju. 

Po završetku četverogodišnjeg programa možete upisati fakultet

Kada završite obrazovanje za četverogodišnji program srednje stručne spreme možete polagati državnu maturu i upisati fakultet. Polaganje državne mature nije obavezno, ukoliko ne planirate ići na fakultet ili upisujete neki koji maturu ne traži, niste ju dužni polagati.

Prekvalifikaciju možete dovršiti unutar jedne školske godine

Svi polaznici koji su ranije završili trogodišnju ili četverogodišnju srednju školu, prekvalifikaciju mogu dovršiti unutar jedne školske godine. Polaznici će polagati samo one ispite koje nisu imali u školi koju su ranije završili. Trajanje obrazovanje za polaznike koji prvi put upisuju srednju školu ili nastavljaju nakon prekida je od 1-4 školske godine.

Predavanja su prilagođena zaposlenim osobama

Predavanja na programima odvijaju se u popodnevim satima, najranije od 16.30 sati do najkasnije 21.00 sati. Predavanja su isključivo radnim danom. Učestalost predavanja ovisi o broju razlikovnih predmeta te smjeru koji polaznik upisuje, a u prosjeku su ona 2-3 puta tjedno.

Skripte su osigurane za sve polaznike

Nakon upisa u učilište, niste dužni kupovati udžbenike ili skripte. Svi potrebni materijali su uključeni u cijenu te ih polaznici dobivaju tijekom školske godine u digitalnom formatu.


Po završetku programa stječete svjedodžbu o stečenom zanimanju koja se upisuje u e-radnu knjižicu i koje je ovjerilo Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

cIJENA PROGRAMA
upis u razred

Za polaznike koji prvi put upisuju srednju školu ili nastavljaju srednjoškolsko obrazovanje u ovom programu.

4.900,00 kn / 650,34 eura

Jednokratno na dan upisa, na žiro račun učilišta putem opće uplatnice ili Internet bankarstva

5.400,00 kn / 716,70 eura 

Do 12 rata putem kreditnih kartica. Prihvaćamo kartice ZABE, Erstea i PBZ-a

5.900,00 kn / 783,06 eura

8-12 rata, putem općih uplatnica ili Internet bankarstva

500,00 kn / 66,36 eura

Upisnina / po razredu

300,00 kn / 39,82 eura

Trošak završnog rada / samo u završnom razredu

prekvalifikacija

Za polaznike koji već imaju dovršenu trogodišnju ili četverogodišnju srednju  školu.

6.900,00 kn / 915,79 eura

Jednokratno na dan upisa, na žiro račun učilišta putem opće uplatnice ili Internet bankarstva

7.400,00 kn / 982,15 eura

Do 12 rata putem kreditnih kartica. Prihvaćamo kartice ZABE, Erstea i PBZ-a

7.900,00 kn / 1.048,51 eura

8-12 rata, putem općih uplatnica ili Internet bankarstva

500,00 kn / 66,36 eura

Upisnina

300,00 kn / 39,82 eura

Trošak završnog rada / samo u završnom razredu

Fiksni tečaj konverzije kune u euro: 1 euro = 7,53450 kuna

Često postavljana pitanja

Koji su uvjeti za upis?

Minimalno završena osnovna škola. Navršenih 15 godina života za upis u razred i 17 godina života za upis na prekvalifikaciju.

Mogu li program upisati ako sam školu završio u inozemstvu?

Možete, no potrebno je najprije zatražiti nostrifikaciju svjedodžbe ranije završene škole u inozemstvu.

Koliko traje program?

Trajanje programa je od jedne do četiri škoske godine za polaznike koji upisuju razred. Prekvalifikacija traje jednu školsku godinu. Školska godina počinje prvi tjedan listopada i traje do sredine lipnja.

Da li mogu nastavu pratiti online?

Ne, programe za stjecanje srednje stručne spreme izvodimo isključivo u učionici.

Da li mogu po završetku polagati državnu maturu u učilištu?

Polaganje mature je moguće, no učilište ne organizira ispite. Za pristupanje maturi potrebno se obratiti Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO).

Kojim danom i u koje vrijeme je nastava?

Raspored nastave se radi na tjednoj bazi i objavljuje svaki četvrtak za naredni tjedan. Predavanja su od 16.30h na dalje, isključivo radnim danom.

Da li se pri završetku dobije upis u radnu knjižicu?

Da. Po završetku programa u e-radnu knjižicu se upisuje zanimanje. Ako ste ranije završili neku drugu srednju školu, staro zanimanje vam se neće obrisati, već ćete uz njega imati dodatno.

Prijava na program obrazovanja za stjecanje srednje stručne spreme 

  • Prijavnica Vas ne obavezuje na upis niti se popunjavanjem iste rezervira mjesto u grupi. Po primitku prijavnice, osoblje Pučkog učilišta Petar Zrinski će Vas kontaktirati putem maila ili telefonski kako bi Vam pružili više informacija o odabranoj edukaciji te idućem dostupnom terminu.

Ako ste zainteresirani za upis molimo ispunite sva obvezna polja (*) u potpunosti, kako bi nam omogućili pouzdani kontakt s vama. Podatci se koriste isključivo za uspostavljanje kontakta s vama kako bi vam dali upute vezane uz upis programa. Podatci se ne prosljeđuju trećim osobama.

imE i PREZIME:
KONTAKT BROJ:
Email AdRESA:
PROGRAM ZA KOJI SE PRIJAVLJUJETE:
NAČIN ODGOVORA:
Molimo odaberite
  • Molim da me kontaktirate putem E-maila
  • Molim da me kontaktirate telefonski
vaša poruka:
0 of 350
SUGLASNOST:
NOVOSTI:


Mogućnost korištenja vaučera

Iskoristite vaučer financiran od strane HZZ-a kako biste umanjili cijenu svoje edukacije.