Hotelijersko-turistički tehničar | Upis u razred | Prekvalifikacija | Početak: od listopada 2021.

Hotelijersko-turistički tehničar

OPIS PROGRAMA  – HOTELIJERSKO-TURISTIČKI TEHNIČAR

Hotelijersko-turistički tehničar informira domaće i strane turiste o turističkoj ponudi, organizira putovanja i izlete, obavlja administrativne poslove vezane uz prijam i boravak gostiju, te surađuje s drugim turističkim djelatnicima na organiziranju turističke ponude.

Hotelijersko-turistički tehničar tokom svog obrazovanja stječe vrlo široko znanje potrebno za rad u hotelima, hotelskim poduzećima, turističkim agencijama i drugim sličnim poduzećima koja se bave turističkom djelatnošću. U turističkim agencijama i uredima hotelijersko-turistički tehničar informira goste, prodaje i organizira turističke usluge, putovanja i izlete, surađuje s putničkim i prijevozničkim tvrtkama, obavlja sve administrativne poslove vezane za boravak gostiju, sudjeluje u stvaranju programa i izračunu cijene turističke ponude. Na recepcijama hotela i drugih turističkih objekata hotelijersko-turistički tehničar prima i sređuje rezervacije, organizira razmještaj gostiju, prijavljuje i odjavljuje goste i obavlja sve djelatnosti vezane za njihov dolazak na destinaciju te boravak.

Bogatim obrazovnim programom, s vrlo naglašenim učenjem stranih jezika, polaznike se osposobljava za poslove obrade turističkog tržišta, recepcijske i šalterske poslove, koordinaciju rada službi u turističkoj djelatnosti, kao i druge organizacijske poslove u turizmu (oblikovanje i organizacija izleta, poslovi vodiča i sl.). Za obavljanje poslova hotelijersko-turističkog tehničara, morate imati temeljna znanja iz područja turizma i hotelijerstva, ekonomije i birotehnike. Hotelijersko-turistički tehničari zapošljavaju se u turističkim agencijama i uredima, putničkim i prijevozničkim agencijama, u hotelima i kampovima na recepcijama i drugim poslovima vezanim za boravak gostiju.

Po završetku programa polaznici mogu pristupiti ispitima državne mature te upisati fakultet.

Vrsta programa:

 • program stjecanja četverogodišnje srednje stručne spreme

Trajanje: 

 • od jedne do četiri školske godine

Oblik nastave:

 • konzultativno – instruktivni

Upisi :

 • od početka lipnja do kraja rujna za narednu školsku godinu

Kome je program namijenjen:

Program je namijenjen polaznicima koji imaju završenu osnovnu školu te žele steći srednjoškolsko obrazovanje ili se prekvalificirati po završetku srednje škole (prekvalifikacija, doškolovanje, upis u pojedini razred).

Uvjeti za upis programa Hotelijersko-turistički tehničar:

 • završena najmanje osnovna škola
 • stariji od 15 godina
 • liječničko uvjerenje kojim se potvrđuje da je polaznik sposoban za obavljanje poslova Hotelijersko-turističkog tehničara (ne starije od 6 mjeseci).

Posebni uvjeti:

Polaznici upisani u program prekvalifikacije prije polaganja završnog ispita moraju položiti razlikovne i dopunske ispite koje određuje Povjerenstvo Pučkog otvorenog učilišta Petar Zrinski, na osnovi priloženih dokumenata. Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobit će Odluku o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz koje je vidljivo koji predmeti se priznaju i koje obveze ima u svezi sa svladavanjem programa prekvalifikacije.

Cijena:

 • upis u razred: 4.900 kn (upis u idući razred iz istog smjera ili nekog drugog smjera) 
 • prekvalifikacija: 6.500 kn (ako polaznik ima ranije završenu trogodišnju ili četverogodišnju srednju školu)
 • upisnina: 300 kn
 • završni rad: 500 kn

U cijenu školarine uključeni su svi predmeti i razlikovnih ispiti. U slučaju pada na ispitu, ponovno polaganje se ne naplaćuje.

Dodatne pogodnosti i načine plaćanja možete pronaći ovdje.

Uvjerenje: svjedodžba o završnom ispitu kao dokaz

Isprave potrebne za upis:

 • osobna iskaznica (fotokopija)
 • rodni list (fotokopija bilo koje starosti ili izvadak iz e-Građana)
 • domovnica (fotokopija bilo koje starosti ili izvadak iz e-Građana)
 • svjedodžba o završenoj osnovnoj školi (samo za osobe koje prvi put upisuju srednju školu – original ili ovjerena kopija)
 • svjedodžbe prethodno završenih razreda srednje škole (ako se polaznik doškoluje, prekvalificira ili nastavlja obrazovanje – original ili ovjerena kopija)
 • završna svjedodžba – matura (ako se polaznik prekvalificira ili doškoluje – original ili ovjerena kopija)

Dopusnica za izvođenje programa nalazi se na linku: Dopusnica.


Popis predmeta :

R.B. POPIS PREDMETA ZA PROGRAM – HOTELIJERSKO-TURISTIČKI TEHNIČAR 1. r.   2.r.   3.r.   4.r.
1. Hrvatski jezik +   +   +   +
2. Engleski jezik +   +   +   +
3. Njemački jezik +   +   +   +
4. Talijanski jezik +   +   +   +
5. Politika i gospodarstvo     +  
6. Povijest +   +   +  
7. Matematika +   +   +   +
8. Računalstvo   +   +  
9. Tjelesna i zdravstvena kultura +   +   +   +
10. Etika/vjeronauk +   +   +   +
11. Geografija   +   +   +
12. Pov. umjetnosti i kulturno-povijesna baština      +   +
13. Poslovna psihologija s komunikacijom   +    
14. Statistika     +  
15. Knjigovodstvo s bilanciranjem     +   +
16. Ugostiteljstvo +      
17. Organizacija poslovanja poduzeća   +   +   +
18. Turizam i marketing       +
19. Biologija s ekologijom +      
20. Gospodarsko pravo       +
21. Prehrana i poznavanje robe +      
22. Daktilografija s poslovnim dopisivanjem +      
23. Stručna praksa +   +   +   +

Pogledajte i ostale programe za stjecanje srednje stručne spreme koje imamo u ponudi :

 • Komercijalist

Ako ste zainteresirani za program molimo ispunite sva obvezna polja (*) u potpunosti, kako bi omogućili pouzdani kontakt s vama. Podaci se koriste isključivo za uspostavljanje kontakta s vama kako bi vam dali daljnje upute vezane uz upis programa. Podaci se ne prosljeđuju trećim osobama.

Prijavnica Vas ne obavezuje na upis niti se popunjavanjem iste rezervira mjesto u grupi. Po primitku prijavnice, osoblje Pučkog učilišta Petar Zrinski će Vas kontaktirati putem maila ili telefonski kako bi Vam pružili više informacija o odabranoj edukaciji te idućem dostupnom terminu.

Upisi u programe za stjecanje srednje stručne spreme obavljaju se od početka lipnja do kraja rujna za narednu školsku godinu, a upisi u sve ostale programe odvijaju se tokom cijele godine.