Poslovni tajnik | Upis u razred | Prekvalifikacija | Upisi: od 1. svibnja do 30. rujna 2022. | Početak: listopad – šk. godina 2022./2023.

Poslovni tajnik

OPIS PROGRAMA – POSLOVNI TAJNIK

Poslovna tajnica/tajnik samostalno planira, organizira i vodi radne procese u tajništvu i pisarnicama. U radu je samostalan/a, poznaje poslovni bonton, osnove menadžmenta i odnosa s javnošću, te računalne programe. Poslovna tajnica/tajnik analizira i rješava probleme, koji se odnose na kreiranje i uvođenje suvremenih rješenja na području organizacije rada i informacijskog sustava u tajništvu i pisarnicama. Na temelju terminskih planova, poslovni tajnik vodi i organizira aktivnosti za rukovoditelja, odnosno pretpostavljenog; sudjeluje u izradi materijala za sjednice, vodi poslovnu korespondenciju i dokumentiranu građu.

Poslovni tajnik u pojedinim slučajevima, ovisno o organizaciji rada u poduzeću/ustanovi u kojoj je zaposlen/a, vodi brigu o stručnom razvoju suradnika, surađuje u obrazovnim programima, brine o protoku informacija i koordinaciji posla. Za svoje suradnike priprema prijedloge preraspodjela i napredovanja. Također, poslovni tajnik samostalno komunicira sa strankama i poslovnim partnerima (osobno ili telefonom, elektronskom poštom i dr.), organizira službena putovanja i vodi brigu o protokolarnim pitanjima kod primanja posjetitelja. Samostalno sastavlja stručne dopise, zapisnike, pisane predstavke, rješava upravna pitanja.

Polaznici programa Poslovni tajnik će steći opća znanja i vještine iz općeobrazovnih nastavnih predmeta. Obrazovanjem iz strukovnih predmeta polaznike će se osposobiti za rad na administrativnim poslovima u gotovo svim odjelima tvrtke. Uz teorijska znanja, polaznici će svladati vještinu pisanja na računalu te služenja uredskom opremom i komuniciranje sa strankama i partnerima. Poslovna tajnica/tajnik treba dobro poznavati računalne programe kojima se koristi u radu, osnove menadžmenta, osnove odnosa s javnošću i poslovni bonton. Poslovni tajnik radi u uredskom okruženju i ugodnim radnim uvjetima.

Po završetku programa polaznici mogu pristupiti ispitima državne mature te upisati fakultet.

Vrsta programa:

 • program stjecanja četverogodišnje srednje stručne spreme

Trajanje: 

 • od jedne do četiri školske godine

Oblik nastave:

 • konzultativno – instruktivni

Upisi :

 • od početka lipnja do kraja rujna za narednu školsku godinu

Kome je program namijenjen:

Program je namijenjen polaznicima koji imaju završenu osnovnu školu te žele steći srednjoškolsko obrazovanje ili se prekvalificirati po završetku srednje škole (prekvalifikacija, doškolovanje, upis u pojedini razred).

Uvjeti za upis programa Poslovni tajnik :

 • završena najmanje osnovna škola
 • stariji od 15 godina

Posebni uvjeti:

Polaznici upisani u program prekvalifikacije prije polaganja završnog ispita moraju položiti razlikovne i dopunske ispite koje određuje Povjerenstvo Pučkog otvorenog učilišta Petar Zrinski, na osnovi priloženih dokumenata. Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobit će Odluku o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz koje je vidljivo koji predmeti se priznaju i koje obveze ima u svezi sa svladavanjem programa prekvalifikacije.

 

CIJENA PROGRAMA

 

Upis u razred

Upis u razred odnosi se na one polaznike koji prvi put upisuju srednju školu ili nastavljaju prekinuto školovanje. 

 • 4.900,00 kn (jednokratno na dan upisa, na žiro račun učilišta putem opće uplatnice ili Internet bankarstva)
 • 5.400,00 kn (kreditne kartice na rate, prihvaćamo kartice ZABE, Erstea i PBZ-a)
 • 5.900,00 kn (8-12 rata, putem općih uplatnica ili Internet bankarstva)
 • upisnina: 500,00 kn (po razredu)
 • završni rad: 300,00 kn

Prekvalifikacija

Prekvalifikacija se odnosi na osobe sa završenom četverogodišnjom ili trogodišnjom školom koje imaju dovršeno obrazovanje i žele se prekvalificirati za drugo zanimanje.

 • 6.900,00 kn (jednokratno na dan upisa, na žiro račun učilišta putem opće uplatnice ili Internet bankarstva)
 • 7.400,00 kn (kreditne kartice na rate, prihvaćamo kartice ZABE, Erstea i PBZ-a)
 • 7.900,00 kn (8-12 rata, putem općih uplatnica ili Internet bankarstva)
 • upisnina: 500,00 kn
 • završni rad: 300,00 kn

 

U cijenu školarine uključeni su svi predmeti i razlikovnih ispiti. U slučaju pada na ispitu, ponovno polaganje se ne naplaćuje.

Dodatne pogodnosti i načine plaćanja možete pronaći ovdje.

Uvjerenje: svjedodžba o završnom ispitu kao dokaz

Isprave potrebne za upis:

 • osobna iskaznica (fotokopija)
 • rodni list (fotokopija bilo koje starosti ili izvadak iz e-Građana)
 • domovnica (fotokopija bilo koje starosti ili izvadak iz e-Građana)
 • svjedodžba o završenoj osnovnoj školi (samo za osobe koje prvi put upisuju srednju školu – original ili ovjerena kopija)
 • svjedodžbe prethodno završenih razreda srednje škole (ako se polaznik doškoluje, prekvalificira ili nastavlja obrazovanje – original ili ovjerena kopija)
 • završna svjedodžba – matura (ako se polaznik prekvalificira ili doškoluje – original ili ovjerena kopija)

Dopusnica za izvođenje programa nalazi se na linku: Dopusnica.


Popis predmeta :

R.B. POPIS PREDMETA ZA PROGRAM – POSLOVNI TAJNIK  1. r.   2.r.   3.r.   4.r.
1. Hrvatski jezik +   +   +   +
2. Hrvatski poslovni jezik +      
3. Engleski jezik +   +   +   +
4. Njemački jezik +   +   +   +
5. Povijest +   +   +  
6. Zemljopis +   +    
7. Tjelesna i zdravstvena kultura +   +   +   +
8. Etika +   +   +   +
9. Biologija s ekologijom +   +    
10. Matematika +   +   +  
11. Uvod u državu i pravo   +    
12. Informatika i inf. poslovni sustavi +   +   +   +
13. Sociologija     +  
14. Osnove poduzetništva i menadžmenta     +   +
15. Ustavni ustroj Republike Hrvatske       +
16. Poslovna psihologija   +    
17. Tehnika komuniciranja     +   +
18. Radno pravo       +
19. Trgovačko pravo     +  
20. Kompjutorska daktilografija +   +    
21. Komp. daktilografija s uredskim praktikumom     +   +
22. Tajničko poslovanje     +   +
23. Uvod u knjigovodstvo     +   +
24. Stručna praksa     +  

Pogledajte i ostale programe za stjecanje srednje stručne spreme koje imamo u ponudi :

[metaslider id=4712 cssclass=””]


Ako ste zainteresirani za program molimo ispunite sva obvezna polja (*) u potpunosti, kako bi omogućili pouzdani kontakt s vama. Podaci se koriste isključivo za uspostavljanje kontakta s vama kako bi vam dali daljnje upute vezane uz upis programa. Podaci se ne prosljeđuju trećim osobama.

Prijavnica Vas ne obavezuje na upis niti se popunjavanjem iste rezervira mjesto u grupi. Po primitku prijavnice, osoblje Pučkog učilišta Petar Zrinski će Vas kontaktirati putem maila ili telefonski kako bi Vam pružili više informacija o odabranoj edukaciji te idućem dostupnom terminu.

Upisi u programe za stjecanje srednje stručne spreme obavljaju se od početka lipnja do kraja rujna za narednu školsku godinu, a upisi u sve ostale programe odvijaju se tokom cijele godine.

Verificirani programi

Programi obrazovanja su verificirani od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja i Agencije za strukovno obrazovanje i oborazovanje odraslih (ASOO) te se upisuju u e-Radnu knjižicu.

Iskustvo u provedbi programa

Učilište ima više od 18 godina iskustva u obrazovanju odraslih. Kroz obrazovne programe dosad se školovalo više od 2500 polaznika, a na učilištu predaje preko 30 stručnjaka iz različitih područja.

Verificirana online nastava

Online nastavu provodimo na programima: Knjigovođa, Stručnjak za internet marketing i Voditelj pripreme i provedbe EU projekata. Na programu Propedeutika psihoterapije provodi se kombinirana nastava.

Mogućnost korištenja vaučera

Iskoristite vaučer financiran od strane HZZ-a kako biste umanjili cijenu svoje edukacije.