Prodavač | Upis u razred | Prekvalifikacija | Početak: od listopada 2021.

Prodavač

OPIS PROGRAMA – PRODAVAČ

Posao prodavača podrazumijeva prodaju robe na veliko ili malo te savjetovanje kupaca o kupovini. Prodavač može raditi u velikim trgovačkim sustavima, na specijaliziranim odjelima ili u malim trgovačkim društvima. Polaznici programa Prodavač će steći opća znanja i vještine iz općeobrazovnih nastavnih predmeta. Obrazovanjem iz strukovnih predmeta polaznici će usvojiti znanja iz trgovinskog poslovanja, psihologiji prodaje, shvatiti ulogu prodavača u savjetovanju kupca, razviti osjećaj odgovornosti za obavljeni posao.

Polaznici će po završetku programa samostalno obavljati radne zadaće : ispunjavanje dokumentacije i vođenje poslovne evidencije, opskrba robom i priprema robe za prodaju, pravilno manipuliranje robom u prodavaonici i skladištu i usvojiti praktična znanja nužna za uspješno obavljanje zanimanja. Prilikom inventura prodavači pripremaju robu za popisivanje, popisuju zalihe i izračunavaju njihovu vrijednost. Posebna pozornost posvećuje se poznavanju psihologije prodaje i tehnikama vođenja prodajnog razgovora.  

Vrsta programa:

 • program stjecanja trogodišnje srednje stručne spreme

Trajanje: 

 • od jedne do tri školske godine

Oblik nastave:

 • konzultativno – instruktivni

Upisi :

 • od početka lipnja do kraja rujna za narednu školsku godinu

Kome je program namijenjen:

Program je namijenjen polaznicima koji imaju završenu osnovnu školu te žele steći srednjoškolsko obrazovanje ili se prekvalificirati po završetku srednje škole (prekvalifikacija, doškolovanje, upis u pojedini razred).

Uvjeti za upis programa Prodavač:

 • završena najmanje osnovna škola
 • stariji od 15 godina
 • liječničko uvjerenje kojim se potvrđuje da je polaznik sposoban za obavljanje poslova Prodavača (ne starije od 6 mjeseci).

Posebni uvjeti:

Polaznici upisani u program prekvalifikacije prije polaganja završnog ispita moraju položiti razlikovne i dopunske ispite koje određuje Povjerenstvo Pučkog otvorenog učilišta Petar Zrinski, na osnovi priloženih dokumenata. Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobit će Odluku o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz koje je vidljivo koji predmeti se priznaju i koje obveze ima u svezi sa svladavanjem programa prekvalifikacije.

Cijena:

 • upis u razred: 4.900 kn (upis u idući razred iz istog smjera ili nekog drugog smjera) 
 • prekvalifikacija: 6.500 kn (ako polaznik ima ranije završenu trogodišnju ili četverogodišnju srednju školu)
 • upisnina: 300 kn
 • završni rad: 500 kn

U cijenu školarine uključeni su svi predmeti i razlikovnih ispiti. U slučaju pada na ispitu, ponovno polaganje se ne naplaćuje.

Dodatne pogodnosti i načine plaćanja možete pronaći ovdje.

Uvjerenje: svjedodžba o završnom ispitu kao dokaz

Isprave potrebne za upis:

 • osobna iskaznica (fotokopija)
 • rodni list (fotokopija bilo koje starosti ili izvadak iz e-Građana)
 • domovnica (fotokopija bilo koje starosti ili izvadak iz e-Građana)
 • svjedodžba o završenoj osnovnoj školi (samo za osobe koje prvi put upisuju srednju školu – original ili ovjerena kopija)
 • svjedodžbe prethodno završenih razreda srednje škole (ako se polaznik doškoluje, prekvalificira ili nastavlja obrazovanje – original ili ovjerena kopija)
 • završna svjedodžba – matura (ako se polaznik prekvalificira ili doškoluje – original ili ovjerena kopija)

Dopusnica za izvođenje programa nalazi se na linku: Dopusnica.


Popis predmeta :

r.b. Popis predmeta :  1. r.   2.r.   3.r.
1. Hrvatski jezik +   +   +
2. Strani jezik +   +   +
3. Povijest +    
4. Geografija   +  
5. Etika +   +   +
6. Tjelesna i zdravstvena kultura +   +   +
7. Matematika +   +   +
8. Osnove informatike   +  
9. Politika i gospodarstvo     +
10. Nabavno poslovanje +    
11. Poslovanje prodavaonice +    
12. Poznavanje robe +   +   +
13. Prodajno poslovanje   +  
14. Prodajna komunikacija +    
15. Poslovna dokumentacija     +
16. Osnove marketinga   +  
17. Ponašanje potrošača     +
18. Kreativnost u poslovanju (izborni) +    
19. Prezentacijske vještine (izborni)   +  
20. Odnosi s kupcima (izborni)     +
21. Stručna praksa +   +   +

Pogledajte i ostale programe za stjecanje srednje stručne spreme koje imamo u ponudi :

 • Komercijalist

Ako ste zainteresirani za program molimo ispunite sva obvezna polja (*) u potpunosti, kako bi omogućili pouzdani kontakt s vama. Podaci se koriste isključivo za uspostavljanje kontakta s vama kako bi vam dali daljnje upute vezane uz upis programa. Podaci se ne prosljeđuju trećim osobama.

Prijavnica Vas ne obavezuje na upis niti se popunjavanjem iste rezervira mjesto u grupi. Po primitku prijavnice, osoblje Pučkog učilišta Petar Zrinski će Vas kontaktirati putem maila ili telefonski kako bi Vam pružili više informacija o odabranoj edukaciji te idućem dostupnom terminu.

Upisi u programe za stjecanje srednje stručne spreme obavljaju se od početka lipnja do kraja rujna za narednu školsku godinu, a upisi u sve ostale programe odvijaju se tokom cijele godine.