PROGRAM CJELOŽIVOTNOG OBRAZOVANJA

Propedeutika psihoterapije: Steknite uvjete za dobivanje licence za Savjetodavnog terapeuta. Program je verificiran od strane Saveza psihoterapijskih udruga Hrvatske (SPUH).

Program Propedeutika psihoterapije jedan je od tri uvjeta za stjecanje licence Savjetodavnog terapeuta te se u Pučkom otvorenom učilištu Petar Zrinski provodi od 2020. godine. 

Propedeutika psihoterapije

Propedeutika psihoterapije predstavlja prvi korak prema licenci Savjetodavnog terapeuta.

Sam program zamišljen je kao razlikovna godina koja polaznicima koji nemaju završen odgovarajući studij omogućava stjecanje jednog od uvjeta za licencu Savjetodavnog terapeuta.

Program Propedeutika psihoterapije, verificiran je od strane krovne udruge Saveza psihoterapijskih udruga Hrvatske (SPUH), sukladno Pravilniku o propedeutici psihoterapije, donesenom od strane SPUH-a. Program se od 2020. godine izvodi na Pučkom otvorenom učilištu Petar Zrinski.

Propedeutika psihoterapije predstavlja edukaciju iz područja psihologije, medicine (psihijatrije), socijalnog rada i rehabilitacijskih znanosti koja obuhvaća skup znanja, vještina i praktičnog rada, potrebnih za obavljanje djelatnosti psihoterapije, u slučajevima kada edukant iz psihoterapijske edukacije ne ispunjava uvjete iz članka 5, stavka 3, podstavka 1. Zakona o djelatnosti psihoterapije, ali ima završen preddiplomski sveučilišni studij ili preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij u Republici Hrvatskoj.

Cilj programa Propedeutika psihoterapije je omogućiti edukaciju edukantima kako bi stekli uvjete za dobivanje licence savjetodavnog terapeuta prema Zakonu o djelatnosti psihoterapije Republike Hrvatske. 

Kako bi stekli licencu Savjetodavnog terapeuta, uz završen studij Propedeutike psihoterapije, potrebno je imati i minimalno višu stručnu spremu te završen psihoterapijski pravac u minimalnom trajanju od tri godine.

Edukacija se provodi kroz tri semestra. U prvom i drugom semestru, edukanti polažu predmete propisane programom, a u trećem semestru edukanti odrađuju praksu. Edukant za vrijeme trajanja programa ima obvezu ostvariti angažman u nastavi i intenzitet studiranja prema broju  predviđenih sati za pojedini predmet.

Teorijska nastava provodi se online,

a praksa se odvija na licu mjesta.

Program Propedeutika psihoterapije osmišljen je kako bi se polaznicima koji nemaju završen odgovarajući studij omogućilo stjecanje licence Savjetodavnog terapeuta. Program je odobren od strane Saveza psihoterapijskih udruga Hrvatske (SPUH) i izvodi se kombiniranim modelom - teorijski dio nastave se provodi online, a praksa se odvija na licu mjesta (On-site). 

IZVOĐENJE NASTAVE

Edukacija se provodi kroz tri semestra. U prvom i drugom semestru, edukanti polažu predmete propisane programom, a u trećem semestru edukanti odrađuju praksu. Edukant za vrijeme trajanja programa ima obvezu ostvariti angažman u nastavi i intenzitet studiranja prema broju predviđenih sati za pojedini predmet. Predavanja se izvode u poslijepodnevnim terminima online prijenosom putem platforme Zoom, a praktična nastava se provodi na licu mjesta. Supervizija i osobni rad na sebi se također provode online.

U sklopu programa Propedeutika psihoterapije praksa se provodi na tri razine. Navedeno podrazumijeva praksu u psihijatrijskoj ustanovi u trajanju od minimalno 60 školskih sati pod mentorstvom i vodstvom liječnika psihijatara, a u čiju svrhu je Pučko otvoreno učilište Petar Zrinski osiguralo izvođenje praktične nastave u Klinici za psihijatriju Vrapče. Zatim praksa u psihosocijalnim institucijama u minimalnom trajanju od 100 školskih sati, što podrazumijeva rad u organizacijama, udrugama i ustanovama koje se bave organiziranim psihoterapijskim i savjetovateljskim radom. Završno, polaznici odrađuju superviziju u trajanju od 20 školskih sati te osobno iskustvo rada na sebi, individualno ili grupno, kod registriranog psihoterapeuta, člana SPUHa (50 školskih sati). Praktična nastava izvodi se u ukupnom trajanju od 230 školskih sati. Polaznicima koji nemaju organiziranu superviziju unutar psihoterapijskih pravaca, Pučko otvoreno učilište Petar Zrinski omogućit će 20 školskih sati supervizije.

Program Propedeutika psihoterapije odobren je od strane Saveza psihoterapijskih udruga Hrvatske (SPUH). SPUH je punopravni član Europske asocijacije za psihoterapiju i priznat je od strane EAP-a kao nacionalna krovna udruga za psihoterapiju (NUO) te kao nacionalna organizacija za akreditiranje i dodjelu (NAO) Europskog certifikata za psihoterapiju (ECP) za Republiku Hrvatsku.

Trajanje programa

Ukupno trajanje programa: 585 školskih sati koje se dijele na teorijsku i praktičnu nastavu.

Teorijska nastava

Obavezna teorijska nastava: 10 predmeta, ukupno 355 sati (10 mjeseci).

Klinička praksa

Klinička praksa provodi se u Klinici za psihijatriju Vrapče i trajanje je 60 školskih sati.

Praksa u psihosocijalnim ustanovama

Praksa u psihosocijalnim ustanovama provodi se u trajanju od 100 školskih sati.

Osobni rad na sebi

Provodi se u trajanju od 50 školskih sati u tutorskim skupinama, a vodi ga terapeutkinja Jelena Bićanić.

Supervizija

Provodi se u trajanju od 20 školskih sati, a vodi ju terapeutkinja prof. dr. sc. Kristina Urbanc.

POPIS KOLEGIJA

1

Opća psihologija

Nositeljica: Renata Mateša Dević, mag. psych.

Trajanje: predavanja - 20 školskih sati, seminar - 10 školskih sati

2

Psihoterapijske teorije i škole

Nositeljica: doc.dr.sc. Gabrijela Ratkajec Gašević

Trajanje: predavanja - 20 školskih sati, seminar - 10 školskih sati

3

Biološka osnova psihičkih procesa

Nositelj: Božidar Nikša Tarabić, mag. psych.

Trajanje: predavanja - 20 školskih sati, seminar - 10 školskih sati

4

Rehabilitacija

Nositelji: doc.dr.sc. Gabrijela Ratkajec Gašević, doc.dr.sc. Damir Miholić

Trajanje: predavanja - 30 školskih sati, seminar - 15 školskih sati

5

Razvojna psihologija

Nositeljica: dr.sc. Mirta Blažev, integrativni psihoterapeut

Trajanje: predavanja - 20 školskih sati, seminar - 10 školskih sati

6

Teorije ličnosti

Nositelj: dr.sc. Igor Mikloušić

Trajanje: predavanja - 20 školskih sati, seminar - 10 školskih sati

7

Socio-kulturološki kontekst psihoterapije

Nositeljica: dr.sc. Doris Čuržik, klin. psih.

Trajanje: predavanja - 20 školskih sati, seminar - 10 školskih sati

8

Specifičnosti znanstvenoistraživačkog rada u psihoterapiji

Nositeljica: dr.sc. Ivan Dević

Trajanje: predavanja - 20 školskih sati, seminar - 10 školskih sati

9

Etika

Nositeljica: doc.dr.sc. Mile Marinčić

Trajanje: predavanja - 10 školskih sati

10

Psihijatrija

Nositeljica: prof.dr.sc. Ante Bagarić, psihijatar

Trajanje: predavanja - 90 školskih sati

Termini izvođenja nastave

Teorijski dio nastave se izvodi srijedom, četvrtkom i petkom od 17:00 do 20:45 sati.

Tko može upisati program Propedeutika psihoterapije?

Program Propedeutika psihoterapije mogu upisati osobe sa završenim:

 • preddiplomskim ili diplomskim sveučilišnim studijem
 • integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem
 • specijalističkim diplomskim stručnim studijem

Program iznimno mogu upisati osobe bez završenog studija ako podnesu motivacijsko pismo koje će biti pozitivno vrednovano od strane Učilišta. Uvjete za upis ispunjavaju i osobe koje su u inozemstvu stekle jednakovrijednu razinu obrazovanja. Kandidati koji su svoje obrazovanje završili izvan Republike Hrvatske prilikom upisa trebaju predočiti nostrifikaciju diplome. Nostrifikaciju diplome provodi Agencija za znanost i visoko obrazovanje.

Nakon prijave putem online prijavnice, uoči upisa kandidat je dužan dostaviti:

 • Presliku osobne iskaznice s obje strane
 • Rodni list (izvornik, fotokopija ili izvadak iz e-Građana)
 • Domovnica (izvornik,fotokopija ili izvadak iz e-Građana)
 • Diplomu ili potvrdu stručnoga ili sveučilišnoga studija (izvornik ili fotokopija)

CIJENA PROGRAMA

JEDNOKRATNA UPLATA

Jednokratna uplata Internet bankarstvom ili općom uplatnicom na žiro račun učilišta

2.389,01 eura

18.000,00 kuna

Upisnina

Kako biste rezervirali mjesto na programu na dan upisa je potrebno uplatiti minimalno upisninu. Preostali iznos školarine polaznik je dužan uplatiti minimalno 14 dana prije početka nastave. Upisnina nije uključena u cijenu.


131,40 eura

990,00 kuna

OBROČNA OTPLATA

Obročna otplata kreditnim karticama do 12 rata (Zaba, PBZ, Erste) ili uplatama na žiro račun učilišta

2.588,09 eura

19.500,00 kuna

Upisnina

Kako biste rezervirali mjesto na programu na dan upisa je potrebno uplatiti minimalno upisninu. Preostali iznos školarine polaznik uplaćuje sukladno otplatnom planu koji dobiva prilikom upisa. Upisnina nije uključena u cijenu.


131,40 eura

990,00 kuna

                                                                                                                          Fiksni tečaj konverzije kune u euro: 1 euro = 7,53450 kuna

Tko su predavači?

Naši predavači su stručnjaci u području psihoterapije.

Renata Mateša Dević
renata mateša dević, mag. psych.

Diplomirala je na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu 2012. godine i stekla zvanje magistre psihologije. Na završnom je stupnju edukacije iz realitetne psihoterapije u Europskom institutu za realitetnu terapiju te ima status realitetnog terapeuta pod supervizijom. Trenutno je vanjski suradnik u Psihološkom savjetovalištu Visoke policijske škole te radi kao stručni suradnik psiholog i nastavnik psihologije u nekoliko zagrebačkih srednjih škola. Članica je Europske udruge za realitetnu terapiju, Udruge za realitetnu terapiju RH, Hrvatske psihološke komore te Hrvatskog psihološkog društva.

Gabrijela Ratkajec Gašević
doc.dr.sc. Gabrijela Ratkajec Gašević

Zaposlena je kao docentica na Odsjeku za poremećaje u ponašanju Edukacijsko – rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirana je socijalna pedagoginja, doktorirala je na Pravnom fakultetu, na Studijskom centru socijalnog rada na temu spremnosti na promjenu ponašanja kod osoba s problemima u ponašanju. Uz to, završila je edukaciju iz realitetne psihoterapije u Institutu za realitetnu terapiju i stekla status savjetovatelja. Od stručnog angažmana, provodi savjetovanje s mladima s problemima u ponašanju i njihovim obiteljima.

Božidar Nikša Tarabić
Božidar Nikša Tarabić,
MBA MAG.PSYCH.

Voditelj je ureda za psihološku podršku i zaštitu mentalnog zdravlja Sveučilišta u Zagrebu i izvoditelj nastave i vježbi na više obrazovnih institucija, gdje na različitim razinama obrađuje teme iz kliničke i zdravstvene psihologije, biološke osnovne ponašanja i vještina komunikacije. Radi i kao konzultant u području upravljanja projektima, ljudskim resursima i odlučivanja. Supervizant je bihevioralno kognitivne terapije, predsjednik Društva psihologa Sisačko-moslavačke županije, koordinator Radne skupine za zaštitu mentalnog zdravlja mladih Savjeta za mlade Vlade Republike Hrvatske te aktivno sudjeluje u radu više znanstvenih i stručnih projekata.

Damir Miholić
doc.dr.sc. Damir
Miholić

Rođen je u Zagrebu 1969. godine. Na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu diplomirao je 2001. godine, a doktorirao 2011. godine. Od 1990. djeluje u Učilištu Zagrebačkog kazališta mladih najprije kao polaznik, zatim kao asistent, a zatim kao honorarni dramski pedagog. Od 2002. godine znanstveni je novak na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu. Nositelj je više kolegija u okviru preddiplomskog i diplomskog studija. Voditelj je niza domaćih i međunarodnih radionica za djecu, mlade te edukacija za stručnjake iz različitih područja.

Mirta Blažev
dr.sc. Mirta
Blažev

Magistrirala je ekonomiju 2012. godine na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a psihologiju 2014. godine na Fakultetu hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu. Tijekom studija psihologije dobitnica je dvije nagrade za najboljeg studenta studija psihologije i jednog priznanja za izvannastavne aktivnosti i rad u studentskim udrugama. 2021. godine doktorirala je psihologiju na Filozofskom fakultetu, Sveučilišta u Zagrebu. Od 2019. godine asistentica je na Institutu društvenih znanosti „Ivo Pilar“ te su njezini istraživački interesi vezani uz rodne uloge te profesionalne interese.

Ante Bagarić
prof.dr.sc. Ante Bagarić, psihijatar

Na Medicinskom fakultetu u Sarajevu diplomirao je 1984. godine. Specijalizaciju iz psihijatrije je završio 1996. godine i od tada radi u Klinici za psihijatriju Vrapče. Aktualno je Predstojnik Zavoda za liječenje ovisnosti.Poslijediplomski studij iz psihoterapije završio je 1996. godine. 2000. godine obranio je magistarski rad na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Objavio dosada više od 100 znanstvenih i stručnih radova. Autor je i koautor deset knjiga iz oblasti psihijatrije. Sudjelovao s više od 50 izlaganja na međunarodnim i domaćim, znanstvenim i stručnim skupovima.

Igor Mikloušić
dr.sc. Igor
Mikloušić

Diplomirao je 2006. godine studij psihologije kao najbolji u generaciji. Radio je kao znanstveni novak na Institutu Ivo Pilar, a 2014. godine je završio poslijediplomski studij Psihologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Radio je kao znanstveni novak, a potom i kao asistent na Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar te kao predavač na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu. Sada se bavi savjetovanjem na projektima vezanim uz ponašanje potrošača i glasača, te na razvoju edukacija vezanih uz digitalno zdravlje.

Doris Čuržik
dr.sc. Doris Čuržik, klin. psih.

Klinička je psihologinja i europski akreditirana kognitivno-bihevioralna terapeutkinja (EABCT i CABCT). Edukatorica je i novih naraštaja kognitivno-bihevioralnih terapeuta pri Hrvatskom udruženju za bihevioralne i kognitivne terapije. Na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu 2010. godine diplomirala je psihologiju te doktorirala 2017. u grani kliničke psihologije. Osnivačica je i predsjednica udruge Centar za psihološko usavršavanje za terapiju anksioznih i depresivnih smetnji te klinička istraživanja.

Ivan Dević
dr.sc. Ivan
Dević

Znanstveni je suradnik u Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar. Doktorirao je 2015. godine na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Njegovi istraživački interesi su u širem području obrazovnih istraživanja te specifično usmjereni na odrednice školskoga postignuća, inteligenciju, motivaciju i kvalitetu obrazovanja. Autor je desetak znanstvenih radova, jedne knjige, nekoliko poglavlja u knjigama, te autor preko 40 kongresnih priopćenja kojima je sudjelovao na domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima.

Jelena Bićanić
jelena bićanić, dip.soc.ped.

Diplomirala socijalnu pedagogiju na Edukacijsko rehabilitacijskom fakultetu u Zagrebu. Tijekom profesionalnog rasta, istražujući različite pristupe u razumijevanju ljudskog ponašanja, pronašla je odgovore u Realitetnoj terapiji i Teoriji izbora. Psihoterapeutkinja je realitetne terapije s Europskom diplomom (ECP), Supervisor i Senior Instructor, članica Učiteljskog vijeća EIRTa. Od 1993. godine, kao učiteljica EIRT-a i HURT-a poučava Teoriju izbora i njenu primjenu u različitim područjima ljudskog življenja. Instruktorica je u petogodišnjem programu u edukaciji do psihoterapijske diplome iz Realitetne terapije.

Kristina Urbanc
PROF. DR.SC. KRISTINA URBANC

Zaposlena na Pravnom fakultetu, u Studijskom centru socijalnog rada Sveučilišta u Zagrebu od 1993. do danas. Od 2013. godine radi u svojstvu redovite profesorice na Katedri za teoriju i metode socijalnog rada, a od 2018. je redovite profesorica u trajnom zvanju. Nositeljica i sunositljica je na više kolegija preddiplomskog i diplomskog studija Socijalnog rada: Socijalni rad iz perspektive korisnika i Kreativne metode u socijalnom radu, Socijalni rad s pojedincem, Metode supervizije i Integrativni socijalni rad.

doc.DR.SC.human. mile marinčić

Doc. dr. sc. human. Mile Marinčić, prof. struč. stud., diplomirao je 1997. godine teologiju na KBF-u u Zagrebu. Godine 2008. završava studij filozofije i religijskih znanosti na Filozofskom fakultetu Družbe Isusove te stječe zvanje magistar filozofije i magistar religijske kulture. Na KBF-u nastavlja trogodišnji poslijediplomski doktorski studij moralne teologije koji završava 1999./2000. Godine 2010. doktorirao je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu s temom »Integrativna gospodarska etika Petera Ulricha u kontekstu suvremenih etičkih strujanja«. Za znanstvenog suradnika u području humanističkih znanosti, polje filozofija, izabran je 2016. godine na prijedlog Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Za naslovnog docenta je izabran na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci 2019. godine. Na MBA studiju Građevinskog fakulteta u Zagrebu u više navrata od 2011./2012. predaje predmet poslovna etika i društveno odgovorno poslovanje graditeljskih poduzeća. Surađivao je s Visokom školom Zrinski (kasnije Europska poslovna škola Zagreb) te s Veleučilištem „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru. Dekan je Veleučilišta u Ivanić-Gradu. Dobitnik je godišnje nagrade Grada Ivanić-Grada 2014. za humanistički rad, što je doprinos razvoju struke. 

Po završetku programa dobivate certifikat.

Nakon što položite sve ispite i obavite praktičnu nastavu, dobivate certifikat o završenom programu koji ćete kasnije priložiti prilikom prijave za licencu Savjetodavnog terapeuta koju izdaje Hrvatska komora psihoterapeuta. Uz certifikat se izdaje i dopunska isprava s popisom položenih kolegija.

Prijava na program obrazovanja Propedeutika psihoterapije

 • Prijavnica Vas ne obavezuje na upis niti se popunjavanjem iste rezervira mjesto u grupi. Po primitku prijavnice, osoblje Pučkog učilišta Petar Zrinski će Vas kontaktirati putem maila ili telefonski kako bi Vam pružili više informacija o odabranoj edukaciji, idućem dostupnom terminu te mogućnostima rezervacije mjesta.

Ako ste zainteresirani za upis molimo ispunite sva obvezna polja (*) u potpunosti, kako bi nam omogućili pouzdani kontakt s vama. Podatci se koriste isključivo za uspostavljanje kontakta s vama kako bi vam dali upute vezane uz upis programa. Podatci se ne prosljeđuju trećim osobama.

imE i PREZIME:
KONTAKT BROJ:
Email AdRESA:
PROGRAM ZA KOJI SE PRIJAVLJUJETE:
Molimo odaberite
 • Propedeutika psihoterapije
NAČIN ODGOVORA:
Molimo odaberite
 • Molim da me kontaktirate putem E-maila
 • Molim da me kontaktirate telefonski
vaša poruka:
0 of 350
SUGLASNOST:
NOVOSTI:
Često postavljana pitanja

Koji su uvjeti za upis?

Minimalan uvjet upisa je završen preddiplomski sveučilišni studij. 

Mogu li upisati vaš program sa završenom srednjom školom?

Program iznimno mogu upisati osobe bez završenog studija ako podnesu motivacijsko pismo koje će biti pozitivno vrednovano od strane Učilišta.

Kolika je cijena i koji su načini plaćanja?

Cijena programa iznosi 2.389,01 eura / 18.000,00 kuna za jednokratno plaćanje i  2.588,09 eura / 19.500,00 kuna za plaćanje na rate kreditnom karticom (Zaba, PBZ, Erste do 12 rata) ili općim uplatnicama. Upisnina iznosi 131,40 eura / 990,00 kuna i nije uključena u cijenu. Kako biste rezervirali mjesto u grupi, potrebno je uplatiti minimalno upisninu. Ako plaćate jednokratno ili kreditnom karticom, preostali iznos plaća se najkasnije 14 dana prije početka predavanja. Ako plaćate na rate one kreću u mjesecu u kojem počinje edukacija. 

Koliko traje program?

Trajanje programa je tri semestra. Prva dva semestra odnose se na teorijsku nastavu, a treći na praktičnu nastavu. Završetak praktične nastave ovisi o samom polazniku. Polaznici termine i broj dolazaka u tjednu dogovaraju direktno s ustanovama koje pronađu samostalno ili ih u nijih uputi učilište.

Mogu li se priznati kolegiji položeni na fakultetu?

Moguće je priznavanje kolegija, ukoliko ste iste već ranije slušali na fakultetu. Po upisu se potrebno javiti u učilište te poslati silabuse odslušanih predmeta i presliku indeksa.

Da li se priznaju sati prakse koje imam odrađene u sklopu psihoterapijskog pravca?

Svi odrađeni sati na psihoterapijskim pravcima se priznaju te uz predočenje potvrde možete pohađanja tog dijela prakse.

Da li je supervizija i osobni rad na sebi uključen u cijenu programa?

Da, supervizija i rad na sebi su uključeni u cijenu i organizira ih učilište za sve polaznike koji ih do sada nisu pohađali.

Mogu li pohađati program iz inozemstva?

Teorijski dio nastave možete pohađati online, a samim time i iz inozemstva. Supervizija i rad na sebi se također odvijaju online, dok praksu u psihosocijalnim ustanovama nije moguće organizirati online te se ona provodi isključivo u Republici Hrvatskoj.

Mogu li po završetku programa raditi kao terapeut?

Sam završetak programa ne omogućava samostalan rad jer je on jedan od tri propisana uvjeta. Uz završen program potrebno je imati završen psihoterapijski pravac u minimalnom trajanju od 3 godine i odgovarajući stupanj obrazovanja. Po ispunjenju svih uvjeta licencu možete zatražiti od Hrvatske komore psihoterapeuta.

Da li organizirate psihoterapijske pravce?

Naše učilište ne organizira edukaciju iz psihoterapijskih pravaca. Detaljne informacije o psihoterapijskim pravcima možete pronaći na stranicama Europske asocijacije za pshihoterapiju (EAP).

Select Columns Layout

Mogućnost korištenja vaučera

Iskoristite vaučer financiran od strane HZZ-a kako biste umanjili cijenu svoje edukacije.