Propedeutika psihoterapije | Cjeloživotno obrazovanje | 2. ožujak 2022. | Dostupno i ONLINE

Propedeutika psihoterapije

Program Propedeutika psihoterapije, verificiran je od strane krovne udruge Saveza psihoterapijskih udruga Hrvatske (SPUH), sukladno Pravilniku o propedeutici psihoterapije, donesenom od strane SPUH-a. Program se od 2020. godine izvodi na Pučkom otvorenom učilištu Petar Zrinski.

Propedeutika psihoterapije predstavlja edukaciju iz područja psihologije, medicine (psihijatrije), socijalnog rada i rehabilitacijskih znanosti koja obuhvaća skup znanja, vještina i praktičnog rada, potrebnih za obavljanje djelatnosti psihoterapije, u slučajevima kada edukant iz psihoterapijske edukacije ne ispunjava uvjete iz članka 5, stavka 3, podstavka 1 Zakona o djelatnosti psihoterapije, ali ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij u nekom drugom području osim medicine, psihologije, socijalnog rada, edukacijske rehabilitacije, socijalne pedagogije, pedagogije, logopedije, obrazovanja i sestrinstva.

Cilj Programa propedeutike psihoterapije je omogućiti edukaciju edukantima kako bi stekli uvjete za dobivanje licence savjetodavnog terapeuta prema Zakonu o djelatnosti psihoterapije Republike Hrvatske. Kako bi stekli licencu Savjetodavnog terapeuta, uz završen studij Propedeutike psihoterapije, potrebno je imati i visoku stručnu spremu te završen psihoterapijski pravac u minimalnom trajanju od tri godine.


OSNOVNO O PROGRAMU

 

Trajanje programa Propedeutika psihoterapije:

Ukupno trajanje programa: 585 sati koje se dijeli na teorijsku i praktičnu nastavu:

 • Obavezna teorijska nastava: 10 predmeta, ukupno 355 sati (10 mjeseci)
 • Obavezna praktična nastava: 230 sati ukupno (60 sati kliničke prakse, 100 sati prakse u ostalim ustanovama, 20 sati supervizije prakse i 50 sati osobnog rada na sebi).

Izvođenje nastave:

Edukacija se provodi kroz tri semestra. U prvom i drugom semestru, edukanti polažu predmete propisane programom, a u trećem semestru edukanti odrađuju praksu. Edukant za vrijeme trajanja programa ima obvezu ostvariti angažman u nastavi i intenzitet studiranja prema broju  predviđenih sati za pojedini predmet. Predavanja se izvode u poslijepodnevnim terminima u Pučkom otvorenom učilištu Petar Zrinski, a dio nastave (za predmet Psihijatrija) izvodi se u Klinici za psihijatriju Vrapče.

U sklopu programa Propedeutika psihoterapije praksa se provodi na tri razine. Navedeno podrazumijeva praksu u psihijatrijskoj ustanovi u trajanju od minimalno 60 sati pod mentorstvom  i vodstvom liječnika psihijatara, a u čiju svrhu je Pučko otvoreno učilište Petar Zrinski osiguralo izvođenje praktične nastave u Klinici za psihijatriju Vrapče (minimalno 60 sati u psihijatrijskim ustanovama). Zatim praksa u psihosocijalnim institucijama u minimalnom trajanju od 100 sati, što podrazumijeva rad u organizacijama, udrugama i ustanovama koje se bave organiziranim psihoterapijskim i savjetovateljskim radom. Završno, polaznici odrađuju i superviziju prakse (tutorske skupine) u minimalnom trajanju od 20 sati te osobno iskustvo rada na sebi, individualno ili grupno, kod registriranog psihoterapeuta, člana SPUHa (50 sati).  Praktična nastava izvodi se u ukupnom trajanju od 230 sati. Polaznicima koji nemaju organiziranu superviziju unutar psihosocijalnih ustanova, Pučko otvoreno učilište Petar Zrinski omogućit će supervizore i supervizorske susrete.

Termini izvođenja nastave:

Nastava će se održavati srijedom, četvrtkom i petkom od 17:00 sati.

Početak nastave:

 • 2. ožujak 2022. – Teorijski dio nastave će se održavati online

Odluka o privremenoj migraciji teorijskog dijela nastavnog procesa u online okruženje na programu Propedeutika psihoterapije u nastavnoj godini 2020./2021.

Sukladno odobrenju SPUH-a od 5.10.2020., Uprava Pučkog otvorenog učilišta Petar Zrinski donosi Odluku o uvođenju nastave na daljinu na programu Propedeutika psihoterapije za nastavnu godinu 2020./2021. Nastava na daljinu izvoditi će se samo za polaznike koji se odluče za pohađanje teorijskog dijela nastave online dok će se praktični dio programa za sve polaznike izvoditi fizički u institucijama za praksu.

Razlog uvođenja nastave na daljinu je umanjiti brigu naših polaznika, nastavnika i svih dionika, te kako bi omogućili što lakše, jednostavnije i vremenski učinkovitije sudjelovanje u nastavnom procesu za vrijeme trajanja epidemije koronavirusa. Također, ovom odlukom želimo dati svoj doprinos zaštiti društva u cjelini za vrijeme trajanja epidemije.

Za vrijeme trajanja ove odluke, polaznici na programu Propedeutika psihoterapije mogu se odlučiti za jedan od oblika pohađanje teorijskog dijela programa:

 1. U učionici,
 2. Online

Odluka je dostupna na sljedećem linku: Odluka o privremenoj migraciji nastavnog procesa na programu Propedeutika psihoterapije u online okruženje


INFORMACIJE O UPISU

 

Program Propedeutika psihoterapije mogu upisati osobe sa završenim sveučilišnim preddiplomskim i diplomskim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem.

Nakon prijave putem online prijavnice, uoči upisa kandidat je dužan dostaviti:

 • Diplomu ili potvrdu stručnoga ili sveučilišnoga studija (izvornik ili fotokopija),
 • Rodni list (izvornik, fotokopija ili izvadak iz e-Građana);
 • Domovnica (izvornik,fotokopija ili izvadak iz e-Građana);
 • Preslika osobne iskaznice;
 • Uvjete za upis ispunjavaju i osobe koje su u inozemstvu stekle jednakovrijednu razinu obrazovanja.

Cijena:

 • Jednokratna uplata: 18.500,00 kuna (gotovina, Internet bankarstvo, opća uplatnica)
 • Plaćanje na rate: 19.900,00 kuna (za uplate do 12 obroka)

POPIS PREDMETA

1.     SEMESTAR
R.B. PREDMET NOSITELJ P* S*
1.

Opća psihologija

Renata Mateša Dević, mag. psych.

20

10

2.

Psihoterapijske teorije i škole

doc.dr.sc. Gabrijela Ratkajec Gašević

20

10

3.

Biološka osnova psihičkih procesa

Božidar Nikša Tarabić, mag. psych.

20

10

4.

Rehabilitacija

doc.dr.sc. Damir Miholić

doc.dr.sc. Gabrijela Ratkajec Gašević

30

15

5.

Razvojna psihologija

dr.sc. Mirta Blažev, integrativni psihoterapeut

20

10

UKUPNO SATI TEORIJE

165

2.     semestar

R.B.

PREDMET

NOSITELJ

P*

S*

1.

Psihijatrija

prof.dr.sc. Ante Bagarić, psihijatar

90

0

2.

Teorije ličnosti

dr.sc. Igor Mikloušić

20

10

3.

Socio-kulturološki kontekst psihoterapije

dr.sc. Doris Čuržik, klin. psih.

20

10

4.

Specifičnosti znanstvenoistraživačkog rada u psihoterapiji

dr.sc. Ivan Dević

20

10

5.

Etika

doc.dr.sc. Mile Marinčić

10

0

UKUPNO SATI

190

3.     Semestar – Praksa

1.

Praksa zdravstvenih i psihosocijalnih institucija:

 • minimalno 60 sati u psihijatrijskim ustanovama        
 • minimalno 100 sati u ostalim ustanovama

2.

Supervizija prakse – tutorske skupine – 20 sati

 prof.dr.sc. Kristina Urbanc

3.

Osobno iskustvo rada na sebi – individualno ili grupno, kod registriranog psihoterapeuta, člana SPUHa – 50 sati 

Jelena Bićanić

UKUPNO SATI PRAKSE: 230

*P=Predavanja (radionički tip rada); S=Seminar

Biografije predavača možete pronaći na linku.


ZAVRŠNO UVJERENJE

Završetkom programa, nakon položenih svih ispita i odrađenih svih obaveza Pučko otvoreno učilište Petar Zrinski polazniku izdaje uvjerenje o položenom programu Propedeutika psihoterapije, te dodatak uvjerenju koji sadrži detaljni opis predmeta, sadržaja i statusa programa Propedeutika psihoterapije.


KONTAKTIRAJTE NAS

Više informacija o upisu možete dobiti na sljedećim kontaktima:

E-mail: lana.horvat@petarzrinski.hr 

Telefon: 092 3968 346

Osobnim posjetom na Pučko otvoreno učilište Petar Zrinski na adresi: Selska cesta 119, 10 110 Zagreb

Ako ste zainteresirani za program molimo ispunite sva obvezna polja (*) u potpunosti, kako bi omogućili pouzdani kontakt s vama. Podaci se koriste isključivo za uspostavljanje kontakta s vama kako bi vam dali daljnje upute vezane uz upis programa. Podaci se ne prosljeđuju trećim osobama.