17 svibnja, 2022

Što je Propedeutika psihoterapije?

Otkrivamo vam što je Propedeutika psihoterapije

Iako je  tijekom protekle dvije godine izvođenja probudila mnogo interesa, mnogi potencijalni polaznici se još uvijek pitaju što je Propedeutika psihoterapije.

Propedeutika psihoterapije je program cjeloživotnog obrazovanja koji polaznicima koji nemaju završen odgovarajući studij omogućava stjecanje jednog od uvjeta za licencu Savjetodavnog terapeuta. Program obrazovanja odobren je od strane Saveza psihoterapijskih udruga Hrvatske (SPUH) te reguliran Zakonom o djelatnosti psihoterapije. Program predstavlja edukaciju iz područja psihologije, medicine (psihijatrije), socijalnog rada i rehabilitacijskih znanosti koja obuhvaća skup znanja, vještina i praktičnog rada, potrebnih za obavljanje djelatnosti psihoterapije.

Što je Propedeutika psihoterapije?

Kome je namijenjen program?

Program je namijenjen osobama koje imaju završen studij izvan područja temeljne medicinske znanosti, kliničke medicinske znanosti, javnog zdravstva i zdravstvene zaštite, psihologije, socijalne djelatnosti, edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, pedagogije i logopedije.

Konkretno, to znači da osoba koja je završila na primjer, pravo ili ekonomiju, može upisati program kako bi kasnije mogla zatražiti licencu Savjetodavnog terapeuta. Program može upisati osoba koja ima završen preddiplomski sveučilišni studij ili preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij u Republici Hrvatskoj.

Uvjete za upis ispunjavaju i osobe koje su u inozemstvu stekle jednakovrijednu razinu obrazovanja. Kandidati koji su svoje obrazovanje završili izvan Republike Hrvatske prilikom upisa trebaju predočiti nostrifikaciju diplome. Nostrifikaciju diplome provodi Agencija za znanost i visoko obrazovanje.

Program je odobren od strane Saveza psihoterapijskih udruga Hrvatske (SPUH) i na Pučkom otvorenom učilištu Petar Zrinski provodi se od studenog 2020. godine.

Trajanje obrazovanja

Trajanje programa je tri semestra. Kroz prva dva semestra polaznici će odslušati teorijsku nastavu, dok je treći semestar rezerviran za praktičnu nastavu. Praktična nastava se provodi na više razina te obuhvaća praksu na odjelu psihijatrije, praksu u psihosocijalnim ustanovama, superviziju prakse i osobni rad na sebi. Tijekom svog obrazovanja, polaznici imaju obvezu ostvariti angažman u nastavi i intenzitet studiranja prema broju  predviđenih sati za pojedini kolegij.


Što nakon završenog programa?

Važno je znati da završetkom programa polaznici još uvijek nisu ovlašteni za samostalan rad s klijentima. Kako bi dobili to pravo, polaznici su dužni završiti i psihoterapijski pravac u minimalnom trajanju od tri godine, te se potom javljaju u Hrvatsku komoru psihoterapeuta kako bi dobili licencu Savjetodavnog terapeuta. Bez stečene licence, bavljenje terapijskim radom zakonom je zabranjeno.

Psihoterapijski pravac moguće je pohađati i paralelno s programom Propedeutika psihoterapije, međutim, svaki pravac ima vlastite uvjete upisa te neke pravce nije moguće upisati bez prethodno završenog programa Propedeutika psihoterapije.


Ako vas zanimaju dodatne informacije o programu obrazovanja Propedeutika psihoterapije, možete ih pronaći na web stranici programa: Propedeutika psihoterapije.

Verificirani programi

Programi obrazovanja su verificirani od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja i Agencije za strukovno obrazovanje i oborazovanje odraslih (ASOO) te se upisuju u e-Radnu knjižicu.

Iskustvo u provedbi programa

Učilište ima više od 20 godina iskustva u obrazovanju odraslih. Kroz obrazovne programe dosad se školovalo više od 2500 polaznika, a na učilištu predaje preko 30 stručnjaka iz različitih područja.

Verificirana online nastava

Online nastavu provodimo na programima: Knjigovođa, Internetski marketing i brendiranje, Razvoj i dizajn web sučelja u WordPress-u i Asistent za upravljanje projektima. Na programu Propedeutika psihoterapije provodi se kombinirana nastava.

Mogućnost korištenja vaučera

Iskoristite vaučer financiran od strane HZZ-a kako biste umanjili cijenu svoje edukacije.