POZOR KNJIGOVOĐE POČETNICI I VLASNICI MANJIH TVRTKI

Tečaj knjigovodstva: Postanite knjigovođa na učinkovit način uz naš program osposobljavanja (dostupno i online)

Nađite bolji posao ili vodite knjigovodstvo svoje tvrtke — bez predznanja i radnog iskustva!

Početak nastave i zadnji dan za prijavu: 15. ožujak 2022.

Želite postati knjigovođa?

U potrazi ste za poslom, ali nemate vještine koje se traže na tržištu rada?

Možda vam se pružila prilika da napredujete na poslu, ali nemate dovoljno znanja u području knjigovodstva?

Htjeli biste jednog dana pokrenuti svoj knjigovodstveni servis? Ili samo uštedjeti novac i imati veću kontrolu nad svojim poslovanjem tako što ćete voditi knjigovodstvo u svojoj tvrtki?

Naš akreditirani tečaj odnosno Program osposobljavanja za knjigovođe pomaže početnicima i onima koji žele usavršiti svoje znanje naučiti knjigovodstvo kako bi mogli dobiti prvi/bolji posao ili voditi knjigovodstvo u svojoj tvrtki.

Predavanja su detaljno osmišljena i optimalno kombiniraju teorijski dio i praktičnu nastavu u knjigovodstvenom servisu što omogućuje našim polaznicima da po završetku odmah započnu sa radom.

Tečaj za knjigovodstvo - od sada i online

Dostupno u učionici u Zagrebu ili online u stvarnom vremenu bilo gdje u Hrvatskoj!

Kada smo 2018. godine pokrenuli program osposobljavanja za knjigovođe zadali smo si misiju kojoj uvijek težimo kako bismo osigurali zadovoljstvo i uspješnost naših polaznika: Naši predavači moraju aktivno raditi kao knjigovođe i imati dugogodišnje iskustvo u knjigovodstvu, te trebaju voljeti prenositi svoje znanje i pobrinuti se da svi polaznici svladaju gradivo.

Predstavljamo vam naš Program za osposobljavanje za knjigovođe koji je kulminacija dugogodišnjeg praktičnog iskustva nas i naših kolega iz područja knjigovodstva i obrazovanja odraslih.

Online predavanja

Predavanja u učionici

Satnica : 170 školskih sati

110h teorija, 60h praksa

Nastava : Učionica ili online

Upis u radnu knjižicu

Ne trebate imati iskustvo ili predznanje.

Cilj programa za osposobljavanje za knjigovođu je osposobiti polaznike za:

 • prikupljanje, kontrolu i obradu knjigovodstvenih isprava
 • za kontiranje unosa (knjiženja) podataka u poslovne knjige
 • vođenje analitičkih knjigovodstava kupaca, dobavljača, materijalnog knjigovodstva, knjigovodstva proizvodnje i gotovih proizvoda, robe, plaća i dugotrajne imovine

Za vođenje navedenih poslova potrebna su znanja sastavljanja jednostavnih kalkulacija i pomoćnih obračuna te knjiženja kontiranih poslovnih promjena u glavnu knjigu.

Program osposobljavanja obuhvaća teorijsku osnovu gradiva, praktičnu primjenu kroz vježbe radi stjecanja potrebnih vještina, provjeru znanja zadaćama i ispitima, te praktičnu nastavu u trajanju od 60 školskih sati u knjigovodstvenom servisu.

Završetkom programa Knjigovođa polaznici će biti osposobljeni:

 • Pripremiti dokumentaciju za knjigovodstvenu obradu
 • Primijeniti zakonske propise pri obavljanju knjigovodstvenih poslova
 • Koristiti računalne knjigovodstvene programe pri vođenju poslovnih knjiga
 • Pripremiti i knjižiti knjigovodstvene podatke za mjesečnu, periodičnu i godišnju obradu
 • Pripremiti dokumentaciju za sastavljanje financijskih izvještaja
 • Primijeniti pravila uspješne poslovne komunikacije
 • Primijeniti pravila zaštite na radu, pružanja prve pomoći i zaštite od požara, na stručan i siguran način

Program osposobljavanja Knjigovođa se provodi prema nastavnom programu Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (ASOO) i odobren je od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske koje je našem učilištu izdalo dopusnicu za izvođenje programa.

Tko su predavači?

Jako nam je važno da su naši predavači stručnjaci u području knjigovodstva i da svakodnevno prakticiraju stvari koje će vas naučiti. S obzirom da su naši predavači ujedno i knjigovođe u svakodnevnom životu možete biti sigurni da će znati odgovore na sva vaša pitanja, a predavanja će biti usklađena sa najnovijim zakonima.

Ivana Grdanjski
IVANA GRDANJSKI, mag. oec.

Ivana Grdanjski diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, na smjeru financije. U računovodstvenim poslovima ima 8 godina iskustva, nakon rada u knjigovodstvenom servisu, preuzima samostalno vođenje knjigovodstva u građevinskoj tvrtci, gdje je osim računovodstvenih i knjigovodstvenih poslova uključena u cjelokupno poslovanje tvrtke.

Posebnu pozornost pridaje profesionalnom razvoju te je prošla niz radionica, tečajeva i seminara.

Mr. sc. Silvija Pretnar Abičić

Silvija Pretnar Abičić završila je Poslijediplomski studij Računovodstvo, revizija i financije na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. U poslovima revizije subjekata iz različitog sektora ima 20 godina radnog iskustva, koje stječe u međunarodnim revizijskim društvima. Od 2015. godine osnivačica je i direktorica društva registriranog za reviziju, poslovno savjetovanje te ostale usluge iz područja financija i računovodstva. Predavačica je na brojnim edukacijama iz računovodstvenog područja te je autorica članaka iz područja računovodstva, poreza i revizije objavljenih u stručnim časopisima. Posebnu pozornost pridaje profesionalnom razvoju te se kontinuirano usavršava iz područja računovodstva i revizije. Predsjednica je Revizijskog odbora u dva subjekta od javnog interesa te član Odbora za nadzor financijskog poslovanja Hrvatske revizorske komore.

Razlozi zašto upisati ovaj program

Učite od kvalificiranih predavača koji imaju godine profesionalnog iskustva i koji će znati odgovore na vaša specifična pitanja i znati vam pomoći kada zapnete.

U organizaciji rada trudimo se slagati manje grupe polaznika kako bi kvaliteta predavanja uvijek bila na visokom nivou, a vi uvijek dobili odgovore na pitanja koja vas muče.

Program predviđa 60 sati obavezne prakse u knjigovodstvenom servisu gdje ćete moći isprobati sve što ste naučili na satu, a to će vas najbolje pripremiti za samostalan rad.

Konstantno usklađujemo naš program sa najnovijim zakonima, pa nećete učiti na zastarjelim primjerima ili zakonima koji više ne vrijede.

Program je prilagođen početnicima i onima koji žele popuniti rupe u znanju tako da ga čak i polaznici bez predznanja ili radnog iskustva mogu pratiti i naučiti knjigovodstvo u roku.

Predavanja se izvode dva puta tjedno po tri školska sata i nema predavanja vikendom, pa će čak i najzaposleniji polaznici moći sve urendo pratiti, a ostati će i vremena za opuštanje vikendom.

Možete odabrati predavanja u učionici ili online što vam daje veliku fleksibilnost u planiranju. Ako živite izvan Zagreba imate pristup istim predavačima kao i netko tko živi blizu škole. Ako ste u Zagrebu možete uštedjeti puno vremena i novca tako što ćete eliminirati fizičke dolaske na predavanja.

Online predavanja se izvode u realnom vremenu tako da možete postavljati pitanja i sudjelovati u nastavi kao da ste u učionici.

Naša online predavanja su dostupna tijekom cijelog trajanja programa plus 30 dana nakon završetka nastave što vam daje mogućnost da učite bez žurbe i nadoknadite gradivo koje ste propustili bez stresa.

Ako ste odabrali izvođenje nastave online nećete morati putovati u naše sjedište da biste polagali završni ispit tako da ćete uštedjeti vrijeme i nećete imati dodatne troškove.

Pučko otvoreno učilište Petar Zrinski je locirano u Zagrebu na adresi Selska 119 i i odlično je povezano javnim prijevozom, a parkinga ima dovoljno u blizini tako da možete opušteno dolaziti ako se odlučite za nastavu u učionici.

Po uspješnom završetku programa svi naši polaznici dobivaju uvjerenje o osposobljavanju koje se upisuje u e-radnu knjižicu, a to će vam znatno povećati šanse za dobivanje posla ili napredovanje.

Svi naši predavači dostupni su prije i nakon predavanja na našem portalu za učenje Zpolaznik gdje studenti mogu postavljati pitanja i dobiti pomoć u razumijevanju gradiva tako da se nikada nećete osjećati kao da ste prepušteni sami sebi.

Sva potrebna literatura je osigurana i uključena u cijenu vaše školarine tako da nemate dodatnih troškova.

Ne naplaćujemo eventualni pad na ispitu tako da na ispit možete ići bez treme, straha od pada i dodatnih troškova.

Ukoliko iz bilo kojeg razloga ne završite program u roku nećemo vam naplatiti penale, jer znamo da se život može neočekivano zakomplicirati i ne biste trebali snositi dodatne troškove zbog toga.

Tokom predavanja koristimo moderni knjigovodstveni softver Minimax jer se nalazi u oblaku, pa ga bez poteškoća mogu koristiti i polaznici sa starijim računalima.

"Profesorica je super jer stvarno sve detaljno objasni i u bilo kojem trenutku je dostupna za bilo kakva pitanja."

"Izvan svih očekivanja sve pohvale za susretljivost i sav trud."

"Posvećuje pažnju svakom učeniku ukoliko je to potrebno. Uvijek je voljna pomoći."

"Zadovoljna sam. Antonija je jako simpatična, pristupačna, sve nam lijepo objasni. Predavanje je dobro koncipirano."

"Predavači su odlični, sve je lijepo objašnjeno, materijali pripremljeni, ako nešto nismo shvatili uvijek su tu da objasne, tijekom predavanja ili mailom kasnije. Jako sam zadovoljna sa svim. Hvala Vam."

"Jako sam zadovoljna. Sve se lijepo objasni, otvorenost za pitanja, savjetovanje i konzultacije."

Što ćete učiti kada upišete naš program usavršavanja?

modul 1

Uvod u knjigovodstveno poslovanje

Nakon završene cjeline polaznici će moći samostalno:

 • Navesti zakonske okvire u knjigovodstvu
 • Nabrojati računovodstvene sustave i objasniti način razvrstavanja obveznika u pripadajući računovodstveni sustav
 • Nabrojati temeljne računovodstvene kategorije
 • Navesti knjigovodstvene isprave i poslovne knjige
 • Razlikovati knjigovodstvena konta i objasniti kontni plan
 • Nabrojati osnovne elemente kodeksa profesionalne etike knjigovođe
 • Navesti podatke koji podliježu zaštiti podataka prema općoj Uredbi o zaštiti podataka
 • Navesti temeljna obilježja sustava PDV-a
 • Nabrojati zakonske propise vezane za oporezivanje porezom na dodanu vrijednost
 • Objasniti računovodstvene tehnike za evidencije u sustavu PDV-a
 • Objasniti temeljne računovodstvene kategorije
modul 2

Temeljne knjigovodstvene kategorije i tehnike knjiženja

Nakon završene cjeline polaznici će moći samostalno:

 • Nabrojati vrste dugotrajne imovine
 • Objasniti način izračuna amortizacije
 • Objasniti način utvrđivanja stopa amortizacije
 • Objasniti primjenu fer vrijednosti
 • Objasniti pojam revalorizacije imovine
 • Razlikovati tehnike knjiženja prodaje i otuđenja dugotrajne imovine
 • Razlikovati vrste kratkotrajne imovine
 • Prepoznati kratkoročna potraživanja
 • Navesti računovodstvene tehnike knjiženja kratkoročnih potraživanja, aktivnih vremenskih razgraničenja (AVR) i financijske imovine
 • Razlikovati vrste obveza
 • Objasniti računovodstvene tehnike knjiženja kratkoročnih i dugoročnih obveza i PVR
 • Objasniti računovodstvene tehnike u knjiženju pozicija zaliha sirovina i materijala, sitnog inventara, ambalaže
 • Objasniti računovodstvene tehnike u knjiženju danih i primljenih predujmova
 • Razlikovati prihode i rashode, financijski rezultat
 • Objasniti utvrđivanje rezultata poslovanja i raspodjelu dobiti
 • Razlikovati vrste knjigovodstvenih isprava
 • Opisati karakteristike knjigovodstvenih isprava
 • Nabrojati vrste konta
 • Objasniti pravila dvojnog knjigovodstva
 • Demonstrirati tehnike knjiženja primjenjujući pravila dvojnog knjigovodstva
modul 3

Analitička knjigovodstva

Nakon završene cjeline polaznici će moći samostalno:

 • Navesti načine knjiženja u temeljnim i pomoćnim knjigama
 • Razlikovati vrste analitičkih knjigovodstava
 • Navesti sadržaj analitičkih knjigovodstava
 • Razlikovati vrste potraživanja i obveza kupaca i dobavljača
 • Objasniti pojam dužnika i vjerovnika
 • Opisati imenik kupaca
 • Objasniti način vođenja knjige IRA/URA
 • Demonstrirati tehnike knjiženja izlaznog i ulaznog računa
 • Navesti vrste potraživanja od izdavatelja kreditnih kartica
 • Objasniti zadužnicu
 • Objasniti sumnjiva potraživanja
 • Navesti vrste potraživanja od zaposlenih
 • Izraditi obračun potraživanja od zaposlenih
 • Razlikovati sirovine i materijal
 • Navesti načine iskazivanja vrijednosti materijala u knjigovodstvu
 • Nabrojati isprave u poslovanju s materijalom
 • Objasniti i demonstrirati knjiženje u materijalnom i u financijskom knjigovodstvu
 • Objasniti prikaz inventurne razlike - višak/manjak
 • Evidentirati knjigovodstveno višak/manjak
 • Navesti evidencije i isprave za knjiženje sitnog inventara, ambalaže
 • Objasniti način knjiženja zaliha sitnog inventara, ambalaže
 • Objasniti način obračuna plaće
 • Ispuniti obrazac ID i IP
 • Ispuniti obrazac R-Sm
 • Objasniti način obračuna plaće uz ugovor o djelu
 • Navesti moguće unaprijed plaćene troškove za razdoblje do jedne godine
 • Nabrojati temeljne financijske izvještaje
 • Nabrojati obveznike podnošenja temeljnih financijskih izvještaja
 • Izreći definiciju bilance i nabrojati temeljne bilančne kategorije
 • Nabrojati vrste izvještaja o novčanim tokovima i njihove osnovne kategorije
 • Nabrojati aktivnosti za sastavljanje izvještaja o novčanim tokovima
 • Objasniti račun dobitka i gubitka i bilješke uz temeljna financijska izvješća
 • Objasniti sastavljanje statističkih izvješća i pravila za predaju u registar
 • Razlikovati vrste obrazacaza prijavu poreza
 • Ispuniti obrasce za prijavu poreza
modul 4

Novčano poslovanje

Nakon završene cjeline polaznici će moći samostalno:

 • Navesti zakonski okvir za obavljanje platnog prometa u zemlji i iznozemstvu
 • Objasniti i demonstrirati popunjavanje obrazca platnogprometa
 • Sortirati obrazace platnog prometa i pripremiti ih za plaćanja
 • Nabrojati oblike plaćanja prema vrsti novčanih sredstava
 • Navesti oblike plaćanja prema načinu provedbe pp-a
 • Objasniti cesiju, asignaciju i prijeboj
 • Razlikovati isprave u blagajničkom poslovanju
 • Opisati knjigu blagajne i načine knjiženja
 • Demonstrirati način knjiženja blagajničkog izvješća
 • Objasniti rad POS blagajne
 • Navesti računovodstvene isprave vezane za transakcije gotovinskog i bezgotovinskog deviznog platnog prometa
modul 5

Primjena računalnih programa u knjigovodstvu

Nakon završene cjeline polaznici će moći samostalno:

 • Koristiti računalni knjigovodstveni program za vođenje poslovnih knjiga
 • Prikazati unošenje podataka u poslovne knjige subjekta
 • Demonstrirati knjiženje ulaznih i izlaznih računa te saldiranje pdv-a
 • Demonstrirati knjiženje obračuna plaća
 • Koristiti dokumentaciju i proknjižiti transakcije gotovinskog i bezgotovinskog platnog prometa
 • Prikazati knjiženje zaduženja trgovačke robe u maloprodaji, kniženje prodaje i razduženja trgovačke robe
 • Demonstrirati knjiženje stavljanja dugotrajne imovine u uporabu
 • Prikazati knjiženje amortizacije
 • Primjeniti računovodstvene tehnike za utvrđivanje financijskog rezultata
 • Demonstrirati sastavljanje godišnjih izvještaja za FINU – u
 • Navesti zakonske propise i mjere zaštite na radu u obavljanju poslova u knjigovodstvu
 • Opisati organizaciju radnog mjesta
 • Primijeniti mjere zaštite na radu
 • Navesti izvore opasnosti na radnom mjestu
 • Opisati mjere prevencije pri radu s računalom i vježbe opuštanja
 • Demonstrirati postupke pružanja prve pomoći
Saop
modul 6

Praktična nastava

Po završetku programa polaznici odrađuju praktičnu nastavu u trajanju od 60 školskih sati u knjigovodstvenom servisu. Polaznik je dužan samostalno pronaći mjesto za obavljanje preostalog dijela praktične nastave u trajanju od 60 školskih sati. Ukoliko polaznik nije u mogućnosti samostalno pronaći mjesto za obavljanje praktične nastave, Učilište će posredovati pri pronalasku.

Za sve naše polaznike osigurali smo i dodatne pogodnosti

Bonus 1
Interna skripta: Knjigovodstvo poduzeća

Svaki polaznik koji kod nas upiše program dobije internu skriptu na 140 stranica koja obuhvaća kompletno gradivo koje će se obrađivati.

Bonus 2
Snimljene video lekcije

Svaki polaznik koji kod nas upiše program i odabere izvođenje nastave online dobiti će besplatan pristup svim predavanjima tokom cijelog vremena trajanja programa i još 30 dana od završetka programa. Video predavanja postaju dostupna idući radni dan nakon održanog predavanja tako da ćete lako moći nadoknaditi propušteno gradivo.

Bonus 3
Minimax softver za knjigovodstvo

Naši polaznici programa Knjigovođa uče raditi u najboljem računovodstvenom online programu Minimax tvrtke Saop, što im omogućava da po završetku programa budu spremni za rad, bilo da se odluče zaposliti u knjigovodstvenom servisu ili voditi poslovne knjige sami za sebe.

Bonus 4
Upisnina uključena u školarinu

Nema skrivenih troškova. Upisnina je već uključena u cijenu školarine tako da je je cijena koju platite finalna.

Bonus 5
Besplatno ponavljanje završnog ispita

Ne naplaćujemo eventualni pad na ispitu tako da na ispit možete ići bez treme, straha od pada i dodatnih troškova.

Bonus 6
Nema penala za produljenje godine

Ukoliko iz bilo kojeg razloga ne završite program u roku nećemo vam naplatiti penale, jer znamo da se život može neočekivano zakomplicirati i ne biste trebali snositi dodatne troškove zbog toga.

Po završetku programa stječete uvjerenje o osposobljavanju koje se upisuje u e-radnu knjižicu i koje je ovjerilo Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Uspjeh naših polaznika je i naš uspjeh

Redovito provjeravamo zadovoljstvo naših polaznika i trudimo se da što veći broj završi program u roku

91% polaznika završi u roku

Devet od deset polaznika uspješno završi naš program u zadanom roku zahvaljujući našem individualnom pristupu svakom polazniku tako da možete biti sigurni da ćete i vi biti među njima.

Visoka razina zadovoljstva polaznika (NPS)

U posljednjoj grupi NPS rezultat (mjera koja označava zadovoljstvo kupaca) na našem programu osposobljavanja za knjigovođe bio je 9.15 od mogućih 10 što je garancija da činimo sve kako biste uspjeli.

Zamislite samo koje nove prilike vam se pružaju u životu jednom kada svladate vještine knjigovodstva.


Otvoriti će vam se čitav novi svijet poslova na koje ćete se moći prijaviti jer ćete u e-radnoj knjižici imati uvjerenje o osposobljavanju za poslove knjigovođe.


Poslodavcima je to snažan signal da ste proaktivni i da ste voljni i sposobni naučiti nove stvari, da vas ne treba tjerati niti nagovarati. Mnogim poslodavcima je važan dobar stav i volja za učenjem, pa možete uspjeti čak i ako ste početnici.

Ako već radite negdje kao voditeljica ureda ili drugdje u poslovnoj administraciji moći ćete napredovati na trenutnom poslu i dobiti povišicu, ali i veći ugled od strane rukovodstva i drugih kolega.

Moći ćete voditi knjigovodstvo u svojoj vlastitoj tvrtki čime ćete eliminirati mjesečne troškove knjigovodstva, a ako ste baš jako poduzetni dobiti ćete priliku za dodatnu zaradu tako što možete voditi knjigovodstvo i drugim tvrtkama.

“Sve pohvale! Za profesoricu, za školu, za cijeli tim Pučkog otvorenog učilišta Petar Zrinski. Jedno prekrasno iskustvo.”

Melita // Bivša polaznica

“Jako sam zadovoljna organizacijom predavanja i pomoći koju uvijek možemo tražiti ako nam neki dio nije jasan, svi su jako ljubazni i pristupačni.“

Petra // Bivša polaznica

“Zahvalna sam svima na učilištu, a posebno predavačici na prenesenom znanju i razumijevanju. Ovo je bilo predivno iskustvo te bih ga rado ponovila.“

Margareta // Bivša polaznica

“Dugo mi je trebalo da se odlučim upisati program i nisam požalila. Ugodno sam iznenađena profesionalnošću predavača, individualnom pristupu svakom polazniku te pomoći referade. Svakako preporučam.“

Sonja // Bivša polaznica

Prijavite se danas i uštedite.

Promotivna cijena vrijedi do 20.03.2022.

Što je sve uključeno u paket:
 • 170 školskih sati predavanja i vježbi 
 • Bonus 1: Knjigovodstvo poduzeća - interna skripta
 • Bonus 2: Snimljene video lekcije (za polaznike online nastave) 
 • Bonus 3: Minimax knjigovodstveni softver (za vrijeme trajanja programa) 
 • Bonus 4: Upisnina uključena u školarinu
 • Bonus 5: Besplatno ponavljanje završnog ispita
 • Bonus 6: Nema penala za produženje godine

Regularna cijena: 6.400,00kn

Upišite se do 20.03. po cijeni od

5.000,00kn

+ dodatnih 5% popusta ako uplatite puni iznos školarine putem internet bankarstva ili opće uplatnice na dan upisa. Saznajte više.

Ponuda vrijedi do 20.03.2022. ili do popunjenja svih grupa. Do isteka ponude još:

00
dana
:
 
00
sati
:
 
00
minuta
:
 
00
Seconds

You missed out!

Želimo održati visoku kvalitetu nastave i zadovoljstvo naših polaznika. Zato su naše grupe manje, a broj mjesta ograničen. Ne čekajte zadnji čas za prijavu, jer se može dogoditi da sva mjesta budu popunjena.

Često postavljana pitanja

Je li vaš tečaj dovoljan da sama vodim knjigovodstvo neke tvrtke?

Na našem programu za osposobljavanje za knjigovođe ćete naučiti sve osnove knjigovodstva koje su bitne za vođenje knjigovodstva poduzeća. Proći ćemo puno primjera iz stvarnog života, a na programu imate i obaveznu praksu u trajanju od 60 sati u knjigovodstvenom servisu. Sve to će vam biti temelj za vaše daljnje učenje i usavršavanje, jer tečaj jednostavno ne može pokriti apsolutni sve moguće poslovne situacije s kojima ćete se susretati u svom specifičnom području. Za samostalno vođenje knjigovodstva neke tvrtke preporučamo da nađete mentora (prijatelja ili kolegu) koji vam može pomoći u trenutku kada negdje zapnete. Svakako dodatno iskustvo možete skupljati vodeći knjige u svojoj tvrki (ako ju imate) ili voditi knjige nekome u koga imate povjerenja.

Gdje se mogu zaposliti nakon tečaja?

Možete se zaposliti u bilo kojoj tvrtki koja ima odjel knjigovodstva/računovodstva.

Da li mogu otvoriti svoj knjigovodstveni servis nakon završetka tečaja?

Zakonski je moguće otvoriti knjigovodstveni obrt sa završenim tečajem (čak i bez tečaja), međutim većini polaznika je potrebna barem još godina dana kako bi stekli dovoljno iskustva da bi samostalno vodili knjigovodstvo. Dakle, čim prije krenete sa program tim prije ćete imati vlastiti knjigovodstveni servis.

Koji su uvjeti za upis?

Minimalno završena četverogodišnja srednja škola.
Poznavanje osnova rada na računalu.

Mogu li upisati vaš program samo sa 3 završena razreda srednje škole?

Morate imati završenu bilo koju četverogodišnju srednju školu.

Koliko traje program?

Trajanje programa je do 3 mjeseca.
Satnica : 170 školskih sati (110 školskih sati teorijske nastave, 60 školskih sati prakse u knjigovodstvenom servisu)

Da li mogu nastavu pratiti online?

Nastava se može pratiti u učionici ili online, a polaznik odabire oblik praćenja nastave prilikom upisa. Način praćenja nastave se ne može kombinirati.

Kada je prvi dan nastave?

Početak nastave: 15. ožujak 2022.

Da li se pri završetku dobije upis u radnu knjižicu?

Dobije se uvjerenje: završetkom programa Knjigovođa polaznici dobivaju uvjerenje o osposobljavanju koje se upisuje u e-radnu knjižicu i koje je ovjerilo Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Kolika je cijena i koji su načini plaćanja?

Redovna cijena osposobljavanja iznosi 6.400,00 kn. Ako upišete program do 20.03.2022. cijena s popustom iznosi 5.000,00 kn i vrijedi za sve modele plaćanja. Ako platite puni iznos školarine na dan upisa ostvarujete dodanti popust od 5% na program.

MODELI PLAĆANJA
U nastavku su različiti modeli plaćanja školarine. Cijena je uvijek ista bez obzira koji model odabrali osim ako odaberete model A čime ostvarujete pravo na dodatnih 5% popusta.

A – Uplata punog iznosa programa (školarina i upisnina) na dan upisa. Odabirom ovog modela ostvaruje se dodatnih 5% popusta na program, a popust vrijedi i na akcijske cijene.
B – Uplata upisnine od 500,00 kn, a preostalog iznosa (umanjenog za upisninu) na 4 rate s datumima dospijeća – 15.3.2022., 15.4.2022., 15.5.2022., 15.6.2022.
C – Uplata kreditnom karticom na 12 rata putem linka za samostalno plaćanje (WS Pay). Prihvaćamo kartice Zabe, PBZ-a i Erste-a

Dodatne pogodnosti i načine plaćanja možete pronaći
ovdje.

Koje su isprave potrebne za upis?

 • osobna iskaznica s obje strane
 • rodni list
 • domovnica
 • završna svjedodžba ili diploma*

*Polaznici sa završenim preddiplomskim ili diplomskim studijem dostavljaju diplomu ili ovjerenu potvrdu o završenom studiju.

Koji knjigovodstveni softver ću koristiti na programu?

Naši polaznici programa Knjigovođa uče raditi u najboljem računovodstvenom online programu Minimax tvrtke Saop, što im omogućava da po završetku programa budu spremni za rad, bilo da se odluče zaposliti u knjigovodstvenom servisu ili voditi poslovne knjige sami za sebe.

Mogućnost korištenja vaučera

Iskoristite vaučer financiran od strane HZZ-a kako biste umanjili cijenu svoje edukacije.