POZOR KNJIGOVOĐE POČETNICI I VLASNICI MANJIH TVRTKI

Tečaj knjigovodstva: Postanite knjigovođa na učinkovit način uz naš program osposobljavanja. Od sada i online!

Nađite bolji posao ili vodite knjigovodstvo svoje tvrtke — bez predznanja i radnog iskustva! Upisi u 33. generaciju polaznika su u tijeku! 

Početak nastave i zadnji dan za prijavu: 25. travnja 2024.


Želite postati knjigovođa?

U potrazi ste za poslom, ali nemate vještine koje se traže na tržištu rada?

Možda vam se pružila prilika da napredujete na poslu, ali nemate dovoljno znanja u području knjigovodstva?

Htjeli biste jednog dana pokrenuti svoj knjigovodstveni servis? Ili samo uštedjeti novac i imati veću kontrolu nad svojim poslovanjem tako što ćete voditi knjigovodstvo u svojoj tvrtki?

Naš akreditirani tečaj odnosno Program obrazovanja za stjecanje djelomične kvalifikacije knjigovođa / knjigovotkinja

pomaže početnicima i onima koji žele usavršiti svoje znanje naučiti knjigovodstvo kako bi mogli dobiti prvi/bolji posao ili voditi knjigovodstvo u svojoj tvrtki.

Predavanja su detaljno osmišljena i optimalno kombiniraju teorijski dio i praktičnu nastavu u knjigovodstvenom servisu što omogućuje našim polaznicima da po završetku odmah započnu sa radom.

Tečaj za knjigovodstvo - od sada i online

Dostupno u učionici u Zagrebu ili online u stvarnom vremenu bilo gdje u Hrvatskoj!

Kada smo 2018. godine pokrenuli Program obrazovanja za stjecanje djelomične kvalifikacije knjigovođa / knjigovotkinja zadali smo si misiju kojoj uvijek težimo kako bismo osigurali zadovoljstvo i uspješnost naših polaznika: Naši predavači moraju aktivno raditi kao knjigovođe i imati dugogodišnje iskustvo u knjigovodstvu, te trebaju voljeti prenositi svoje znanje i pobrinuti se da svi polaznici svladaju gradivo.

Predstavljamo vam naš Program obrazovanja za stjecanje djelomične kvalifikacije knjigovođa / knjigovotkinja koji je kulminacija dugogodišnjeg praktičnog iskustva nas i naših kolega iz područja knjigovodstva i obrazovanja odraslih.

Online predavanja

Predavanja u učionici

Satnica : 350 sati

Nastava : online

Upis u radnu knjižicu

Ne trebate imati iskustvo ili predznanje.

Kompetencije koje će polaznik steći nakon završetka programa su:

 • provjeriti ispravnost zaprimljene dokumentacije (likvidatura) ovisno o sklopljenom ugovoru s klijentom
 • provoditi popis imovine i obveza te usklađivanje dobivenih podataka sa stvarnim podacima
 • voditi blagajnički izvještaj, odgovarati za točnost blagajne i knjižiti u financijskom računovodstvu
 • obračunavati i refundirati troškove po putnim nalozima
 • zaprimiti i evidentirati ulazne račune u knjizi ulaznih računa
 • izračunavati cijene zaliha
 • izrađivati kalkulacije po nalogu
 • obračunavati amortizaciju
 • provesti knjiženja na osnovu knjigovodstvenih isprava te obrađivanje knjigovodstvenih i računovodstvenih podatka
 • obavljati usklađivanja stanja imovine, potraživanja i obveza
 • obračunavati i isplaćivati plaće i ostale naknade zaposlenicima
 • ažurirati izvještaje u aplikacijama
 • izrađivati podlogu za redovna izvješća ili izvješća po nalogu za unutarnje i vanjske korisnike te nadležne institucije
 • komunicirati s poslovnim partnerima u svojem području/djelokrugu rada u skladu s etičkim kodeksom svoje organizacije i pravilima poslovnih partnera
 • poštivati standarde u zaštiti i čuvanju povjerljivih podataka u svojem području rada, kao i osobnih podataka stranaka, klijenata, kupaca, dobavljača i poslovnih partnera

Za vođenje navedenih poslova potrebna su znanja sastavljanja jednostavnih kalkulacija i pomoćnih obračuna te knjiženja kontiranih poslovnih promjena u glavnu knjigu.

Program osposobljavanja obuhvaća teorijsku osnovu gradiva, praktičnu primjenu kroz vježbe radi stjecanja potrebnih vještina, provjeru znanja zadaćama i ispitima, te praktičnu nastavu u knjigovodstvenom servisu.

Završetkom programa Knjigovođa polaznici će biti osposobljeni:

 • Pripremiti dokumentaciju za knjigovodstvenu obradu
 • Primijeniti zakonske propise pri obavljanju knjigovodstvenih poslova
 • Koristiti računalne knjigovodstvene programe pri vođenju poslovnih knjiga
 • Pripremiti i knjižiti knjigovodstvene podatke za mjesečnu, periodičnu i godišnju obradu
 • Pripremiti dokumentaciju za sastavljanje financijskih izvještaja
 • Primijeniti pravila uspješne poslovne komunikacije
 • provjeriti ispravnost zaprimljene dokumentacije (likvidatura) ovisno o sklopljenom ugovoru s klijentom
 • provoditi popis imovine i obveza te usklađivanje dobivenih podataka sa stvarnim podacima
 • voditi blagajnički izvještaj, odgovarati za točnost blagajne i knjižiti u financijskom računovodstvu
 • obračunavati i refundirati troškove po putnim nalozima
 • zaprimiti i evidentirati ulazne račune u knjizi ulaznih računa
 • izračunavati cijene zaliha
 • izrađivati kalkulacije po nalogu
 • obračunavati amortizaciju
 • provesti knjiženja na osnovu knjigovodstvenih isprava te obrađivanje knjigovodstvenih i računovodstvenih podatka
 • obavljati usklađivanja stanja imovine, potraživanja i obveza
 • obračunavati i isplaćivati plaće i ostale naknade zaposlenicima
 • ažurirati izvještaje u aplikacijama
 • izrađivati podlogu za redovna izvješća ili izvješća po nalogu za unutarnje i vanjske korisnike te nadležne institucije
 • komunicirati s poslovnim partnerima u svojem području/djelokrugu rada u skladu s etičkim kodeksom svoje organizacije i pravilima poslovnih partnera
 • poštivati standarde u zaštiti i čuvanju povjerljivih podataka u svojem području rada, kao i osobnih podataka stranaka, klijenata, kupaca, dobavljača i poslovnih partnera

Program obrazovanja za stjecanje djelomične kvalifikacije knjigovođa / knjigovotkinja se provodi prema nastavnom programu Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (ASOO) i odobren je od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske koje je našem učilištu izdalo dopusnicu za izvođenje programa.

Tko su predavači?

Jako nam je važno da su naši predavači stručnjaci u području knjigovodstva i da svakodnevno prakticiraju stvari koje će vas naučiti. S obzirom da su naši predavači ujedno i knjigovođe u svakodnevnom životu možete biti sigurni da će znati odgovore na sva vaša pitanja, a predavanja će biti usklađena sa najnovijim zakonima.

MARKO ČMAREC

Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Zagreb, smjer Računovodstvo i revizija. Radio je kao interni revizor u privatnom poduzeću 16 godina, te se specijalizirao za financijsko računovodstvo, posebno za vrijednosne papire, njihovo priznavanje i mjerenje prema MSFI 9. Dugi niz godina kao gost predavača sudjeluje u radu na Ekonomskom fakultetu na smjeru Računovodstvo i revizija, na programu Računovodstvo financijskih institucija. Trenutno je okupiran internim razvojem sortwarea za investicijske fondove te njihovo stalno prilagođavanje poslovnih stategijama i zakonskim regulativama.

Silvija Pretnar Abičić

Završila je Poslijediplomski studij Računovodstvo, revizija i financije na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. U poslovima revizije subjekata iz različitog sektora ima 20 godina radnog iskustva, koje stječe u međunarodnim revizijskim društvima. Od 2015. godine osnivačica je i direktorica društva registriranog za reviziju, poslovno savjetovanje te ostale usluge iz područja financija i računovodstva. Predavačica je na brojnim edukacijama iz računovodstvenog područja te je autorica članaka iz područja računovodstva, poreza i revizije objavljenih u stručnim časopisima.

luka mihaljević

Po završetku studentskih obveza Luka se zaposlio u jednoj od Big 4 revizorskih kuća u kojoj je tijekom četiri godine rada stekao dodatno znanje i vještine analize financijskih izvještaja te primjene računovodstvenih standarda. Svoje profesionalno usavršavanje nastavio je u odjelu financija (kontroling) domaće kompanije gdje radi i danas. Svoje slobodno vrijeme Luka voli provoditi u društvu svojih prijatelja, a najveći užitak je ako je to druženje uz roštilj.

denis jurinić

Rođen je u Zagrebu gdje je završio Drugu ekonomsku školu kao i Ekonomski fakultet, smjer Računovodstvo. U svojoj generaciji maturanata na natjecanju iz predmeta Knjigovodstvo s bilanciranjem osvojio je 3. mjesto u Zagrebu te 2. mjesto u Hrvatskoj. Tijekom cijelog svog učeničkog, studentskog i radnog vijeka uvijek je bio vezan, najprije uz knjigovodstvene, a kasnije i računovodstvene teme, ponajviše kroz pomaganje u obiteljskim tvrtkama te je svoja znanja nakon prvog zaposlenja proširivao kroz idućih 15 godina unutar Interkapital grupe u kojoj i danas radi.

UNIV.SPEC.OEC. IVAN HORVATIĆ

Ivan je stručnjak bogatog iskustva iz područja računovodstva, financija, kontrolinga i poreza s preko deset godina iskustva na pozicijama voditelja računovodstva i financija, ekspert iz područja računovodstva, financija, kontrolinga i poreza društava poslovanje kojih seže od realnog do financijskog sektora.

jasmina fijačko

Završila je Poslijediplomski znanstveni studij Organizacije i managementa na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Tijekom karijere obavljala je razne poslove iz sfere ekonomije (financije, računovodstvo, kontroling, marketing, istraživanje tržišta, projekti...), a posljednjih godina zaposlena je u kontrolingu privatne tvrtke. Stalni je sudski je vještak za ekonomiju, financije i računovodstvo, a objavila je i niz članaka poslovne tematike u poslovnim časopisima i na nekim portalima.

romana stanić

Diplomirala je na Sveučilištu u Splitu, Odjelu za stručne studije, smjer Računovodstvo i financije. Zaposlena je preko 22 godine, od toga 14 godina u proračunskom računovodstvu. Prije ovih poslova, radila je i u međunarodnom, nevladinom i privatnom sektoru na različitim pozicijama gdje je stekla raznolika iskustva koja su joj pomogla da se izgradi u poslovnom smislu. Stalno se usavršava kroz sudjelovanja na seminarima, radionicama i konferencijama.

maša frgić

Nakon završenog srednjoškolskog obrazovanja u SAD-u, upisuje i završava Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, smjer Trgovina. Znanja i vještine iz područja financija stjecala je preko 15 godina u privatnim društvima za reviziju i računovodstvo samostalno vodeći poslovne knjige za neprofitne organizacije i trgovačka društva širokog spektra djelatnosti. 2015. godine stječe zvanje ovlaštenog revizora te daljnji profesionalni razvoj usmjerava na financijska područja revizije i poreznog savjetovanja. Posljednje dvije godine kroz samostalni obrt pruža usluge računovodstva te radi kao vanjski suradnik internacionalne farmaceutske kompanije.

Petra pulko

Diplomirala je 2018. godine na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer Računovodstvo i revizija. Trenutno radi kao Stručnjak za kontroling i poslovno planiranje u poduzeću Ina d.o.o. Tamo je zadužena za izradu i analizu izvještaja za menadžment i burzu, koordinaciju i komunikaciju s internacionalnim timovima, razne analize kretanja te optimizaciju troškova. Aktivno se služi engleskim jezikom te posjeduje i digitalne vještine (Excel, Word, Power Point, SAP).

maja buljat

Doktorirala je 2022. godine na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji. Stručnjakinja je u području ekonomije i računovodstva, s bogatim radnim iskustvom u nastavi na visokoškolskoj razini. Posjeduje širok spektar znanja i vještina u području poslovnog računovodstva, financija i upravljanja. Tijekom svoje karijere ostvarila je značajan doprinos u razvoju nastavnih programa, provedbi nastave i vođenju studenata kroz njihovo akademsko usavršavanje. Autorica je brojnih znanstvenih i stručnih članaka.

Razlozi zašto upisati ovaj program

Učite od kvalificiranih predavača koji imaju godine profesionalnog iskustva i koji će znati odgovore na vaša specifična pitanja i znati vam pomoći kada zapnete.

U organizaciji rada trudimo se slagati manje grupe polaznika kako bi kvaliteta predavanja uvijek bila na visokom nivou, a vi uvijek dobili odgovore na pitanja koja vas muče.

Program predviđa 28 sati obavezne prakse u knjigovodstvenom servisu gdje ćete moći isprobati sve što ste naučili na satu, a to će vas najbolje pripremiti za samostalan rad.

Konstantno usklađujemo naš program sa najnovijim zakonima, pa nećete učiti na zastarjelim primjerima ili zakonima koji više ne vrijede.

Program je prilagođen početnicima i onima koji žele popuniti rupe u znanju tako da ga čak i polaznici bez predznanja ili radnog iskustva mogu pratiti i naučiti knjigovodstvo u roku.

Nastava na programu izvodi se preko aplikacije Zoom, koja se na jednostavan način može instalirati na vaše računalo, mobitel ili tablet. Tijekom cijelog programa bit će vam dostupna naša tehnička podrška koja će vam stajati na raspolaganju u slučaju bilo kakvih poteškoća.

Ako živite izvan Zagreba sada imate pristup istim predavačima kao i netko tko živi blizu škole. Ako ste u Zagrebu možete uštedjeti puno vremena i novca tako što ćete eliminirati fizičke dolaske na predavanja.

Online predavanja se izvode u realnom vremenu tako da možete postavljati pitanja i sudjelovati u nastavi kao da ste u učionici.

Naša online predavanja su dostupna tijekom cijelog trajanja programa, svaki polaznik koji kod nas upiše program dobit će besplatan pristup svim predavanjima tokom cijelog vremena trajanja programa, a snimke su dostupne deset mjeseci od početka edukacije, što vam daje mogućnost da učite bez žurbe i nadoknadite gradivo koje ste propustili bez stresa.

Ako ste odabrali izvođenje nastave online nećete morati putovati u naše sjedište da biste polagali završni ispit tako da ćete uštedjeti vrijeme i nećete imati dodatne troškove.

Pučko otvoreno učilište Petar Zrinski je locirano u Zagrebu na adresi Selska 119 i i odlično je povezano javnim prijevozom, a parkinga ima dovoljno u blizini tako da možete opušteno dolaziti ako se odlučite za nastavu u učionici.

Po uspješnom završetku programa svi naši polaznici dobivaju uvjerenje o osposobljavanju koje se upisuje u e-radnu knjižicu, a to će vam znatno povećati šanse za dobivanje posla ili napredovanje.

Svi naši predavači dostupni su prije i nakon predavanja na našem portalu za učenje Zpolaznik gdje studenti mogu postavljati pitanja i dobiti pomoć u razumijevanju gradiva tako da se nikada nećete osjećati kao da ste prepušteni sami sebi.

Sva potrebna literatura je osigurana i uključena u cijenu vaše školarine tako da nemate dodatnih troškova.

Ne naplaćujemo eventualni pad na ispitu tako da na ispit možete ići bez treme, straha od pada i dodatnih troškova.

Ukoliko iz bilo kojeg razloga ne završite program u roku nećemo vam naplatiti penale, jer znamo da se život može neočekivano zakomplicirati i ne biste trebali snositi dodatne troškove zbog toga.

Tokom predavanja koristimo moderni knjigovodstveni softver Minimax jer se nalazi u oblaku, pa ga bez poteškoća mogu koristiti i polaznici sa starijim računalima.

"Profesorica je super jer stvarno sve detaljno objasni i u bilo kojem trenutku je dostupna za bilo kakva pitanja."

"Izvan svih očekivanja sve pohvale za susretljivost i sav trud."

"Posvećuje pažnju svakom učeniku ukoliko je to potrebno. Uvijek je voljna pomoći."

"Zadovoljna sam. Antonija je jako simpatična, pristupačna, sve nam lijepo objasni. Predavanje je dobro koncipirano."

"Predavači su odlični, sve je lijepo objašnjeno, materijali pripremljeni, ako nešto nismo shvatili uvijek su tu da objasne, tijekom predavanja ili mailom kasnije. Jako sam zadovoljna sa svim. Hvala Vam."

"Jako sam zadovoljna. Sve se lijepo objasni, otvorenost za pitanja, savjetovanje i konzultacije."

Što ćete učiti kada upišete naš program usavršavanja?

modul 1

Osnovni pojmovi računovodstva

Cilj modula je polaznicima omogućiti stjecanje znanja i vještina potrebnih za  izradu i provjeru ispravnosti knjigovodstvene dokumentacije i evidentiranje iste na kontima u osnovnim i pomoćnim poslovnim knjigama, uz primjenu knjigovodstvenog softvera. Polaznici će moći provesti popis imovine i obveza te podatke o inventurnim razlikama unijeti u poslovne knjige u skladu sa zakonskim propisima.


Nakon završene cjeline polaznici će moći samostalno:

 • povezati pravila računovodstvene struke sa zadaćama računovodstva
 • razlikovati zakonske propise i standarde računovodstvene struke
 • razlikovati temeljne računovodstvene kategorije
 • povezati temeljne računovodstvene kategorije s temeljnim financijskim izvještajima mikro, malih i srednjih poduzetnika
 • pripremiti poslovnu dokumentaciju vodeći se standardima i načelima računovodstva
 • primijeniti knjigovodstvena pravila prilikom ispunjavanja i kontrole knjigovodstvenih isprava 
 • razlikovati način evidencije i sadržaj pojedinih vrsta konta
 • analizirati sadržaje osnovnih i pomoćnih poslovnih knjiga 
 • povezati razrede kontnog plana s temeljnim računovodstvenim kategorijama
 • primijeniti zakonske propise vezano za provođenje popisa imovine i obveza
 • razlikovati vrste i način obavljanja popisa imovine i obveza 
 • ustanoviti popisne razlike i razloge nastanka razlika
 • evidentirati promjene vezane za nastale popisne razlike ovisno o razlogu nastanka u poslovnim knjigama
modul 2

Imovina i obveze

Cilj modula je polaznicima omogućiti stjecanje znanja i vještina potrebnih za evidentiranje poslovnih događaja vezanih uz temeljne računovodstvene kategorije na osnovu vjerodostojnih isprava u osnovnim i pomoćnim poslovnim knjigama primjenom kontnog plana, uz korištenje knjigovodstvenog softvera. Polaznici će moći provoditi i usklađivati evidencije kupaca i dobavljača, imovine, potraživanja i obveza,  evidentirati ulazne i izlazne račune te pripremiti podatke za obračun PDV-a, izračunati kalkulaciju troška nabave i/ili prodaje. 


Nakon završene cjeline polaznici će moći samostalno:

 • primijeniti zakonske propise vezane uz poslovanje s novcem
 • pripremiti obrasce platnog prometa za obavljanje novčanih transakcija u poslovanju
 • koristiti blagajničke isprave za obavljanje novčanih transakcija vezanih uz poslovanje gotovim novcem
 • evidentirati promjene novčanih sredstava u osnovnim poslovnim knjigama primjenom kontnog plana
 • primijeniti zakonske propise i standarde vezano uz nabavu, korištenje i isknjiženje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine iz poslovnih knjiga
 • izračunati nabavnu vrijednost dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine
 • povezati odabir metode obračuna amortizacije s vrijednošću dugotrajne nematerijalne i materijalne imovine i utjecajem na rezultat poslovanja
 • izračunati amortizaciju dugotrajne nematerijalne i materijalne imovine
 • evidentirati nabavu, korištenje i isknjiženje imovine iz poslovnih knjiga u osnovnim poslovnim knjigama primjenom kontnog plana
 • primijeniti zakonske propise i standarde vezane uz evidentiranje kratkotrajne i dugotrajne financijske imovine
 • razlikovati vrste financijske imovine i njezinu ulogu za poslovanje trgovačkog društva
 • utvrditi podatke koji su potrebni za knjiženje kratkotrajne i dugotrajne financijske imovine
 • evidentirati promjene vezane uz kratkotrajnu i dugotrajnu financijsku imovinu u osnovnim poslovnim knjigama primjenom kontnog plana
 • primijeniti zakonske propise i standarde vezane uz evidentiranje kratkoročnih i dugoročnih potraživanja
 • evidentirati promjene kratkoročnih i dugoročnih potraživanja u osnovnim poslovnim knjigama primjenom kontnog plana
 • napraviti izlazni račun sa svim zakonskim sastavnicama
 • izvijestiti zainteresirane dionike o trenutnim potraživanjima pisanom i usmenom komunikacijom
 • primijeniti zakonske propise i standarde vezane uz evidentiranje kratkoročnih i dugoročnih obveza
 • evidentirati  promjene kratkoročnih i dugoročnih obveza u osnovnim poslovnim knjigama primjenom kontnog plana
 • utvrditi podatke koji su potrebni za knjiženje kratkoročnih i dugoročnih obveza
 • izvijestiti zainteresirane dionike o trenutnim kratkoročnim i dugoročnim obvezama pisanom i usmenom komunikacijom
 • primijeniti zakonske propise vezane uz oporezivanje porezom na dodanu vrijednost
 • voditi ulazne račune u knjizi ulaznih računa
 • voditi izlazne račune u knjizi izlaznih računa
 • usporediti knjigu ulaznih i izlaznih računa s financijskim karticama za potrebe utvrđivanja porezne osnovice na kraju obračunskog razdoblja
 • utvrditi poreznu osnovicu za obračun poreza na dodanu vrijednost na kraju obračunskog razdoblja u skladu s aktualnim propisima
 • sastaviti platne obrasce za plaćanje porezne obveze nadležnoj ispostavi Porezne uprave
 • primijeniti zakonske propise i standarde vezane uz nabavu i utrošak kratkotrajne materijalne imovine
  izračunati trošak nabave kratkotrajne materijalne imovine
 • povezati odabir metode utroška kratkotrajne materijalne imovine sa  vrijednošću zaliha
 • evidentirati nabavu, utrošak, otpis i rashodovanje kratkotrajne materijalne imovine u osnovnim poslovnim knjigama primjenom kontnog plana
 • primijeniti zakonske propise i standarde vezane uz nabavu i prodaju robe u trgovini na veliko i malo
 • izračunati prodajnu cijenu robe u trgovini na veliko
 • izračunati maloprodajnu cijenu robe u trgovini na malo
 • evidentirati promjene vezane uz nabavu, prodaju i smanjivanje zaliha na robi u trgovini na veliko u osnovnim poslovnim knjigama primjenom kontnog plana
 • evidentirati promjene vezane uz nabavu, prodaju i smanjivanje zaliha na robi u trgovini na malo u osnovnim poslovnim knjigama primjenom kontnog plana
modul 3

Rashodi, prihodi i financijski rezultat

Cilj modula je polaznicima omogućiti stjecanje znanja i vještina potrebnih za  obračun plaće, ostalih naknada i drugog dohotka zaposlenicima te izrađivanje podloge za izradu temeljnih financijskih izvještaja, uz primjenu knjigovodstvenog softvera. Polaznici će moći u skladu sa zakonskim propisima obračunati plaću, ostale naknade i drugi dohodak te evidentirati troškove, vremenska razgraničenja, rashode i prihode u obračunskom razdoblju.


Nakon završene cjeline polaznici će moći samostalno:

 • primijeniti zakonske propise vezano uz obračun plaće i naknade plaća te oporezivanje dohotka od nesamostalnog rada
 • izračunati bruto osnovicu plaće prema evidenciji radnog vremena i ostalim evidencijama o zaposlenicima
  izračunati doprinose, poreze i prireze vezano uz plaću i naknade plaća zaposlenika
 • evidentirati promjene vezane uz obračun plaća i naknada zaposlenicima u osnovnim poslovnim knjigama primjenom kontnog plana
 • primijeniti zakonske propise i standarde vezano za priznavanje troškova, rashoda i prihoda u poslovanju
  kategorizirati troškove prema vrsti i vremenu nastanka i priznavanja
 • evidentirati promjene vezane uz troškove poslovanja u osnovnim poslovnim knjigama primjenom kontnog plana
 • kategorizirati prihode prema vrsti i vremenu nastanka i priznavanja
 • evidentirati promjene vezane uz evidenciju rashoda i prihoda u poslovanju u osnovnim poslovnim knjigama primjenom kontnog plana
modul 4

Knjigovodstvo na računalu

Cilj modula je polaznicima omogućiti stjecanje znanja i vještina potrebnih za provjeravanje ispravnosti zaprimljene dokumentacije, provođenje knjiženja na osnovu knjigovodstvenih isprava te obrađivanje knjigovodstvenih i računovodstvenih podatka korištenjem knjigovodstvenog softvera uz primjenu ergonomskih načela u uredskom poslovanju.


Nakon završene cjeline polaznici će moći samostalno:

 • raščlaniti stavke bilance kao početna stanja u glavnoj knjizi
 • provesti otvaranje početnih stanja korištenjem aplikacijskog softvera
 • provesti otvaranje osnovnih i pomoćnih  poslovnih knjiga korištenjem aplikacijskog softvera
 • evidentirati promjene u poslovanju u skladu sa zakonskim propisima i standardima računovodstvene struke primjenom aplikacijskog softvera
 • usporediti podatke u osnovnim i pomoćnim poslovnim knjigama korištenjem aplikacijskog softvera

modul 5

Praktična nastava

Po završetku programa polaznici odrađuju praktičnu nastavu u trajanju od 28 sati kod poslodavaca (koji ima registriranu djelatnost računovodstvenih i/ili knjigovodstvenih poslova). Polaznik je dužan samostalno pronaći mjesto za obavljanje praktične nastave u trajanju od 28 sati. Ukoliko polaznik nije u mogućnosti samostalno pronaći mjesto za obavljanje praktične nastave, Učilište će posredovati pri pronalasku.

Za sve naše polaznike osigurali smo i dodatne pogodnosti

Bonus 1
Interna skripta: Knjigovodstvo poduzeća

Svaki polaznik koji kod nas upiše program dobije internu skriptu na 140 stranica koja obuhvaća kompletno gradivo koje će se obrađivati.

Bonus 2
Snimljene video lekcije

Svaki polaznik koji kod nas upiše program dobit će besplatan pristup svim predavanjima tokom cijelog vremena trajanja programa, a snimke su dostupne deset mjeseci od početka edukacije, što vam daje mogućnost da učite bez žurbe i nadoknadite gradivo koje ste propustili bez stresa. Video predavanja postaju dostupna idući radni dan nakon održanog predavanja tako da ćete lako moći nadoknaditi propušteno gradivo.

Bonus 3
Minimax softver za knjigovodstvo

Naši polaznici programa Knjigovođa uče raditi u najboljem računovodstvenom online programu Minimax tvrtke Seyfor, što im omogućava da po završetku programa budu spremni za rad, bilo da se odluče zaposliti u knjigovodstvenom servisu ili voditi poslovne knjige sami za sebe. No zašto stati na tome. Budući da ćete već biti upoznati s prednostima Minimaxa, ako se po završetku programa odlučite na korištenje programa Minimax u Vašem poslovanju, Seyfor Vam daruje 40% popusta za 1. godinu korištenja programa.

Bonus 4
Upisnina uključena u školarinu

Nema skrivenih troškova. Upisnina je već uključena u cijenu školarine tako da je je cijena koju platite finalna.

Bonus 5
Besplatno ponavljanje završnog ispita

Ne naplaćujemo eventualni pad na ispitu tako da na ispit možete ići bez treme, straha od pada i dodatnih troškova.

Bonus 6
Nema penala za produljenje godine

Ukoliko iz bilo kojeg razloga ne završite program u roku nećemo vam naplatiti penale, jer znamo da se život može neočekivano zakomplicirati i ne biste trebali snositi dodatne troškove zbog toga.

Po završetku programa stječete uvjerenje o osposobljavanju koje se upisuje u e-radnu knjižicu i koje je ovjerilo Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Uspjeh naših polaznika je i naš uspjeh

Redovito provjeravamo zadovoljstvo naših polaznika i trudimo se da što veći broj završi program u roku

91% polaznika završi u roku

Devet od deset polaznika uspješno završi naš program u zadanom roku zahvaljujući našem individualnom pristupu svakom polazniku tako da možete biti sigurni da ćete i vi biti među njima.

Visoka razina zadovoljstva polaznika (NPS)

U posljednjoj grupi NPS rezultat (mjera koja označava zadovoljstvo kupaca) na našem programu osposobljavanja za knjigovođe bio je 9.15 od mogućih 10 što je garancija da činimo sve kako biste uspjeli.

Zamislite samo koje nove prilike vam se pružaju u životu jednom kada svladate vještine knjigovodstva.


Otvoriti će vam se čitav novi svijet poslova na koje ćete se moći prijaviti jer ćete u e-radnoj knjižici imati uvjerenje o osposobljavanju za poslove knjigovođe.


Poslodavcima je to snažan signal da ste proaktivni i da ste voljni i sposobni naučiti nove stvari, da vas ne treba tjerati niti nagovarati. Mnogim poslodavcima je važan dobar stav i volja za učenjem, pa možete uspjeti čak i ako ste početnici.

Ako već radite negdje kao voditeljica ureda ili drugdje u poslovnoj administraciji moći ćete napredovati na trenutnom poslu i dobiti povišicu, ali i veći ugled od strane rukovodstva i drugih kolega.

Moći ćete voditi knjigovodstvo u svojoj vlastitoj tvrtki čime ćete eliminirati mjesečne troškove knjigovodstva, a ako ste baš jako poduzetni dobiti ćete priliku za dodatnu zaradu tako što možete voditi knjigovodstvo i drugim tvrtkama.

“Sve pohvale! Za profesoricu, za školu, za cijeli tim Pučkog otvorenog učilišta Petar Zrinski. Jedno prekrasno iskustvo.”

Melita // Bivša polaznica

“Jako sam zadovoljna organizacijom predavanja i pomoći koju uvijek možemo tražiti ako nam neki dio nije jasan, svi su jako ljubazni i pristupačni.“

Petra // Bivša polaznica

“Zahvalna sam svima na učilištu, a posebno predavačici na prenesenom znanju i razumijevanju. Ovo je bilo predivno iskustvo te bih ga rado ponovila.“

Margareta // Bivša polaznica

“Dugo mi je trebalo da se odlučim upisati program i nisam požalila. Ugodno sam iznenađena profesionalnošću predavača, individualnom pristupu svakom polazniku te pomoći referade. Svakako preporučam.“

Sonja // Bivša polaznica

Prijavite se danas i uštedite.


Što je sve uključeno u program:
 • 350 sati što uključuje: 85 sati predavanja, 112 sati vježbi, 28 sati prakse kod poslodavca te 125 sati samostalnih aktivnosti polaznika u skladu s odobrenim programom obrazovanja. 
 • Bonus 1: Interna skripta: Knjigovodstvo poduzeća 
 • Bonus 2: Snimljene video lekcije (za polaznike online nastave) 
 • Bonus 2: Minimax knjigovodstveni softver (za vrijeme trajanja programa) 
 • Bonus 4: Upisnina uključena u školarinu
 • Bonus 5: Besplatno ponavljanje završnog ispita
 • Bonus 6: Nema penala za produženje godine

Upišite se do 25.04.2024. po cijeni od:

767,27 eura

Ponuda vrijedi do početka nastave ili do popunjenja svih grupa. Do isteka ponude još:

14
dana
:
 
10
sati
:
 
51
minuta
:
 
01
Seconds

You missed out!

Želimo održati visoku kvalitetu nastave i zadovoljstvo naših polaznika. Zato su naše grupe manje, a broj mjesta ograničen. Ne čekajte zadnji čas za prijavu, jer se može dogoditi da sva mjesta budu popunjena.

Često postavljana pitanja

Koje su isprave potrebne za upis?

 • osobna iskaznica s obje strane
 • rodni list
 • domovnica
 • završna svjedodžba ili diploma*

*Polaznici sa završenim preddiplomskim ili diplomskim studijem dostavljaju diplomu ili ovjerenu potvrdu o završenom studiju.

Kolika je cijena i koji su načini plaćanja?

MODELI PLAĆANJA
U nastavku su različiti modeli plaćanja školarine. Cijena je uvijek ista (767,27 eura) bez obzira na koji model odabrali.

A – Uplata punog iznosa cijene programa na dan upisa (internet bankarstvom ili općom uplatnicom).
B – Uplata kreditnom karticom (do 12 rata) putem linka za samostalno plaćanje (WS Pay) ili preko POS uređaja u Učilištu (PBZ banka).

Koliko traje program?

Satnica: program ukupno traje 350 sati, od čega se 197 sati odnosi na teorijsku nastavu i vježbe, 28 sati prakse kod poslodavca koji ima registriranu djelatnost računovodstvenih i/ili knjigovodstvenih poslova, a ostatak od 125 sati je samostalni rad polaznika (izvršavanje zadataka, domaćih uradaka, čitanje i proučavanje potrebno za praćenje sadržaja i izvršavanje zadataka).

Da li mogu nastavu pratiti online?


Nastava se može pratiti isključivo online. 


Kako izgleda online nastava?

Pogledajte kako izgleda online nastava OVDJE!

Kojim danom i u koje vrijeme je nastava?

Predavanja se održavaju utorkom i četvrtkom (od 17:00h do 20:45h), a svaki drugi tjedan i ponedjeljkom (od 17:00h do 20:45h).

Kada je prvi dan nastave?

Početak nastave: 25. travnja 2024.

Da li se pri završetku dobije upis u radnu knjižicu?

Dobije se uvjerenje: završetkom programa Knjigovođa polaznici dobivaju uvjerenje o osposobljavanju koje se upisuje u e-radnu knjižicu i koje je ovjerilo Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Mogu li upisati vaš program samo sa 3 završena razreda srednje škole?

Morate imati završenu bilo koju četverogodišnju srednju školu.

Je li vaš tečaj dovoljan da sama vodim knjigovodstvo neke tvrtke?

Na našem programu za osposobljavanje za knjigovođe ćete naučiti sve osnove knjigovodstva koje su bitne za vođenje knjigovodstva poduzeća. Proći ćemo puno primjera iz stvarnog života, a na programu imate i obaveznu praksu u knjigovodstvenom servisu. Sve to će vam biti temelj za vaše daljnje učenje i usavršavanje, jer tečaj jednostavno ne može pokriti apsolutni sve moguće poslovne situacije s kojima ćete se susretati u svom specifičnom području. Za samostalno vođenje knjigovodstva neke tvrtke preporučamo da nađete mentora (prijatelja ili kolegu) koji vam može pomoći u trenutku kada negdje zapnete. Svakako dodatno iskustvo možete skupljati vodeći knjige u svojoj tvrki (ako ju imate) ili voditi knjige nekome u koga imate povjerenja.

Gdje se mogu zaposliti nakon tečaja?

Možete se zaposliti u bilo kojoj tvrtki koja ima odjel knjigovodstva/računovodstva.

Da li mogu otvoriti svoj knjigovodstveni servis nakon završetka tečaja?

Zakonski je moguće otvoriti knjigovodstveni obrt sa završenim tečajem (čak i bez tečaja), međutim većini polaznika je potrebna barem još godina dana kako bi stekli dovoljno iskustva da bi samostalno vodili knjigovodstvo. Dakle, čim prije krenete sa program tim prije ćete imati vlastiti knjigovodstveni servis.

Koji knjigovodstveni softver ću koristiti na programu?

Naši polaznici programa Knjigovođa uče raditi u najboljem računovodstvenom online programu Minimax tvrtke Seyfor, što im omogućava da po završetku programa budu spremni za rad, bilo da se odluče zaposliti u knjigovodstvenom servisu ili voditi poslovne knjige sami za sebe.

Što znači pojam djelomična kvalifikacija Knjigovođa/Knjigovotkinja?

Djelomična kvalifikacija relativno je nov pojam u hrvatskom obrazovanju koji u uporabu ulazi uvođenjem Zakona o HKO-u, dok je u praksi i ranije postojala. Ona najčešće služi kao dopuna cjelovitoj kvalifikaciji te omogućuje obavljanje određenog zanimanja. U podsektoru Ekonomija, djelomična kvalifikacija Knjigovođa/Knjigovotkinja dio je cjelovite kvalifikacije: Referent za poslovnu ekonomiju.

Mogućnost korištenja vaučera

Iskoristite vaučer financiran od strane HZZ-a kako biste umanjili cijenu svoje edukacije.