ZPolaznik

ZPolaznik je sustav online učenja na daljinu i digitalna referada koji se koristi za programe osposobljavanja i usavršavanja. Glavna svrha i konačni cilj sustava je omogućiti što lakše, jednostavnije i vremenski učinkovitije sudjelovanje u nastavnom procesu, kako za polaznike, tako i za nastavnike i referadu.

https://zpolaznik.petarzrinski.hr/