Knjigovođa (početak: listopad 2020.)

Program osposobljavanja za poslove knjigovođe odobrilo je Ministarstvo znanosti i obrazovanja te se upisuje u e-radnu knjižicu.
ISKORISTITE POPUST NA RANU UPLATU
Cijena s popustom: 4.900,00 kn

Vrsta programa: program osposobljavanja

Trajanje: do 3 mjeseca

Oblik nastave: konzultativno – instruktivni

Opis programa

Cilj je programa osposobiti polaznike sa srednjom školskom spremom za: prikupljanje, kontrolu i obradu knjigovodstvenih isprava, za kontiranje unosa (knjiženja) podataka u poslovne knjige, a posebno za vođenje analitičkih knjigovodstava kupaca, dobavljača, materijalnog knjigovodstva, knjigovodstva proizvodnje i gotovih proizvoda, robe, plaća i dugotrajne imovine. Za vođenje navedenih poslova potrebna su znanja sastavljanja jednostavnih kalkulacija i pomoćnih obračuna te knjiženja kontiranih poslovnih promjena u glavnu knjigu. Knjigovodstveni službenici-knjigovođe prikupljaju, ispostavljaju, ažuriraju, vode i arhiviraju financijsku i nefinancijsku dokumentaciju u privatnim poduzećima različitih djelatnosti kao i u institucijama državne uprave, u nevladinim organizacijama, u financijskim institucijama (banke, osiguravajuća društva, štedionice i sl.).

Program osposobljavanja obuhvaća teorijsku osnovu gradiva, praktičnu primjenu vježbama radi stjecanja potrebnih vještina te provjeru znanja zadaćama i ispitima.

Završetkom programa osposobljavanja polaznici će biti osposobljeni:

  • Prikazati knjigovodstvene promjene
  • Voditi poslovne knjige poduzeća, obrtnika i neprofitnih organizacija
  • Sastaviti knjigovodstvene isprave
  • Kreirati obračun plaća i drugih dohodaka
  • Koristiti računovodstveni program
  • Utvrditi financijski rezultat

Kome je program namijenjen: program je namijenjen polaznicima sa srednjoškolskim obrazovanjem koji se žele osposobiti za obavljanje knjigovodstvenih usluga.

Uvjeti za upis: završena srednja škola

Cijena osposobljavanja: 5.600 kn

Cijena osposobljavanja s popustom na rane uplate: 4.900,00 kn

Početak nastave:  listopad 2020. godine

Termini predavanja: ponedjeljkom i srijedom u poslijepodnevnim satima

Uvjerenje: Polazniku koji uspješno obavi završnu provjeru stečenih znanja i vještina izdaje se uvjerenje o osposobljavanju za poslove knjigovođe. Program osposobljavanja se upisuje u e-radnu knjižicu.

Isprave potrebne za upis:

  • završna svjedodžba – matura
  • osobna iskaznica
  • domovnica
  • rodni list

Osobama na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa na teret države može se isplatiti trošak obrazovanja do 7.000 kn.

Dopusnica za izvođenje programa nalazi se na linku: Dopusnica.

Predavači:


ANTONIJA ŠIMUNKOVIĆ, struč. spec. oec.

Direktorica je tvrtke Invise savjetovanje j.d.o.o., a iza sebe ima 9 godina iskustva na računovodstvenim poslovima. Posljednje dvije godine u vlastitoj tvrtki pruža i računovodstvene usluge. Specijalnost joj je računovodstvo neprofitnih organizacija, poslovanje udruga, financiranje rada udruga i financijsko planiranje, a osim računovodstvenih usluga, bavi se i edukacijama za neprofitne organizacije i vodi interne obuke zaposlenika za računovodstvene i administrativne poslove.


MARIO ŠIMUNKOVIĆ

Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Predavač je na Europskoj poslovnoj školi u Zagrebu na predmetima u području računovodstva, financija i projektnog menadžmenta. Uključen je u upravljanju i provođenju nekoliko nacionalnih i EU projekata. Certificirani je projektni menadžer C razine (IPMA Level C). Na Pučkom otvorenom učilištu Petar Zrinski izvoditelj je nastave za program usavršavanja Voditelj/ica projekata financiranih iz EU fondova. Autor je više radova iz područja poduzetništva, obrazovanja za poduzetništvo te projektnog menadžmenta.


Naši polaznici programa Knjigovođa i Samostalni knjigovođa uče raditi u najboljem računovodstvenom online programu Minimax tvrtke Saop, što im omogućava da po završetku programa budu spremni za rad, bilo da se odluče zaposliti u knjigovodstvenom servisu ili voditi poslovne knjige sami za sebe.

Iskustva polaznika

Sve pohvale! Za profesoricu, za školu, za cijeli tim pučkog učilišta „Petar Zrinski“. Jedno prekrasno iskustvo. – Melita

Zahvalna sam svima na učilištu, posebno Antoniji Šimunković na prenesenom znanju i razumijevanju. Ovo je bilo predivno iskustvo te bi ga rado ponovila. – Margareta


Ako ste zainteresirani za program molimo ispunite sva obvezna polja (*) u potpunosti, kako bi omogućili pouzdani kontakt s vama. Podaci se koriste isključivo za uspostavljanje kontakta s vama kako bi vam dali daljnje upute vezane uz upis programa. Podaci se ne prosljeđuju trećim osobama.